بامبو در فنگ شویی : گیاه عنصر ویژگی فوق العاده مهم بامبو

فنگ شویی گیاهان | فنگ شویی ایران

فلسفه گیاه بامبو در فنگ شویی

تمام گیاهان و از جملهبامبوبه طور نمادین معرف عنصر چوب هستند. اما بامبو درفنگ شوییبرای جایگاه خانواده و ثروت دارای اهمیت بیشتری است. گیاه بامبو در جهات مختلف محل زندگی یا کار، فضا را ازانرژی یانگآکنده می سازد. گیاه بامبو نیاز نیست که مطلقاً فرد باشد و هر عددی نسبت به جایگاه آن متفاوت می باشد که در زیر به آن اشاره شده است. شما می توانید بر اساسفنگ شویی شخصی و عدد کوااز تعداد و جهات استفاده بامبو نیز کمک بگیرید.

مفهوم گیاه بامبو در فنگ شویی

در افراد با اعداد کوای مختلف، این گیاه کاربرد های مختلفی دارد. در زیر به هر کدام از این مفاهیم اشاره شده است.

 • عدد2: عشق
 • عدد 3و6: شادی
 • عدد 7و5: سلامتی
 • عدد 8: ثروت
 • عدد 9: شانس
 • عدد 21: برکت و رحمت

عقاید چینی‌ها در مورد خوش‌یمنی بامبو

گیاهان در فنگ شوییاز جایگاه ویژه ای برخوردارند!

گل بامبو در فنگ شویی

این گیاه به خودی خود یک گیاه فوق‌العاده است.بامبو در فنگ شوییمی‌تواندصلح و آرامشو انرژی را به خانه‌ها هدیه دهد. این گیاه به نوعی انعطاف‌پذیری را نشان می‌دهد. داخل ساقه گیاه توخالی است و روح آن به راحتی داخل گیاه جریان دارد. اگر آنقدر خوش‌اقبال هستید که در باغچه خانه‌تان بامبو دارید، می‌توانید آرام بخش بودن آن را از نزدیک حس کنید. از نظر چینی‌ها این گیاه خوش‌شانسی می‌آورد، زیرا تمام پنج عنصر اصلی فنگ‌شویی را دارد.

بامبو تنها گیاه پنج عنصر

به گفته Vastu Shastra  و همچنین فنگ شویی، گیاهان بامبو بسیار خوش یمن هستند. اعتقاد بر این است که نگهداری گیاهان بامبو در خانه و محل کار، شانس، ثروت و پول را به ارمغان می آورد.گیاهان بامبو برای نگهداری در داخل خانه به عنوان گیاه آپارتمانی اصلاح شده اند تا بتوان به راحتی از آنها به عناون گیاه آپارتمانی استفاده کرد.

در زیر گفته می شود چرا این گیاه خارق العاده راگیاه 5 عنصرمی نامند.

 • چوب: خود بامبو
 • خاک: زمینی که در آن بزرگ شده است.
 • آب: آبی که با آن رشد و نمو پیدا می کند.
 • آتش: ظروف‌ سفالی برای بامبو که در کوره‌ها با آتش پخته می‌شوند و با ربان قرمز آن را تزیین می کنند.
 • فلز: بامبو را می‌توان در ظرف‌های فلزی نگهداری کرد و یک سکه نیز با روبان به آن نصب کرد.

چینی‌ها برای نشان دادنعنصر آتشیک روبان قرمز دور گیاه می‌بندند. برای نشان دادن عنصر فلز به قسمتی از آن یکسکهآویزان می‌کنند، به این ترتیب این گیاه تمام این پنج عنصر را در کنار هم دارد و می‌تواند خوش‌شانسی بیاورد. پس برای5 عنصر کردن گیاه بامبومی توان از گلدان و یا روبان قرمز استفاده کرد.

نکته‏

توجه داشته باشید گیاه بامبو به خاطر شرایط خاص و فلسفه وجود در آن می تواند به عنوان پنج عنصر استفاده شود این قانون برای گیاهان دیگر کاربرد ندارد.)

تعداد بند های گیاه بامبو نیز در انرژی آن تاثیر ایجاد می کند:

 • بامبوهایی که در قسمت ساقه خود دو بند دارند، برای ایجاد صلح و دوستی میان زوج‌ها استفاده می‌شوند و عشق و محبت با خود می‌آورند.
 • آن دسته ازبامبو در فنگ شوییدارای سه بند است، باعث شادی، خوش‌بختی و طول عمر می‌شوند.
 • برای افزایش ثروت از بامبوهایی که شش بند دارند استفاده می‌شود. بامبوهای بسیار بلند به منظور یافتن شغل جدید و خوب، مورد توجه هستند.

محل قرار گرفتن بامبو

گیاه بامبو بسته با یک شرایط و تعداد آن می تواند در هر محلی که قرار بگیرد و به نتایج متفاوتی بینجامد. در ادامه برای محل قرار گیری گیاه بامبو توضیحاتی داده شده است.

بامبو در فنگ شویی : گوشه ثروت

بامبو خوش شانس یک گیاه حمایتی در مورد ثروت و فراوانی است. برای جلب رفاه بیشتر ، تعداد 3 یا 9 ساقه بامبو خوش شانس را در گوشه ثروت یا موقعیت Xun در خانه، فضای کار یا اتاق خواب خود قرار دهید. برای یافتن گوشه ثروت، در ورودی جلوی خانه یا اتاق خود بایستید و گوشه سمت چپ را پیدا کنید. بامبو خوش شانس خود را به منظور ادامه رشد و توسعه در امور مالی خود در اینجا قرار دهید. (برای کسب اطلاعات بیشتر ثروت مقاله ثروت در فنگ شویی را مطالعه کنید)

بامبو در فنگ شویی : گوشه روابط

قرار دادن بامبو خوش شانس در گوشه روابط (Kun) می تواند به  ایجاد یک رابطه هماهنگ بین شما و شریک فعلی یا آینده تان کمک کند. برای یافتن منطقه روابط خانه، روبروی در ورودی بایستید و گوشه سمت راست خانه خود را پیدا کنید.

همچنین می توانید با قرار گرفتن در جایگاه درب اتاق خواب و  گوشه سمت راست اتاق را بیابید، همانجا منطقه روابط اتاق خواب شماست. یک گلدان آب در این منطقه با دو ساقه بامبو خوش شانس قرار دهید: یکی برای نمایندگی از شما و دیگری برای نمایندگی از شریک زندگی شما. بهتر است هر دو ساقه از نظر اندازه مشابه باشند ، که نماد یک رابطه متعادل بین شما و شریک زندگی شما است. در حین انجام این کار، این را درنظر داشته باشید که دو ساقه بامبو خوش شانس شما از یک رابطه هماهنگ پشتیبانی کند و این دو شما با هم رشد کنند.

گیاه شانس | بامبو شانس با روبان قرمز

بامبو در فنگ شویی : نزدیک ورودی

بامبو خوش شانس به عنصر چوب متصل است، که نشان دهنده رشد، شروع تازه و هماهنگی خانواده است. سعی کنید یک گیاه بامبو خوش شانس را در نزدیکی ورودی خانه خود قرار دهید تا هریک از این جنبه ها را در زندگی شما به ارمغان بیاورد. ورودی خانه شما نحوه ورود انرژی به زندگی شما است، بنابراین این مکان، منطقه ای عالی برای فعالیت با بامبو خوش شانس است.

بامبو در فنگ شویی : روی میز شما

در فنگ شویی، میز شما نشان دهنده حرفه، کار و مسیر شما در زندگی است. اگر در کار خود به رشد بیشتری نیاز دارید، یک گیاه بامبو خوش شانس روی میز شما می تواند به رشد و توسعه در حرفه شما کمک کند.

تعداد بامبو باید زوج باشد یا فرد

از نظر فنگ شویی یانگ (اعداد فرد) به خوش شانسی افراد ارتباط مستقیمی دارد. اما در زیر تعداد مختلف (چه زوج و چه فرد) را توضیح داده ایم.

 • 3 – ساقه بامبو، 3 جزء زندگی را با هم جمع می کنند یعنی شادی، ثروت، طول عمر
 • 5- ساقه بامبوبرای جذب ثروت مفید است.
 • 6 – ساقه بامبورفاه و شرایط مطلوب را به ارمغان می آورد.
 • 7 – ساقه بامبوسلامتی را به شما هدیه می کند.
 • 8 – ساقه بامبورشد و شکوفایی را به همراه دارد.
 • 10 – ساقه بامبوبه معنی کامل و عالی است.
 • 21-ساقه بامبونعمت بسیار قدرتمند و همه منظوره را ارائه می دهند.

نمادگرایی بامبو در فنگ شویی : خوش شانس

گیاه بامبو خوش شانس، قوی است، خیلی سریع رشد می کند. این نشان دهنده رشد مستقیم، اشراف و انعطاف پذیری است. همچنین بامبو دارای یک ساقه توخالی است که نشان دهنده یک قلب باز و متواضع است. رشد سریع و سازگاری بامبو نیز آن را به گزینه ای محبوب برای پروژه های ساختمانی سازگار با محیط زیست و محیط های خانگی تبدیل کرده است. در فرهنگ غربی، گیاه بامبو به نماد پایداری تبدیل شده است. به همبن دلیل بامبو در فنگ شویی نیز استفاده می شود.

نگهداری گیاه بامبو

بامبو خوش شانس، نگهداری کمی دارد و مراقبت از آن بسیار آسان است.

می توان آن را در آب یا خاک کشت کرد و سایه نرم تا نور خورشید را دوست دارد. فقط آن را از نور مستقیم خورشید دور نگه دارید تا از سوختن برگها جلوگیری شود. اگر آن را در خاک پرورش می دهید به طور منظم آبیاری کنید و اگر آن را در آب پرورش می دهید، آب آن را عوض کنید. مراقب بامبوهای خوش شانس باشید که در حال زرد شدن است. این ممکن است به این معنی باشد که گیاه به ریشه متصل است و باید به گلدان بزرگتری منتقل شود و یا اینکه نور خورشید را بیش از حد دریافت می کند. اگر متوجه ساقه ای شده اید که مرده است، حتماً آن را بردارید و آن را از گلدان خارج کنید چون از نظر فنگ شویی چندان خوب نیست که گیاهان مرده یا در حال مرگ را در فضای زندگی خود داشته باشید.

کشت و پرورش گیاهلاکی بامبودر داخل کشور بسیار پرهزینه است! این گیاه که معمولا از مالزی و تایلند وارد می‌شود در شرایط طبیعی آب و هوایی کشور نمی‌روید. بنابراین هر بامبویی که در کشور وجود دارد وارداتی است.

بامبود در فنگ شویی | مرجع فنگ شویی ایران

بعضی گیاه بامبو نیاز به خاک ندارد! بامبو را می‌توان در آب یا «ژل‌خاک‌ها» نگهداری کرد! اما برای رشد بهتر آن از تقویت‌کننده‌های مایعی استفاده می‌شود که به آب آنها اضافه می‌کنند، گل‌فروشی‌ها آن را با نام «غذای بامبو» می‌نامند. اگر در دمای 15 تا 40 درجه سانتی‌گراد و دور از نور مستقیم خورشید و باد مستقیم کولر نگهدارید و رطوبت لازم را برای آن فراهم کنید، پس از مدت 5 تا 7 ماه شاهد قد کشیدن عجیب این گیاه پیچ خورده خواهید بود.

نتیجه گیری

در این مطلب به موارد زیادی در موردفواید گیاه بامبو در خانهاشاره شد.

بامبو در فنگ شوییمی تواند بهکسب ثروتکمک کرده و باعث افزایش جایگاه مالی خانواده در جامعه و بهبود روابط اجتماعی شود. شرایط رشد این گیاه خاص است به همین دلیل است که باید برای رشد اینگیاهبه جایگاه آن در خانه توجه ویژه ای داشته باشید. ما در این مطلب به شما جایگاه مناسب گیاه بامبو در خانه را پیشنهاد دادیم. علیرغم این موارد به نکات طلایی در مورد تعداد بامبو و علت بسته شدن روبان قرمز به آن اشاره شده است.

لینک های مرتبط :

فنگ شویی چیست؟

تاثیر فنگ شویی

هدف فنگ شویی

چیدمان بر اساس فنگ شویی

کاسه تبتی

سکه یی چینگ

30
33


#‌فنگ_شویی#‌علم_فنگ_شویی منبع: فنگ شویی ایران

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

کاسه تبتی در فنگ شویی برای دفع و پاکسازی انرژی های منفی در محیط کاربرد دارد که با صدای دلنشین تولید شده از کاسه موزون می توان این دفه انرژی را انجام داد

1 سال پیش

. بال مرغ ? . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #مرغ #آشپزی #خنده_دار #شوخی #برنج #صف #گرانی #تورم #دهه_شصت

1 سال پیش

پوشیدن کفش از مهمترین نکاتی است که در دنیا به آن توجه خاصی می شود در فنگ شویی نیز نکاتی برای آن وجود دارد از جمله این که آیا پوشیدن کفش داخل خانه انجام شود؟

1 سال پیش

با 5 اصل فنگ شویی که شامل آتش، چوب ، فلز ، آب ، خاک می شود در فنگ شویی آشنا شوید و با استفاده از آن به آرامش و آسایش در تمامی مقاطل زندگیتان برسید.

11 ماه پیش

یی چینگ یک فلسفه عمیق و کاربردی در اصول اولیه فرهنگ چین دارد که مربوط به زمان لائوتسه و کنفوسیوس از فیلسوفان و بزرگان چین می باشد. تفسیر فال ای چینگ بخوانید

12 ماه پیش

فنگ شویی کیف پول مانند هر فضایی از زندگی شما به انرژی شما بستگی دارد بنابر این باید به آن توجه کنید و همیشه کیف پول خود را تمیز و مرتب نگه دارید.

6 ماه پیش

با فنگ شویی سفره هفت سین در سال 1400 و قرار دادن اصولی نمادهای سفره هفت سین در جهات مناسب می توانید بهترین انرژی را از جذب برکت و شادی برای خود فعال کنید.

3 ماه پیش

خانه تکانی شب عید ایرانیان بسیار با اصول و قوانین فنگ شویی هماهنگ است شما با رعایت واصول فنگ شویی در خانه تکانی عید خود می توانید انرژی ها را فعال کنید.

4 ماه پیش

فنگ شویی را راهی ساده و مطمئن برای روح بخشیدن به زندگی و خانه است. بنابراین 9 اصل بدون هزینه ایجاد آرامش در خانه را با مطالعه فنگ شویی خانه داری بیاموزید

10 ماه پیش

بیشتر...