کتاب خودیاری برای درمان پانیک

کتاب خودیاری برای درمان پانیک

کتاب خودیاری برای درمان پانیک کتابی است به زبان ساده درباره حملات پانیک. در این کتاب در ابتدا خواننده با ساختار پانیک و دلایل ایجاد آن آشنا می شود و سپس بتدریج روشهای درمان پانیک ذکر می شود. کتاب خودیاری برای درمان پانیک سعی کرده است تا از حواشی اضافی و مفاهیم پیچیده صرف نظر کرده و تنها به ذکر مواردی بپردازد که در درمان حملات پانیک موثر است.

نویسنده کتاب بر اساس تجربیات درمانی خویش سعی کرده است مواردی را که تاثیر بیشتری بر روند بهبود فرد دارد را با تاکید بیشتری بیان کند.

مخاطب این کتاب افرادی می باشند که از بیماری پانیک رنج می برند و در صدد هستند که بخویشتن برای رهایی از این مشکل کمک کنند.

انگیزه نویسنده از نوشتن این کتاب کمک به افرادی است که شاید به دلیل مالی توان حضور در جلسات رواندرمانی را نداشته باشند.

بخشهای از کتاب خودیاری درمان پانیک

هدف کتاب خودیاری درمان پانیک آن است که به بیماران کمک کند تا با شناخت
بیشتر پانیک و نحوه مواجهه با آن و آشنایی با اصول اولیه درمان، با تعداد جلسات
درمانی کمتری بر مشکل خود غلبه کنند و حتی در مواردی که بیمار در مراحل ابتدایی
و اولیه پانیک است در صورت آشنایی با این اختالل و بی خطر بودن آن و به کارگیری
سبک درست مواجهه با ترس ها و انجام تمرینات موجود در کتاب بدون نیاز به درمانگر
بتواند مشکل خودش را حل کند. اگرچه تحقیقات نشان می دهند حین مطالعه کتاب
خودیاری مراجعه گه گاهی به درمانگر، بهبود بیمار را سرعت می بخشد.
تجربه افراد پانیک نشان می دهد حضور یک فرد حامی برای انجام تمرینات، کمک
زیادی به بیمار می کند. در صورتی که انجام تمرینات کتاب برای بیمار دشوار باشد فرد
حامی با انگیزه دادن و یادآوری اهداف درمان و تصویر کردن زندگی بدون ترس بیمار
را حمایت می کند. مطالعه این کتاب برای افراد حامی نیز مفید است. با مطالعه این
کتاب، فرد حامی اصول اولیه درمان را می شناسد و به طور مؤثرتری در کنار بیمار قرار
می گیرد.
زمانی که بیمار عالوه بر پانیک دچار افسردگی است و یا از شروع پانیک مدت ها
گذشته و از درمان خویش ناامید شده است، حضور یک درمانگر در کنار بیمار ضروری
است. اگرچه در این زمان نیز بیمار با مطالعه کتاب خودیاری روند درمان خویش را
سرعت می بخشد.
در این کتاب از پرداختن به مباحث تئوری که تأثیری در بهبود حمالت وحشت زدگی
ندارد خودداری شده و تنها به مواردی اشاره می شود که بر اساس تجربیات خویش
در طول درمان، آنها را به طور مستقیم در درمان حمالت وحشت زدگی مؤثر یافته ام.
عالقه مندان به کسب دانش بیشتر در زمینه حمالت پانیک می توانند به کتاب های
دیگری در این زمینه مراجعه کنند.

برای دریافت فایل کتاب خودیاری برای درمان پانیک همچنین می توانید با واتس اپ 00989034733009 هماهنگ فرمایید.#‌روانشناسی منبع: دکتر کامیار سنایی

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

کتاب صوتی پورنوگرافی لذت ممنوعه را می توانید از طریق فروشگاه سایت دکتر سنایی تهیه کنید. همچنین از طریق شماره واتس آپ 00989034733009 نیز می توانید سفارش...

18 ساعت پیش

کتاب صوتی پورنوگرافی لذت ممنوعه را می توانید از طریق فروشگاه سایت دکتر سنایی تهیه کنید. همچنین از طریق شماره واتس آپ 00989034733009 نیز می توانید سفارش...

7 ساعت پیش

کتاب خودیاری برای درمان پانیک کتابی است به زبان ساده درباره حملات پانیک. در این کتاب در ابتدا خواننده با ساختار پانیک و دلایل ایجاد آن آشنا می شود

7 ساعت پیش

کتاب خودیاری برای درمان پانیک کتابی است به زبان ساده درباره حملات پانیک. در این کتاب در ابتدا خواننده با ساختار پانیک و دلایل ایجاد آن آشنا می شود

10 ساعت پیش

کتاب خودیاری برای درمان پانیک کتابی است به زبان ساده درباره حملات پانیک. در این کتاب در ابتدا خواننده با ساختار پانیک و دلایل ایجاد آن آشنا می شود

13 ساعت پیش

کتاب خودیاری برای درمان پانیک کتابی است به زبان ساده درباره حملات پانیک. در این کتاب در ابتدا خواننده با ساختار پانیک و دلایل ایجاد آن آشنا می شود

18 ساعت پیش

کتاب خودیاری برای درمان وسواس فکری عملی به زبان ساده توسط دکتر کامیار سنایی مرداد ماه سال ۱۳۹۹ نگاشته‌شد. بهنرین کتاب برای کمک به درمان وسواس فکری عملی...

13 ساعت پیش

کتاب صوتی وسواس: کتاب خودیاری برای درمان وسواس فکری- عملی به زبان ساده توسط دکتر کامیار سنایی در مردادماه سال ۱۳۹۹ نگاشته شد. این کتاب راهنمایی جامع برای...

18 ساعت پیش

کتاب خودیاری برای درمان وسواس فکری عملی به زبان ساده توسط دکتر کامیار سنایی مرداد ماه سال ۱۳۹۹ نگاشته‌شد. بهنرین کتاب برای کمک به درمان وسواس فکری عملی...

18 ساعت پیش

بیشتر...