لنزک |
۳ هفته پیش

وبینار دوره جامع آموزش ترکیب بندی عکاسی فیلم ضبط شده لنزک#‌عکس #‌عکاسی منبع: لنزک

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

نقطه عطف در عکاسی.

۳ هفته پیش

نکات گرفتن عکس های بهتر – قسمت دوم.

11 ماه پیش

اندازه و تناسب در عکاسی. ترکیب بندی

۳ هفته پیش

نکات گرفتن عکس های بهتر – قسمت اول.

12 ماه پیش

کادر ها در ترکیب بندی عکاسی. ترکیب بندی

9 ماه پیش

خطوط زیبایی در ترکیب بندی عکاسی. ترکیب بندی

9 ماه پیش

وبینار دوره جامع آموزش ترکیب بندی عکاسی (فیلم ضبط شده). ترکیب بندی

۳ هفته پیش

نکات گرفتن عکس های بهتر – قسمت آخر.

9 ماه پیش

خطای اعوجاج رنگی یا کروماتیک ابریشن.

9 ماه پیش

بیشتر...