|
1 سال پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

کسی که به تمرینهای بدنی می پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش حرکت است ابوعلی سینا

کسی که به تمرینهای بدنی می پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش حرکت است ابوعلی سینا
كسی كه به تمرینهای بدنی می پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حركت است.

#‌ابوعلی_سینا

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط