|
2 سال پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

?MMA INJURY ALERT? آسیب خراشیدگی قرنیه چشم راست بلال محمد را ملاحظه می کنید خراشیدگی قرنیه درد شدیدی

?MMA INJURY ALERT? آسیب خراشیدگی قرنیه چشم راست بلال محمد را ملاحظه می کنید خراشیدگی قرنیه درد شدیدی
?MMA INJURY ALERT?
آسیب خراشیدگی قرنیه چشم راست بلال محمد را ملاحظه می کنید.
خراشیدگی قرنیه درد شدیدی ایجاد می کند همراه با تورم، حساسیت به نور و کاهش دید چشم.
در آسیب های شدید، چشم بصورت خودبخود به منظور ریکاوری بسته می شود.
در خراشیدگی قرنیه، دریافت قطره آنتی بیوتیک به همراه عینک مخصوص مهار نور به منظور کاهش حساسیت، نیاز است.
Nasty eye poke to Belal Muhammad likely causes a severe corneal abrasion/laceration.

Corneal injuries cause severe pain, swelling, sensitivity to light, and loss of sight. In severe cases- the eye involuntarily closes to recover.

Belal will get examined and likely receive antibiotic eye drops to prevent eye infection, and glasses to block light due to light sensitivity.

Wishing Belal a speedy recovery.??
@dr.davidabbasi ?
@sports.medicine_dr.hashempour
دکتر ابوالفضل هاشم پور
متخصص پزشکی ورزشی
پزشک ورزشکاران ملی

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط