|
2 سال پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

?POWER CLEAN ANALYSIS? پاور کلین فوق، یک مثال بسیار عالی از شراگز در مرحله high pull است اشتباه برخی

?POWER CLEAN ANALYSIS? پاور کلین فوق، یک مثال بسیار عالی از شراگز در مرحله high pull است اشتباه برخی
?POWER CLEAN ANALYSIS?
پاور کلین فوق، یک مثال بسیار عالی از شراگز در مرحله high pull است.
اشتباه برخی ورزشکاران اینست که در های پول، هالتر را شراگز نکرده و بصورت زودرس، اقدام به ترن آور آرنج می کنند.
قبل از turn over آرنجها، شراگز را تکمیل کرده و سپس، ترن آور کنید تا هارمونی پولینگ هالتر، کاملا با طی مراحل اصلی مکانیک حرکت، هماهنگ شود.
در اینصورت پرفورمنس شما بهتر خواهد بود و flow حرکتی به مراتب، زیباتر و روانتر اجرا خواهد شد.
@voodooweightlifting
@sports.medicine_dr.hashempour
دکتر ابوالفضل هاشم پور
متخصص پزشکی ورزشی

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط