|
1 سال پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

سخن برتر تعصب در علم فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی بی مایگی است همیشه به زیان حقیقت تمام

سخن برتر تعصب در علم فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی بی مایگی است همیشه به زیان حقیقت تمام
?سخن برتر?

تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی‌مایگی است و همیشه به‌زیان حقیقت تمام می‌شود.»

? ابوعلی سینا

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط