ایران ناز |
8 ماه پیش

تقسیم ارث زوجه به چه صورت است

تقسیم ارث زوجه به چه صورت است؟

تقسیم ارث زوجه به چه صورت است؟

که زن و شوهر بتوانند وارث هم شوند عقد نکاح دائم است و براساس بیانبهترین وکیل مهریه در تهرانتوارث در ازدواج موقت میان زن و مرد برقرار نخواهد بود.

شرط تقسیم ارث زوجه نیز این است که متوفی دارای اموال منقول و غیر منقول بوده که بعد از مرگ براساس شرایطی که قانون تعیین نموده این اموال به وراث او که همسر نیز جزو آنان می باشد، تعلق می گیرد.

مجلهوکیل چیدر این مقاله قصد دارد به بررسی موضوع تقسیم ارث زوجه به چه صورت است؟ بپردازد و در این زمینه اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار دهید با ما همراه باشید.

تقسیم ارث زن به چه صورت است؟

طبق گفته هایبهترین وکیل خانواده در تهراناگر زن بعد از مرگ مال و اموالی از خود برجای گذاشته باشد در صورتی که فرزند نداشته باشد و همسر او در قید حیات باشد نصف اموال به همسرش تعلق می گیرد و مابقی نیز متعلق به پدر و مادر که در طبقه اول وراث قرار دارند به میزان یک سوم به مادر و دو سوم به پدر خواهد بود.

اما اگر زن فرزند داشته باشد یک چهارم ارثیه به او تعلق خواهد گرفت و مابقی نیز بین وارث تقسیم می شود که البته طبق قوانین کشور در این زمینه مردان دو برابر زنان ارث می برند.

چنانچه زن تنها یک وراث داشته باشد که شامل شوهر، پدر، مادر و یا فرزند شود کل ارثیه متعلق به همان یک نفر خواهد بود.

با توجه به آنچه کهبهترین وکیل در اسلامشهربیان می دارد برخلاف تصور برخی افراد که تقسیم ارث زوجه میان وارثین به صورت مساوی است، وراث زن نیز دارای طبقات سه گانه بوده و سهم الارث هر کدام از آن ها براساس جایگاه نسبت او با متوفی تعیین می شود و همسر زن در تمامی این طبقات قرار داشته و در صورتی که تنها یک نفر از طبقه نزدیک تر وجود داشته باشد ارث به طبقات دیگر تعلق نخواهد گرفت.

ذکر این نکته نیزحائز اهمیت است که زیور آلات زن در صورتی که در تملک او باشد مانند دیگر اموال منقول و غیر منقول میان وراث تقسیم می شود ولیکن اگر شوهر طلاها را به صورت امانت به زوجه داده باشد متعلق به او بوده و شامل ارث به جا مانده از متوفی نخواهد شد.

سهم الارث وراث زن طبق قانون به چه صورت است؟

همانطور که گفتیم که در عقد موقت، زوجین از هم ارث نمی برند، همچنین زوجین بعد از طلاق نیز تا زمانی که وعده عده باقی مانده باشد جزو وراث هم بوده و بعد ازپایان یافتن عده، به عنوان ورثه هم محسوب نخواهند شد.

براساس قوانین مربوط به ارث و وصیت که شامل ارث به جا مانده از زوجه نیز می شود، متوفی تنها در مورد دو سوم از اموال خود می تواند وصیت کند و اگر متوفی یکی از ورثه را در وصیت نامه خود از ارث محروم کرده باشد در زمان تقسیم ارث زوجه این امر لحاظ نمی شود و هر کدام از وراث به میزانی که در قانون تعیین شده و البته براساس وصیت نامه متوفی از او ارث می برند.

براساس آنچه که در مواد قانونی ارث و وصیت ذکر گردیده هر فردی اعم از زوج و یا زوجه در زمان حیات خود این اختیار را دارد که اموال خود را به نام هرکسی که می خواهد منتقل کند که البته شرط این امر انجام آن به صورت قانونی است.

ولیکن اختیار اموال متوفی تا زمانی که انحصار ورثه و تقسیم قانونی انجام نگرفته باشد با قانون خواهد بود و باید تقسیم ترکه براساس قوانین و مقررات مربوطه انجام گیرد و چنانچه هر کدام از وراث در تقسیم ارثیه اعتراض داشته باشد حق ابطال آن را دارد.

تقسیم ارث زوجه به چه صورت است؟

در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند؟

در قانون مدنی طبقات و درجات ارث تعیین گردیده که خویشاوندان نسبی که شامل سه طبقه هستند از متوفی ارث می برند که هر کدام از این طبقات بر دیگری تقدم دارند. به عنوان مثال اگر یکی از وراث در طبقه اول باشد دیگر ارث به طبقه دوم و سوم تعلق نمی گیرد.

پدر، مادر، فرزندان و نوه های متوفی در طبقه اول ورثه قرار دارند. پدربزرگ، مادربزرگ، برادر و خواهر و فرزندان آن ها در طبقه دوم ورثه بوده و در صورتی که هیچکدام از افراد طبقه اول وجود نداشته باشند ارث زوجه به این طبقه تعلق می گیرد.

دایی، خاله، عمو و عمه و فرزندان آن ها در طبقه سوم وراث می باشند و در صورت نبود طبقه اول و دوم، ارث متعلق به این طبقه خواهد بود.

لذا برای پاسخ به این سوال که تقسیم ارث زوجه به چه صورت است؟ می توان چنین گفت که تقسیم ترکه براساس طبقات و درجات مذکور انجام شده و علاوه بر این طبقات، اگر زن شوهر داشته باشد او نیز حتما جزو وراث محسوب می شود البته باید رابطه زوجیت از نوع دائم باشد.

میزان سهم الارث شوهر، در صورتی که زوجه دارای فرزند و یا بدون فرزند باشد با هم فرق دارد و برای زن بدون فرزند سهم شوهر یک دوم ترکه بوده و اما اگر زن فرزند داشته باشد سهم شوهر از ترکه یک چهارم آن می باشد و مابقی نیز میان ورثه زوجه تقسیم می گردد.

ذکر این نکته نیز لازم است که اگر زن شوهر داشته باشد در صورت نبود هیچکدام از افراد در طبقات اول تا سوم، تمام ارثیه به شوهر تعلق می گیرد.

در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند؟

کلام آخر

در تقسیم ارث زوجه، ابتدا سهم الارث همسر پرداخت شده و وارث طبقه اول، دوم و سوم در مرحله بعد قرار دارند. البته در صورت وجود وارث در هر کدام از طبقات، سهم الارث به طبقات بعدی تعلق نمی گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین سهم الارث و همچنین تقسیم ارث زوجه به وکلای متخصص مجله وکیل چی مراجعه کنید. در صورت هرگونه انتقاد و پیشنهاد می توانید از طریق سایتوکیل چی (vakilchi.com)با ما در ارتباط باشید.#‌ایرانگردی#‌مسافرت منبع: ایران ناز

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

جالب و خواندنی از نحوه پیدایش قهوه ، تاریخچه بوجود آمدن قهوه ، این نوشیدنی عالی برای شروع صحبت با یک فرد و به دلیل فواید سلامتی متعدد

8 ماه پیش

میدونی به چه پاکت‌هایی ایستاده می‌گویند و اصلا به چه دردی می‌خورند ، پاکت‌های بسته بندی چی هستند و به چه دردی می‌خورند ، همه محصولاتی که

8 ماه پیش

اقتصادسبز آنلاین: رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران گفت: صادرات محصولات کشاورزی به عراق چند روزی می‌شود که آغاز شده است. سیدرضا نورانی، رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، با اعلام خبر از سرگیری صادرات محصولات کشاورزی به عراق گفت: عراق به دلیل حمایت از تولید داخل ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی ایجاد کرده بود اما […]

8 ماه پیش

سرویس بین‌الملل: طبیعت، مکانیسم تثبیت بیولوژیکی نیتروژن را فراهم کرده است که در آن میکروب‌ها N2 اتمسفر را به NH3 تبدیل می‌کنند که می‌تواند توسط اکثر موجودات از جمله گیاهان، متابولیزه شود. ترکیبات نیتروژن معدنی برای بیوسنتز اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها، نوکلئوزید تری فسفات‌ها و اسیدهای نوکلئیک که برای حیات روی زمین ضروری هستند، استفاده […]

8 ماه پیش

تقسیم ارث زوجه به چه صورت است ، که زن و شوهر بتوانند وارث هم شوند عقد نکاح دائم است و براساس بیان بهترین وکیل مهریه تهران توارث در ازدواج

8 ماه پیش

نکات مهم خود مراقبتی در افراد مبتلا به افسردگی ، کسانی که به افسردگی مبتلا هستند مراقبت از خود برای اطمینان از سلامت روانی بسیار مهم است

8 ماه پیش

اقتصادسبز آنلاین: دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج از پیشنهاد طرح خرید ۱۰۰ هزارتن برنج ایرانی در ازای واردات ۲۰۰ هزارتن برنج به منظور تنظیم بازار خبر داد. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج از استمرار ممنوعیت واردات برنج خبر داد و گفت: واردات برنج تا اول آذر ممنوع است‌، امت […]

8 ماه پیش

اقتصادسبز آنلاین: رئیس بنیاد ملی گندمکاران از پرداخت ۷۵ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: مابقی مطالبات گندمکاران تا پایان مهر پرداخت می شود. عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه […]

8 ماه پیش

اقتصادسبز آنلاین: درست است که گاوها در مکان‌های پهن یا باریک کوتاه یا بلند یا حتی روی پهلوی خود شبیه یک گاو مرده استراحت می‌کنند ولی برای فراهم کردن محیط استراحت طبیعی برای آنها بایستی آزادی‌های زیر را برای آنها تأمین نمود: – آزادی در دراز کشیدن پاهای جلویی به سمت جلو – آزادی در […]

8 ماه پیش

بیشتر...