|
2 سال پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

Here why Cain Velasquez looked terribly fatigued against Werdum in Mexico Importance of Acclimatiz

Here why Cain Velasquez looked terribly fatigued against Werdum in Mexico Importance of Acclimatiz
?Here's why Cain Velasquez looked terribly fatigued against Werdum in Mexico⁣⁣/ Importance of Acclimatization:
⁣⁣دلیل مهم خستگی زیاد کین ولسکوئز در مکزیک در مقابل وردام:
ولسکوئز قبل از فایت، در سن خوزه کالیفرنیا تمرین کرد با ارتفاع 85 فوت از دریا و تنها یک هفته را در مکزیک با ارتفاع 7500 فوت، تمرین کرد.
جهت سازگاری، حداقل 2 هفته تمرین در ارتفاع لازم است ولی 3 تا 4 هفته تمرین، ایده آل تر است.
بدن در مقابل تمرین در ارتفاع، با افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون، افزایش گلبول های قرمز، هموگلوبین و حجم خون، تطابق می یابد تا کمبود اکسیژن را جبران کند.
کمبود اکسیژن و افزایش نیتروژن در مقابل آن، منجر به توکسیسیتی و مسمومیت می شود که علائمی مانند تنگی نفس، تهوع و استفراغ، هایپوکسیا ایجاد می کند.
نکته:
جهت افزایش پرفورمنس هوازی خود در ورزشهایی با جزئ هوازی مانند هنرهای رزمی، دو استقامت و...حداقل 2 هفته در ارتفاع بالاتر از محل رقابت خود، تمرین کنید تا بدن سازگار شود. به این روش،
Train high
Compete low
گفته می شود یعنی تمرین در ارتفاع بالا، مسابقه در ارتفاع پایین.
این استراتژی، کاملا علمی و تثبیت شده است.

?Cain Velasquez trained in San Jose, California for his fight against Werdum. ⁣⁣
⁣⁣
(85 foot above sea level) ⁣⁣
⁣⁣
He only trained for a week in Mexico before the fight⁣⁣
⁣⁣
(7500 foot above sea level) ⁣⁣
⁣⁣
Preferably, 3-4 weeks are required to acclimate to such high altitudes. ⁣⁣
⁣⁣
The body's adaptations to high altitude include:⁣⁣
⁣⁣
?Increased Heart Rate⁣⁣
?Increased BP⁣⁣
?Increased Red Blood Cells, hemoglobin and Blood flow. ⁣⁣
⁣⁣
With increase in altitude, there's increase in the volume of gases, Nitrogen mainly which is responsible here. ⁣⁣
⁣⁣
❗Nitrogen toxicity causes⁣⁣
⁣⁣
?Acute breathlessness.⁣⁣
?Nausea(Vomiting Sensation) ⁣⁣
?Hypoxia (Decreased Oxygen availability) and mainly⁣⁣
⁣⁣
❗Skeletal muscle fatigue. ⁣⁣

! This is not an excuse. This post explains the importance of acclimatization. ⁣

Werdum trained for 3-4 weeks in Mexico before the fight and his body acclimatized ⁣

@mma.medic⁣⁣ ?
⁣⁣
دکتر ابوالفضل هاشم پور
متخصص پزشکی ورزشی
@sports.medicine_dr.hashempour

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط