|
3 سال پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

تمرینات بازتوانی قهرمان ارزنده دوومیدانی کشور، ماده ماراتون، آقای حسن عابدی ? توسط فیزیوتراپیست ورزش

تمرینات بازتوانی قهرمان ارزنده دوومیدانی کشور، ماده ماراتون، آقای حسن عابدی ? توسط فیزیوتراپیست ورزش
تمرینات بازتوانی قهرمان ارزنده ی دوومیدانی کشور، ماده ماراتون، آقای حسن عابدی
@hassanabedi._ ?
توسط فیزیوتراپیست ورزشی، میثم گوشه عزیز
@meysam.goosheh ?
که مبتلا به patellar tendinopathy زانو بودند... در کلینیک تخصصی پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. ورزشکار توسط فیزیوتراپیست های متعددی به مدت 3 ماه تحت درمان بودن که نتیجه ای نگرفته بودند.

موردی که به اتفاق استاد دکتر طحامی، فوق تخصص زانو،
@dr.tahami.orthoped ?
در معاینه متوجه شدیم، این بود که ایشان عضلات هیپ ابداکتور ضعیفی داشتند که مکانیک دویدنشون رو تحت تأثیر قرار داده بود، همچنین عضلات همسترینگ بسیار tight بود.
البته ورزشکارانی با این سطح، طبیعی هست که دچار
Overuse injuries
شوند.

دو تمرین طلائی برای ریهب تاندینو پاتی پتلا، از این قرارند:
1.decline board squat
که دیدم در تمرینات ایشان گنجانده شده.
2.isometric 45 degrees leg extension with 70 percent 1RM, 45 seconds, 5 sets
???
دکتر ابوالفضل هاشم پور
متخصص پزشکی ورزشی
پزشک ورزشکاران ملی
@sports.medicine_dr.hashempour

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط