|
1 سال پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

MMA INJURY ALERT لسریشنی که ملاحظه می کنید در راند برای برایان کلهر اتفاق افتاد منجر به خونریزی

MMA INJURY ALERT لسریشنی که ملاحظه می کنید در راند برای برایان کلهر اتفاق افتاد منجر به خونریزی
?MMA INJURY ALERT?
لسریشنی که ملاحظه می کنید در راند 1 برای برایان کلهر اتفاق افتاد و منجر به خونریزی شد.
این لسریشن در ناحیه گلابلار(بین دو ابرو)، نیاز به مراقبت فوری دارد چون خونریزی شدیدی کرده و خون بداخل چشم نفوذ می کند و منجر به اختلال بینایی فایتر یا مصدوم می گردد.
نکته:
مثلثی در صورت وجود دارد بنام مثلث خطر صورت
Danger triangle of the face
که رأس آن بالای بینی و دو زاویه قاعده آن، گوشه های لب است.
هرگونه آسیب در این ناحیه می تواند منجر به انتشار عفونت از سینوس ماگزیلا به مغز شده و بسیار خطر آفرین و مرگ آور است.
مراقب باشید
This laceration occurred early in round 1 to Brian Kelleher, and continued to bleed.

The area between the eyebrows is the GLABELLAR REGION, and these cuts cause bleeding winch can drip into the eye to affect vision.
@mma.medic ?
دکتر ابوالفضل هاشم پور
متخصص پزشکی ورزشی
پزشک ورزشکاران ملی
@sports.medicine_dr.hashempour

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط