فنگ شویی ایران |
12 ماه پیش

فنگ شویی حمام سرویس بهداشتی: اصل مهم در فنگ شویی حمام فنگ شویی ایران

فنگ شویی حمام

مقدمه

موقعیت حمام و سرویس بهداشتی در خانه یا محل کار می تواند یک چالش برای محیطی باشد که فضای آنفنگ شوییمناسبی ندارد. اما می توانید انرژی را تغییر دهید و تأثیر منفی آن را خنثی کنید. همانند همه موارد فنگ شویی، هنگام ارزیابی انرژی بد هر سرویس بهداشتی، باید همه بخش ها مورد توجه قرار گیرد. فنگ شویی ایران نیز در این مقاله بدترین مکانهای حمام را معرفی می کند و به همراه آن نیز نکات فنگ شویی برای کمک به خنثی کردن انرژی منفی بالقوه را به شما ارائه می دهد.

فنگ شوییحمام و سرویس بهداشتی

در طراحی های ساختمان معمولا 8 مکان برای حمام در نظر گرفته می شود. از همین رو در ادامه این 8 مکان را مورد بررسی قرار دادیم و راه کارهایی که می تواند به بهتر شدن فنگ شویی حمام کمک کند را مطرح کردیم تا شما، آرامش و آسایش را هم زمان داشته باشید.

#‌1فنگ شویی حمام و سرویس بهداشتی :  در مرکز خانه شما

حمام و سرویس بهداشتی در مرکز خانه معمولاً فنگ شویی بد تلقی می شود. از آنجا که مرکز خانه قلب فنگ شویی است و به آن یین یانگ نیز گفته می شود ، شما باید همیشه آن را مکانی دلباز، راحت، آرامش بخش و مولد حس زیبا نگه دارید. از همین رو وقتی حمام در این مکان قرار دارد، مراحل زیر را برای هماهنگ کردن حمام خانه خود با فنگ شویی خوب، انجام دهید:

 • دستشویی را تمیز و مرتب نگه دارید.
 • هنر (قاب عکس و …) ، شمع یا انرژی آتش را به حمام اضافه کنید.
 • چندین گیاه تصفیه کننده هوا را در حمام قرار دهید.
 • از کیفیت نور در آن آگاه باشید و اگر پنجره ندارد، یکدیمرکم نور برای تنظیم نور اضافه کنید.

#‌2فنگ شویی حمام و سرویس بهداشتی :  رو به جلوی در

دلیل ساده در نظر گرفتن درب حمام و سرویس بهداشتی به سمت درب اصلی،فنگ شوییساده است: انرژی جهانی (chi) از درب ورودی وارد خانه می شود. اگر سرویس بهداشتی شما رو به درب ورودی باشد، بیشتر انرژی خوب از طریق دستشویی خارج می شود و انرژی خوب و فنگ شویی خوبی برای تغذیه خانه باقی نمی ماند. بنابراین از این نکات کاربردی برای بهبود وضعیت فنگ شویی بالقوه بد حمام رو به درب ورودی خود استفاده کنید:

 • درب سرویس بهداشتی را بسته نگه دارید.
 • در حمام و سرویس بهداشتی فنگ شویی خوبی ایجاد کنید. (نکات بالایی)
 • برای هدایت انرژی از دستشویی، یک نقطه کانونی در نزدیکی ورودی ایجاد کنید.
 • بر روی فنگ شویی خوب در قسمت ورودی تمرکز کنید تا انرژی موجود در آنجا افزایش یابد.
 • یک جدا کننده بین درب ورودی و سرویس بهداشتی ایجاد کنید مثل پارتیش جلوی درب ورودی قرار دهید.

فنگ شویی حمام و سرویس بهداشتی

#‌3فنگ شویی حمام و سرویس بهداشتی :  در منطقه پول شما بر اساس عدد کوا

حمام و سرویس بهداشتی در منطقه پول فنگ شویی(بسته به اینکه چه عدد کوایی دارید جهت ثروت شخصی متفاوت است می توانید بهمحاسبه عدد کوامراجعه کنید) قطعاً می تواند یک چالش باشد. اولین کاری که باید در هنگام برخورد با هر منطقه چالش برانگیز برای فنگ شویی انجام دهید، متعهد به نگه داشتن بسیار تمیز و منظم آن است.بدون تمیزی و نظم هیچ فنگ شویی خوبی وجود ندارد.و این مورد به خصوص در یک منطقه چالش برانگیزباگواو یانقشه پاگواصدق می کند. به همین دلیل نکات مربوط به تزیین منطقهپول فنگ شوییرا بررسی کنید و ببینید کدام یک را می توانید در خانه خودتان استفاده کنید :

 • منطقه را با گیاهان سبز و سرسبز تزئین کنید.
 • از رایحه های دلپذیر ، گلهای تازه و  عنصر خاک منطقه استفاده کنید.
 • تزئین با تصاویر مناظر طبیعی.
 • یک ویژگی آب یا آینه برای فنگ شویی خوب اضافه کنید.

#‌4فنگ شویی حمام و سرویس بهداشتی : درب حمام و یا سرویس رو به آشپزخانه شما

داشتن آشپزخانه و درهای حمام رو به روی هم دارای فنگ شویی مناسب نیست. وقتی دو در مقابل یکدیگر هستند ، انرژی های فنگ شویی با سرعت بیشتری به داخل و خارج از فضاهای محافظت شده توسط درب ها از بین می روند. راه حل ایجاد هر چه بیشتر ارتباط فنگ شویی، تقسیم بین دو حوزه است. بنابراین از این نکات استفاده کنید:

 • درب سرویس بهداشتی را بسته نگه دارید.
 • دستشویی را تمیز و پر از انرژی خوب فنگ شویی نگه دارید.
 • از صفحه تقسیم کننده نسبت به جهتی که سرویس بهداشتی قرار گرفته از تقویت کننده استفاده کنید.
 • برای تعریف قسمت ها از رنگ مختلف روی دیوار درب آشپزخانه و دیوار درب سرویس بهداشتی استفاده کنید.
 • یک نقطه کانونی بین دو منطقه ایجاد کنید.

#‌5فنگ شویی حمام و سرویس بهداشتی : بالای اتاق خواب

حمام و سرویس بهداشتی که بالای اتاق خواب واقع شده دارای فنگ شویی خوبی نیست. عامل مهمی که باید در جستجوی درمان های فنگ شویی در نظر گرفت این است که شلوغی حمام طبقه بالا چقدر است. همچنین با استفاده از این نکات با فنگ شویی بد مبارزه کنید:

 • سرویس بهداشتی طبقه بالا را به استفاده های گاه به گاه استفاده کنید مانند حمام مهمان محدود کنید.
 • اگر تختخواب مستقیماً زیر دستشویی قرار دارد ، آن را جابجا کنید.
 • از رنگهای بسیار روشن در سرویس بهداشتی طبقه بالا استفاده کنید.
 • از ویژگی های طراحی در سقف اتاق خواب مانند قالب تاج یا یین و یانگ تزئینی در اطراف چراغ سقف استفاده کنید.

فنگ شویی حمام و سرویس بهداشتی

#‌6فنگ شویی حمام و سرویس بهداشتی :  بالای درب ورودی

اگر بالای درب ورودی خود دستشویی دارید، بسیار مهم است که از فنگ شویی خوب آن مراقبت کنید، زیرا کیفیت انرژی وارد شده از درب ورودی ، کیفیت انرژی خانه را تعیین می کند. از این نکات برای حل چالش برانگیز فنگ شویی حمام بالای درب ورودی خود استفاده کنید:

 • دستشویی را تمیز و مرتب نگه دارید.
 • عنصر فنگ شویی حمام را تقویت کرده نسبت به اینکه در چه جهتی قرار گرفته و در را بسته نگه دارید.
 • با یک فرش حمام یا کف پوش از رنگ عمیق ، یک جدایی بین دو فضا ایجاد کنید.
 • یک لوستر کریستالی را در ورودی اصلی قرار دهید.
 • فنگ شویی ورودی اصلی را با عناصر عمودی بلند و عنصر چوب تقویت کنید.

#‌7فنگ شویی حمام و سرویس بهداشتی : در بخش جنوب شرقی

حمام و سرویس بهداشتی در بخش جنوب شرقی به خصوص از نظر فنگ شویی چالش برانگیز است. برای حمام هایی که در بخش جنوب شرقی خانه شما واقع شده اند ، توصیه های اساسی برای داشتن فنگ شویی خوب در هر حمام می توان به صورت کلی اینگونه بیان کرد درب توالت را بسته نگه دارید و دستشویی را تمیز و مرتب نگه دارید. شیرهای نشتی دار را تعویض کنید تا از هدر رفتن پول جلوگیری شود.  علاوه بر این ، نکات زیر نیز می تواند فنگ شویی اتاق را بهبود بخشد:

 • چندین گیاه تصفیه کننده هوا را در حمام قرار دهید.
 • آینه را بر روی درب سرویس بهداشتی آویزان کنید (طبق راهنمایی مقالهآینه در فنگ شویی).
 • از فرشهای به رنگ قهوه ای ، فیروزه ای ،آبی ، کرم ترجیحاً به شکل مستطیل استفاده کنید.
 • در منطقه یک بادی فلزی آویزان کنید.

#‌8فنگ شویی حمام و سرویس بهداشتی :  در بخش شمال غربی

حمام و سرویس بهداشتی بخش شمال غربی باید از توصیه های اساسی برای داشتن فنگ شویی خوب پیروی کنند. از بهم ریختگی خودداری کنید و آینه را برای انعکاس صندلی توالت قرار ندهید. شیرهای نشتی دار را تعویض کنید تا از هدر رفتن پول جلوگیری شود. همچنین نکات زیر را انجام دهید:

 • در حمام از گیاهان آپارتمانی سرسبز استفاده کنید.
 • ظرفی را با آب در اتاق قرار دهید.
 • از فرش طوسی، نقره ای ، طلای ، کرم در کف سرویس بهداشتی استفاده کنید.
 • از عناصر فلزی و دکوراسیون فلزی و سفال و سنگ استفاده کنید.

فنگ شویی حمام

کلامفنگ شویی ایران

استاد دایی زاده،متخصص فنگ شویی ایراناذعان کردند؛ “مراجعان معمولا از فضای نامناسب خانه هایشان که باید محل آرامش باشد گِله می کنند. این ناراحتی با کارهایی بسیار ساده و معمولی مثل توصیه های این مقاله قابل رفع است. حتی اگر خودشان به علت داشتن مشغله های زیاد قادر به انجام این کارها نیستند از یک متخصص در این حوزه می توانند کمک بگیرد و خانه خود را با انرژی های مثبت پر کنند. زیرا استفاده از این انرژی ها فواید بسیاری دارد و شانس موفقیت های روزمره را به شدت افزایش می دهد.” برای داشتن زندگی پر از آرامش و جذب ثروت می توانید ازمشاوره های فنگ شوییاستفاده کنید.

10
3


منبع: فنگ شویی ایران

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

منظره در فنگ شویی بسیار حائز اهمیت است. از همین رو 6 روش هوشمندانه برای منظره سازی در خانه در فنگ شویی ایران برای شما تدارک دیده ایم تا بهتان کمک کند.

12 ماه پیش

. بال مرغ ? . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #مرغ #آشپزی #خنده_دار #شوخی #برنج #صف #گرانی #تورم #دهه_شصت

1 سال پیش

فنگ شویی چیدمان منزل از مهمترین نکات درخانه شما است60 قانون ذکر شده از قوانین فنگ شویی در چیدمان محیط به شما کمک می کندتا محیطی آسوده وپر انرژی داشته باشید .

10 ماه پیش

فصل بهار و فنگ شویی با عنصر چوب و اولین عنصر فعال در طبیعت می باشد که با خود شادی ، سر زندگی و طراوت را به همراه می آورد.

3 ماه پیش

فنگ شویی کیف پول مانند هر فضایی از زندگی شما به انرژی شما بستگی دارد بنابر این باید به آن توجه کنید و همیشه کیف پول خود را تمیز و مرتب نگه دارید.

6 ماه پیش

پاکسازی محیط یکی از اصولی ترین قوانین علم فنگ شویی می باشد. در مراسم ورود به خانه جدید چند نکته هست که باید رعایت شود که مهمترین آن پاکسازی محیط جدید است .

1 سال پیش

فنگ‌ شویی ماشین شخصی شما از مسائل مهم فنگ شویی است. چرا که شما زمان زیادی را در اتوموبیل خود به سر می برید شما با سایت مرجع فنگ شویی ایران این را می آموزید

5 ماه پیش

‌ #دیرین_دیرین ? این قسمت: #عقاب ‌ ?چشم‌ها رو باید شست، اما نه الزاما همیشه! گاهی جاهای دیگه رو بشورین! ‌ ? isaco.ir ‌ ? @dirindirincartoon ‌ #️⃣ Hashtag ‌ ———————————————— ‌‌ #اسل_نخرید #اپلیکیشن_ایساکو #امدادخودروایران #بینایی_سنجی #خدمات_متمایز #امداد_فوری #ایساکو #خدمات_پس_از_فروش #طنز_انتقادی #طنز #کارتون #انیمیشن #animation #fun ———————————————— ‌‌ ? Comment ‌

1 سال پیش

با 5 اصل فنگ شویی که شامل آتش، چوب ، فلز ، آب ، خاک می شود در فنگ شویی آشنا شوید و با استفاده از آن به آرامش و آسایش در تمامی مقاطل زندگیتان برسید.

11 ماه پیش

بیشتر...