متفاوت فکر کن متفاوت عمل کن متفاوت دریافت کن...با تغییر افکار باورهات دنیاتو اونجوری که آرزوشو داری

متفاوت فکر کن متفاوت عمل کن متفاوت دریافت کن...با تغییر افکار باورهات دنیاتو اونجوری که آرزوشو داری
متفاوت فکر کن متفاوت عمل کن متفاوت دریافت کن...
با تغییر افکار و باورهات دنیاتو اونجوری که آرزوشو داری بساز
باور داشته باش که تغییر از خودت شروع میشه✍
Never give up on your dreams...
هرگز رویاهاتو رها نکن...اونا راهو بلدن..
.?به دنبال نور برو?.
تویی که بهترینو برای خودت خلق میکنی
@‌mamotefavetim ?
#‌قانون_جذب #‌ثروت #‌ایران #‌پیشرفت #‌عشق #‌خنده #‌خدایاشکرت #‌لاکچری #‌ما_متفاوتیم #‌آرامش_درون #‌خدا #‌راز #‌ارتعاش #‌متن_خاص #‌روانشناسی #‌کتابخوانی #‌کارما #‌انرژی #‌ذهن_ثروتمند #‌موفقیت #‌آموزش #‌هدف #‌سلامتی #‌عبارات_تاکیدی #‌پول #‌مثبت #‌کارآفرینی #‌انگیزشی #‌خودساخته

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط