|
2 سال پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

?HUMAN ANATOMY SERIES? جمجمه ای که ملاحظه می کنید، متعلق به بچه ای است در قرن 19 میلادی دندانهای شیر

?HUMAN ANATOMY SERIES? جمجمه ای که ملاحظه می کنید، متعلق به بچه ای است در قرن 19 میلادی دندانهای شیر
?HUMAN ANATOMY SERIES?
جمجمه ای که ملاحظه می کنید، متعلق به بچه ای است در قرن 19 میلادی. دندانهای شیری و دائمی.
به موقعیت دندانهای نیش دائمی، نگاه کنید، زیر کاسه چشم. به همین دلیل به این دندانها، دندانهای چشمی گفته می شود.
Child's skull showing deciduous teeth (baby/primary teeth) and permanent teeth located above.
Note the position of the canines in the upper jaw directly under the eye socket (hence the term "eye teeth").
This skull dates to the 19th century and is now housed at the Hunterian Collection in London.

@doctormedicine_
دکتر ابوالفضل هاشم پور
متخصص پزشکی ورزشی
@sports.medicine_dr.hashempour

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط