|
3 سال پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

? انجمن پزشکی کوهستان ایران: هشدار مهم...حتما این ویدیو رو ببینید...هرگز از چشمه ها جاهای دیگر که مط

? انجمن پزشکی کوهستان ایران: هشدار مهم...حتما این ویدیو رو ببینید...هرگز از چشمه ها جاهای دیگر که مط
? انجمن پزشکی کوهستان ایران: هشدار مهم...

حتما این ویدیو رو ببینید...
هرگز از چشمه ها و جاهای دیگر که مطمئن نیستید آب نخورید و اگر هم خوردید با لیوان شیشه ای بخورید و قبل خوردن خوب چک کنید!

اگر رعایت نکنید ممکن است بسیار خطرناک باشد!
ببینید این زالو چگونه به داخل گلوی این مرد که از چشمه آب خورده رفته و دارد خونش را می مکد و لحظه لحظه بزرگتر می شود!

@besalabatkooh

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط