تبیان |
4 روز پیش

نکات کلیدی زندگی موفق در جزء بیست یکم قرآن کریم اینفوگرافیک

ماه مبارک رمضان - نکات قرآنی – اینفوگرافیک
بیشتر بخوانید

 نکات کلیدی زندگی موفق در 30 جزء قرآن کریم؛ ویژه نامه 1400
#‌مذهبی #‌آسمانه منبع: تبیان

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

مجموعه نکات کلیدی جز بیست و سوم قرآن کریم برای زندگی موفق.

دیروز

اگر تا کنون بهره و توفیقت از انفاق مومنانه،‌ اندک بوده، این شب‌ها فرصتی ناب است برای حضور در این رزمایش همدلانه. مومن زیرک، ره صدساله را همین امشب طی می کند. او که دارد از مالش مایه می گذارد، او هم که ندارد از آبرویش. حتی نشر یک پیام دلگرم کننده، انگیزاننده و روشنگرانه، هم صدقه جاری است. هر گونه می شود لقمه چینی کن از این سفره رنگ رنگ.

پریروز

با ایمان، کارهای شایسته انجام بده که آمرزش و روزی خوب خدا روزی ات می شود. (سبا،4)

پریروز

به چیزهایی که به صلاح تو نیست گوش مده، زیرا دلت زنگار می زند و موجب سرزنش می شوی. (غررالحکم، ج 8023)

4 روز پیش

مجموعه اینفوگرافی نکات زندگی موفق در قرآن کریم؛ این مجموعه در ماه رمضان ۱۴۰۰ هر روز منتشر می شود.

5 روز پیش

مجموعه اینفوگرافی نکات زندگی موفق در قرآن کریم؛ این مجموعه در ماه رمضان ۱۴۰۰ هر روز منتشر می شود.

5 روز پیش

تکات کلیدی زندگی موفق در جز هجدهم 18 قرآن کریم؛ ویژه نامه ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰.

6 روز پیش

تکات کلیدی زندگی موفق در جز هفدهم 17 قرآن کریم؛ ویژه نامه سال ۱۴۰۰.

۱ هفته پیش

نکات قرآنی زندگی موفق؛ جز شانزدهم.

۱ هفته پیش

حکم تلاوت آیات سجده دار برای کسی که عذر شرعی دارد و مواردی که در سجده ی آیات سجده دار واجب نیست.

۱ هفته پیش

مجموعه اینفوگرافی نکات زندگی موفق در قرآن کریم؛ این مجموعه در ماه رمضان ۱۴۰۰ هر روز منتشر می شود.

۱ هفته پیش

شب سیزدهم اوّل لیالى بیض است که در آن اعمالی وارد شده یکی از این اعمال خواندن دعای مجیر می باشد. هر كه آن را در ایّام البیض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزیده شود اگرچه به عدد قطرات باران و برگ درختان و ریگ بیابان باشد.

۱ هفته پیش

مجموعه اینفوگرافی نکات زندگی موفق در قرآن کریم؛ این مجموعه در ماه رمضان ۱۴۰۰ هر روز منتشر می شود.

۱ هفته پیش

با مردم به گونه ای رفتار کن که دوست داری با تو آنگونه رفتار کنند.

۱ هفته پیش

مجموعه اینفوگرافی نکات زندگی موفق در قرآن کریم؛ این مجموعه در ماه رمضان ۱۴۰۰ هر روز منتشر می شود.

۱ هفته پیش

بیشتر...