تبیان |
۳ هفته پیش

زوج بودن به روایت تمام ذرات عالم

 زوجیت ، خلقت، ذرات عالم،
یكى از اسرار عجیبخلقت،نر و مادگى موجودات است. اگر درحیوانوگیاهاینواقعیتوجود نداشت، تولیدو تكثیر مطلقا معنایی پیدا نمی‌کرد؛ ولى خداوند با این وسیله نقص عالم را جبران و آن را پیوسته به سوىکمالمی‌راند. بشربا فكر ساده خود ابتدا آن را فقط درانسان و حیوان می‌دانست و در اثر پیشرفتعلماحساس كرد كه این واقعیت در عالم گیاه نیز حكمفرماست و اگر نباتات بوسیله حشرات و بادها تلقیح نگردند میوه بدست نخواهد آمد. قرآن كریم پا را از همه فراتر نهاده و مسئله نر و مادگى را در تمام موجودات اعلان می‌كند اعم از زنده و غیر زنده.

بسیارى از مفسران زوج را در آیات قرآن به معنى اصناف مختلف موجودات این جهان مى‌دانند كه به صورت زوج زوج درآمده است. مانندشب وروز،نوروظلمت،دریاوصحرا، خورشیدوماه،نروماده، و غیر اینها. زوجیت در اینگونهآیاتمى‌تواند اشاره به معنى دقیق‌ترى باشد، زیرا واژه زوج را معمولا به دو جنس نر و ماده مى‌گویند، خواه در عالم حیوانات باشد یا گیاهان. حتی تمام نیروهاى مثبت و منفى را نیز شامل مى‌شود، و با توجه به اینكه قرآن کریمدر آیه ۴۹سوره ذاریاتمى‌گوید:

از همه موجودات، نه فقط موجودات زنده؛ مى‌تواند اشاره به اینحقیقتباشد كه تمام اشیاء جهان از ذرات مثبت و منفى ساخته شده، و امروز از نظر علمى مسلم است كه اتم‌ها از اجزاء مختلفى تشكیل یافته‌اند، از جمله اجزایى كه داراى بار الكتریسته منفى هستند، و الكترون نامیده مى‌شوند، و اجزایى كه داراى بار الكتریسته مثبت هستند و پروتون نام دارند. بنابراین الزامى نیست كه شى‌ء را حتما به معنى حیوان یا گیاه تفسیر كنیم، و یا زوج را به معنى صنف بدانیم. (تفسیر نمونه، ج22، ص376)

بعضى از مفسران بسیار قدیم با الهام گرفتن از آیات فوق با صراحت گفته‌اند كه منظور از زوجین در آیات فوق همان جنس نر و ماده استقرآن و بیان قانون زوجیّت عمومى مخلوقات

در قرآن کریم موضوع زوجیت در مورد همه موجودات اعم از انسان، حیوانات، گیاهان و جامدات توضیح داده شده است. زوجیت به معناى دو تا بودن، نر و ماده بودن می‌آید و قرآن كریم در آیات متعدد به زوجیت گیاهان بلكه همه اشیاء اشاراتى كرده است. این آیات عبارتند از:

در آیه 49 سوره ذاریات مى‌خوانیم: وَمِنْ كُلِّ شَىْءخَلَقْنَا زَوْجَیْنِلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ؛ و از هر چیز یك جفت آفریدیم، (و اینها همه براى آن است كه) شاید متذكّر شوید. برخى نیز به این آیه براى اثبات زوجیت اتم (الكترون و پرتون) استناد كرده‌اند.(القرآن و العلم الحدیث، ص156- 157)
در آیه 36 سوره یس مى‌فرماید: سُبْحَانَ الَّذِىخَلَقَ الاْزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الاْرْضُوَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ یَعْلَمُونَ؛ منزّه است كسى كه تمام زوج‌ها را آفرید، از آنچه زمین مى‌رویاند، و از خودشان، و از آنچه نمى‌دانند، این آیه با وضوح بیشترى، گستردگى زوجیت را در گیاهان و انسان‌ها و اشیایى كه از محدوده علم بشر بیرون است بیان مى‌كند.
تحقیقات علمى اثبات كرده كه تمام موجودات جهان ماده، از اجزاى بسیار كوچكى به نام اتم تشكیل شده، و این اجزاء كه در گذشته به عنوان موجود نشكن (اجزاء لاتَتَجَزى) شناخته شده بود و به همین دلیل نام اتم (به معناى نشكن) براى آن انتخاب كرده بودند.
هنگامى كه اتم را شكافتند، آن را مركب از اجزایى كه عمدتاً الكترون‌ها ـ ذرات گردنده اتم كه داراى بار منفى الكتریسیته هستند ـ و پروتون‌ها ـ هسته اتم كه داراى بار الكتریسته مثبت است ـ یافتند؛ و به این ترتیب معناى دقیق‌ترى از زوجیت در تمام ذرات عالم هستى، یعنى وجود دو شئ نر و ماده، مثبت و منفى، فاعل و قابل به دست آمد كه هیچ استثنایى نیز براى آن وجود ندارد.
بعضى از مفسران بسیار قدیم با الهام گرفتن از آیات فوق با صراحت گفته‌اند كه منظور از زوجین در آیات فوق همان جنس نر و ماده است.(مجمع‌البیان، ج9، ص160/تفسیر قرطبی، ج8، ص5470)

در سوره رعد آیه 3 می‌فرماید: از هر گونه میوه‌اى در آن (زمین‏) جفت جفت قرار داد. روز را به شب پوشاند قطعا در این امور براى مردمى كه تفكر می‌كنند، نشانه‌هاى وجود دارد. همین مضمون در آیه 52 سوره رحمن و 53 سوره طه آمده است.
سوره شعراء آیه 7. مگر در زمین ننگریسته‌اند كه چقدر در آن از هر گونه جفت‌هاى زیبا رویانیده‌ایم قطعا در این [هنرنمایی] عبرتى است. این مضمون در سوره حج/ 5- لقمان/ 10- ق/ 7- طه/ 53 نیز آمده است.
در سوره یس آیه 36 می‌فرماید. پاك خدایی كه از آنچه زمین می‌رویاند و نیز از خودشان و از آنچه نمی‌دانند، همه را نر و ماده گردانیده است.
در اعراف آیه 189 می‌فرماید: اوست آن كسى كه شما را از نفس واحدى آفرید و جفت وى را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد.

و در آیه 45 سوره نجم می‌فرماید: و اوست که دو زوج نر و مادّه را آفرید. و از او دو زوج مرد و زن آفرید! (قیامه، 39)

اتم‌ها از اجزاء مختلفى تشكیل یافته‌اند، از جمله اجزایى كه داراى بار الكتریسته منفى هستند، و الكترون نامیده مى‌شوند، و اجزایى كه داراى بار الكتریسته مثبت هستند و پروتون نام دارندنتیجه‌گیری
با توجه به خلقت زوجیت و ذکر آنها در آیات چهار مورد نتیجه گرفته می‌شود:

1- عالم بر اساس زوجیت خلق شده و خداوند هیچ چیزی را تک و فرد نیافریده است پیس زندگی تجردی که الان در دنیا تبلیغ می‌شود بر خلاف سنت خلقت عالم است.

2- خلقت زوجیت بر اساس مذکر و مونث و نر و مادگی است. از این نوع خلقت متوجه می‌شویم که همجنس‌گرایی بر خلاف سنت الهی و مردود است.

3- خلق زوجیت در عالم برای تکثیر و تولید مثل است و اگر مردم بر خلاف این سنت الهی به سمت همجنس‌گرایی گراییده شوند، تکثیر و تولید مثل متوقف شده و نهایتا به نابودی جهان می‌انجامد.

4- آیه 189 سوره اعراف آرامش و آسایش را در کنار جفت و زوج خود بیان می‌کند. و سبب سكون نفس واحد همان زوج است و این مطلبى است كه علم بیان كرده كه سكون پروتون و الكترون به خاطر اختلاف و تساوى آنها در برق است. (القرآن و العلم الحدیث، ص154- 157) و اگر دو همجنس در کنار هم قرار گیرند چون مثبت و منفی نیستند؛ آرامش و سکون را برای آنها در پی نخواهد داشت.#‌مذهبی #‌آسمانه منبع: تبیان

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

بیشتر...