تنظیم خانواده |
۱ هفته پیش

زنان به این جمله ها احتیاج دارند

زنان به این جمله‌ها احتیاج دارند


آقایان محترم شاید ندانید که یک جملهساده چقدر می‌تواند روی زندگی مشترک‌تان تاثیر بگذارد و اعتماد همسرتان بهشما و زندگی مشترک‌تان را بیشتر کند. اگر از آن دسته مردهایی هستید که فکرمی‌کنند، جملات اهمیتی ندارد و تنها چیزی که مهم است درون شماست، کاملا دراشتباهید. تا زمانی که با این احساسات درونی‌تان جمله‌ای نسازید و همسرتانرا از آن‌ها با خبر نکنید، هیچ اتفاق خوبی در زندگی مشترک‌تان نخواهدافتاد. اگر هم از اهمیت این جملات باخبرید اما نمی‌دانید چه بگویید و ازکجا شروع کنید، بهتر است از این توصیه‌ها کمک بگیرید و با دنیای زنانآشنا‌تر شوید. باید باور کنید که دنیای ذهنی زنان و مردان تفاوت زیادی داردو اگر می‌خواهید همسرتان را خوشحال کنید باید به دنیایش وارد شوید و او رابه شیوه خودش آرام و شاد کنید.

چقدر زیبایی

زن‌هادوست دارند ظاهرشان را ستایش کنید و گاهی به آن‌ها بگویید که چه چهره زیبایی دارند. حتی اگر همسر شما واقعا به این زیبایی نباشد از این‌که گمان کنددر نظر شما این‌طور به‌نظر می‌رسد، احساس غرور خواهد کرد. البته بی‌گداربه آب نزنید و بدون آن‌که برای حرف‌تان دلیلی داشته باشید او را ستایشنکنید. چون درست در زمانی که به همسرتان می‌گویید، چقدر زیبا هستی... اودلیل شما را خواهد پرسید و خواهد گفت از چه‌نظر؟ پس سعی کنید برای اینادعای‌تان جزئیاتی را هم مطرح کنید و به این فکر کنید، چه چیز در او زیباتراست و بعد سراغ تعریف کردن بروید.

تو خیلی خاصی

این‌کههمسر شما بشنود که او فردی بی‌همتاست و هیچ زن دیگری نمی‌توانسته شما رابه این اندازه خوشبخت کند، یک حس فوق‌العاده به او می‌دهد. زن‌ها دوستدارند، بدانند که با تمامی گزینه‌های دیگری که شاید همسرشان به آن‌ها برایازدواج درنظر داشته فرق می‌کنند و آن‌ها ویژگی‌هایی دارند که از نظرشوهرشان در هیچ کدام از زن‌های دور بر هم وجود ندارد. شما باید این خاصبودن را به او گوشزد کنید و بگویید که کدام یک از ویژگی‌های همسرتان بیش ازدیگر ویژگی‌ها، شما را تحت‌تاثیر قرار داده. این موضوع نه تنها حس خوبمورد توجه قرار گرفتن و قدردانی شما را به او می‌دهد بلکه باعث می‌شود کهاو تمرکز بیشتری روی ویژگی‌های مثبتش داشته باشد و برای پررنگ کردن‌شانتلاش کند. زن‌ها دوست دارند از شوهرشان بشنوند که پر از صفات مثبت هستند واین‌که همسرشان به‌دلیل همین صفات به آن‌ها افتخار می‌کند.

با تو بودن بی‌نظیر است

زن‌هادوست دارند، همسرشان به رابطه‌ای که دارد افتخار کند و به دلیل آرامشی کهدر این رابطه دارد هم از آن‌ها قدردانی کند. این قدردانی ممکن است بهشکل‌های مختلفی صورت بگیرد. مثلا وقتی مردی زودتر از سر کار می‌آید و بههمسرش می‌گوید، دوست داشتم امروز بیشتر کنار تو باشم یا این‌که دوست دارموقتم را بیشتر با تو بگذرانم و باقی مانده کارهایم را هم کنار تو انجام دهممی‌تواند یک حس فوق‌العاده را در زنان ایجاد کند. با شنیدن این قدردانی‌هازن برای بیشتر درک کردن همسرش تلاش خواهد کرد و برای این‌که همسرش درساعات بیشتری که در خانه است آرامش داشته باشد و این اتفاق را تکرار کند،مصمم‌تر خواهد شد. آن‌ها از این تصور که مردشان دوست دارد ساعتی از روز راتنها کنار او و تنها برای استفاده از وقت 2نفره‌شان مشخص می‌کند بیش از هرچیزی خوشحال می‌شوند.

دوستت دارم

اگرمی‌خواهید همسرتان از این‌که دوستش دارید مطمئن شود چاره‌ای جز گفتن اینحرف ندارید اما مهم‌تر از گفتن این حرف‌ها عملکرد شماست. زن‌ها دوست دارندعشق‌تان را با کارهای‌تان نشان دهید. دادن یک شاخه گل، یک هدیه بی‌مناسبت،پیامک‌های احوالپرسی طول روز و خیلی کارهای ساده دیگر می‌تواند تاثیر خاصیروی رابطه شما بگذارد و این زندگی را در چشم همسرتان افتخار‌آمیزتر کند اماماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، شما باید مراقب تمام حرف‌هایی که میان‌تانرد و بدل می‌شود باشید و فکر نکنید کلمات تاثیر چندانی ندارند. مهم‌تر ازهمه این‌که باید مراقب قول‌هایی که به همسرتان می‌دهید باشید. گرچه پاسخمثبت شما به خواسته‌های همسرتان می‌تواند او را خوشحال کند اما عمل نکردنبه وعده‌های کوچک و بزرگ‌تان مشکل را چند برابر خواهد کرد و تاثیری منفیروی نگاه همسرتان به شما و رابطه خواهد گذاشت.

متاسفم

برایزن‌ها مهم‌ترین اتفاقی که می‌تواند بعد از یک دعوا یا دلخوری پیش بیاید،شنیدن عذرخواهی مردشان است. آن‌ها دوست دارند تاسف واقعی شما را ببینند وبعد از این دلخوری‌ها مورد دلجویی قرار گیرند. غرورتان را کنار بگذارید واگر اشتباه کرده‌اید قبل از توضیح‌دادن دلایل‌تان از او عذر‌خواهی کنید.این‌که شما بدون گفتن این‌که پشیمانید شروع به توضیح دادن و دلیل تراشیکنید می‌تواند ناراحت کننده‌ترین واکنش بعد از دعوا برای یک زن باشد. پساگر نمی‌خواهید اوضاع را از این‌که هست خراب‌تر کنید با یک جمله‌ای که ازته دل می‌گویید همه چیز را رو به راه کنید؛ بگویید: ببخشید و متاسفم!

همه چیز را درست می‌کنم

حتیاگر یک سوپرمن نباشید باید بتوانید به همسرتان اطمینان دهید که همه چیزتحت کنترل است و تا زمانی که در کنارش هستید نمی‌گذارید زندگی‌تان را چیزیتهدید کند. گرچه شما با رفتارهای‌تان باید این اطمینان را در او ایجاد کنیداما در لحظاتی که او از ته دل غمگین است و احساس اضطراب می‌کند باید اینجمله جادویی را به کار ببرید و به او آرامش دهید. اگر فکر می‌کنیدفراهم‌کردن امکانات زندگی برای شاد کردن همسرتان کافی است اشتباه می‌کنید.ایجاد احساس آرامش و اطمینان و گاهی بیان کردن این جملات او را بسیارآرام‌تر و اعتمادش به زندگی مشترک‌تان را هم بیشتر خواهد کرد.

بیا صحبت کنیم

اگرهمسرتان مدتی است که ناراحت یا پریشان است اما توضیحی در این مورد به شمانمی‌دهد، باید خودتان پیش قدم شوید. شاید او مشکل بزرگی دارد که گفتنشبرایش آسان نیست و شاید هم منتظر جرقه‌ای از طرف شماست. یادتان نرود که هیچناراحتی بی‌دلیل نیست و این‌که شما از کنار این پریشانی‌ها بگذرید و آن‌هارا جدی نگیرید، می‌تواند همسرتان را ناراحت‌تر از آنچه هست کند و حتی گاهیزندگی مشترک‌تان را هم زیر سوال ببرد. پس بعد از هر دلخوری که بین‌تان پیشمی‌آید یا حتی زمانی که می‌بینید رفتار همسرتان تغییر کرده اما دلیلش رانمی‌دانید، به او پیشنهاد گفت‌وگو دهید و حتی اگر از این گفت‌وگو طفره رفتبرایش توضیح دهید که شنیدن حرف‌ها و احساساتش چقدر برای شما اهمیت دارد وچقدر برای بهتر کردن زندگی مشترک‌تان اشتیاق دارید

ارسال متن از : سید مهدی حجازی

گرداوری شده توسط سایت تنظیم خانواده#‌مسائل_جنسی #‌روابط_زناشویی منبع: تنظیم خانواده

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

رابطه جنسی بعد 50 سالگی,رابطه زناشویی در سنین بالا,نزدیکی بعد از میانسالی,نزدیکی در سن بالا,رابطه جنسی در سنین بالا

2 دقیقه پیش

حل کردن مشکلات زن و شوهری

نیم ساعت پیش

در صورتی که باردرای طبیعی و بدون خطری داشته باشید داشتن رابطه جنسی و ارضا شدن هیچ ضرری برای جنین ندارد ولی باید از پوزیشن هایی استفاده کنید که فشاری به شکم وارد نشود.

7 ساعت پیش

چگونگی خودارضایی دختران,عوارض خودارضایی در دختران,ترک خودارضایی دختران,اعتیاد به خودارضایی دختران,خودارضایی,فیلم پورن,خودارضایی در دختران و عوارض آن

14 ساعت پیش

خصوصیات کاندوم استاندارد

14 ساعت پیش

ازدواج با فرد منزوی،زندگی با همسر منزوی

دیروز

بیماری های مقعدی,زگیل مقعدی,منگوله های پوستی مقعدی,شقاق مقعد,هموروئید به بزرگ شدن بافت مقعد گفته می شود

دیروز

چنانچه اشاره کردیم مدت زمانی که یک زن نیاز دارد تا به ارگاسم یا اوج لذت جنسی برسد چیزی حدود 20 دقیقه است که البته این مدت در برخی دیگر از منابع علمی کمتر و چیزی حدود 13 دقیقه نیز عنوان شده است,چطور برای ارگاسم زنان رابطه جنسی را طولانی کنیم

پریروز

مقاربت و ترشحات واژن,عفونت مخمری واژن,نزدیکی در زمان عفونت مخمری واژن,رابطه جنسی با وجود ترشحات واژن

پریروز

خوردن چاق نشدن,چرا چاق نمیشم,علت چاق نشدن,چرا بعضی ها چاق نمی شوند,درمان لاغری,چرا بعضی ها هر چه می خورند چاق نمی شوند

پریروز

بیماریهای مقاربتی

3 روز پیش

بازی ذهنی خانمها با آقایون

4 روز پیش

بیشتر...