تبیان |
3 ماه پیش

ِّ اش ْ یک نکته از آیه ۲۸ سوره طه

ترس از مسئولیت - توکل بر خداوند-


#‌مذهبی #‌آسمانه منبع: تبیان

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

کانون خانواده، با عنصر آرامش، گرم و با چاشنی عشق، شیرین و با ضمانت مهربانی، شکوفا می شود.

6 روز پیش

بیشتر...