|
1 سال پیش
Dr.Abolfazl Hashempour

شعرى از حکیم عمر خیام بر دیوار دانشکده پزشکی میوکلینیک آمریکا نگی میِ عل خواهم دیوانی ّ ِ

شعرى از حکیم عمر خیام بر دیوار دانشکده پزشکی میوکلینیک آمریکا نگی میِ عل خواهم دیوانی ّ ِ
شعرى از حكيم عمر خيام بر دیوار دانشکده پزشکی میوکلینیک آمریکا

تُنگی میِ لَعل خواهم و دیوانی
سَدّ‌ِ رَمَقی باید و نصف نانی
وانگه من و تو نشسته در ویرانی
خوشتر بُوَد آن ز مُلکَتِ سلطانى

⚡️

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط