فنگ شویی کیف پول : نکته فوق العاده فنگ شویی کیف پول فنگ شویی ایران

سکه ایچینگ | فنگ شویی

مقدمه

داشتن کیف پر از پول آرزوی هر شخصی است. کدهای کیهانی ثروت برای کسانی نوشته می شود که علی رغم تلاش بی وقفه برای کسب رزق و روزی، نکاتی را در زندگی رعایت کنند. یکی از آنهافنگ شویی کیف پولاست. کیف پول نماد جذب ثروت در فنگ شویی است. بعضی های معتقدند که برای برکت کیف پول نمک، دارچین و یا میخک و چیزهای دیگری استفاده کنیم. در این مقاله درباره این موارد به تفصیل صحبت خواهد شد.

نکته قابل توجه در این مبحث،انباشتگی درکیف پولاست. انباشتگی کیف پول یعنی زمانی که بخواهید چیزی از داخل آن پیدا کنید، شما را در پیدا کردن وسایل مورد نیاز دچار مشکل می سازد!این بدین معنا هست که شما از نظر مالی و کاری دچار مشکل هستید و انرژی را برای خود راکد کرده اید. برای رفع این موضوع 20 نکته مهم را در نظر گرفته ایم تا در این مقاله خدمتتان ارائه دهیم.

پس بیایید به ادامه مطلب اشاره کنیم.

نکات مهم فنگ شویی کیف پول

برای رعایتفنگ شویی در کیفچندین نکته گفته می شود که بهتر است آنها را رعایت کنید.

#‌1 از نگهداری پول های پاره و مچاله اجتناب کنید

هر چند که امروزه تمامی کارها با کارت های بانکی و اینترنت بانک شکل می گیرد، اما هنوز نگهداری پول در کیف پول امری لازم و ضروری است. پس باید بدانید که پول های کهنه و پاره و مچاله، بی هدفی در امور مالی را به همراه دارد و جذب ثروت را کم خواهد کرد. لطفا این موضوع را سرسری نگیرید.

#‌2نگهداری نمادی از ثروت در کیف پول

نماد های ثروت در فنگ شوییوجود دارد که هر کدام از آنها تاثیرات خاص خود را دارند. اما در اینجا به نمادی از ثروت درکیف پولاشاره می شود که برکت مالی می آورد وفنگ شوییثروترا افزایش می دهد. این نماد پول در در فنگ شویی،سکه ی ای چینگاست که دارای خرد می باشد به فرکانس های انرژی های زمین و آسمان وابسته است که در همین سایت می توانید توضیحات مربوط به آن را مطالعه کرده و تهیه کنید.

رنگ ها در فنگ شویی کیف پول

#‌3 استفاده از رنگ قرمز

رنگ قرمز پوشش مناسبی برای کارت بانک است و چرخش مالی وجذب ثروترا بیشتر می کند. هر چند بهتر است مقالهرنگ در فنگ شوییرا بخوانید، اما استفاده از رنگ قرمز در کیف پول به دلیل گرم بودن توجه شما را به موارد مالی جذب می کند از جمله اینکه گفته شده اولین رنگ تشکیل شده بعد از بیگ بنگ در هستی رنگ قرمز است . به همین دلیل است که کیف پول قرمز در فنگ شویی پیشنهاد می شود.

#‌4 انتخاب رنگ و شکل مناسب

بعضی اوقات ما انتخاب های اشتباهی در مورد رنگ ها و جنس و شکل کیف پول داریم. یکی از رنگ های کیف پول برای جذب ثروت در فنگ شویی در بالا اشاره شد. اما راهکار بهتر این است که این رنگ را با توجه به عدد کوا شخصی سازی کنید. به همین دلیل است که ما باور داریمعدد کوا در ثروتنقش بالایی دارد. پس می توان گفت انتخاب رنگ و سایز و شکل هندسی مناسب، رهاوردهای مالی را فعال می کند. رنگ جذب پول خود را در مقالهرنگ در فنگ شوییو یاعدد کوابیابید.

#‌5 داشتن اهداف مالی در کیف پول

نوشته ای حاکی از اهداف مالیتان می تواند شما را در تجربه وجذب پولهدایت نماید. وقتی شما این کار را انجام می دهید می تواند کیف پول شما جادویی عمل کند. چرا که تمام انرژی های درخواستی شما روانه جلوی شماست و دائما تکرار، مرور و تقویت می شود. طبق فنگ شویی بهتر است اهداف مالیتان را در کاغذی قرمز با خودکار مشکی به ثبت برسانید! این اهداف را درکیف پولخود قرار دهید.

#‌6 داشتن ارتباط ذهنی

بعد از اینکه اهداف خود را نوشتید باید بر روی آنها تمرکز داشته باشید. داشتن تمرکز بر روی هر چیزی می تواند آن موضوع را تقویت کند. شما برای این که بتوانید رشد مالی بیشتری را در فنگ شویی کیف پول داشته باشید بهتر است ارتباط ذهنی باکیف پولتان را حفظ کنید. آن تمرکز را تبدیل به همراهی همیشگی و مشاوری در جهت رفع مشکلات مالی تان قرار دهید.

#‌7 پاکسازی هفتگی کیف پول

هر هفته به عنوان مثال آخر هفته ها کیف خود راپاکسازیکنید و حتی آن را گردگیری کنید تا انرژی های منفی یک هفته گذشته از آن خارج شود. همچنین کاغذهای اضافه در کیف بهم ریختگی مالی می آورد. توجه داشته باشید این نکته در ادامه تمرکز است چرا که اهمیت داشتن یک فضای خوب برای نگهداری پول شماست که می تواند رشد شما را از لحاظ مالی تقویت کند.

#‌8 تعویض کیف پول

هر ساله برای سال نو جدید سعی کنید یک کیف پول نو و جدید برای خود تهیه کنید. نو شدن طبیعت و خانه تکانی  رسمی دیر باز در نوروز ما ایرانی هاست. کیف پول را نیز از این قاعده مستثنی ندانید. حتی اگر کیف پول شما تمیز است می توانید با هدیه دادن آن به دیگران انرژی بالاتری به نام محبت و عشق را جذب کنید.

فنگ شویی کیف پول | فنگ شویی ایران

ابعاد کیف دستی

با توجه بهفنگ شویی کیف پولابعاد کیف دستی را نسبت به مایحتاج خود انتخاب کنید! هر چه کیف بزرگتر باشد باعث می شود از انباشتگی بیشتری در کیف خود استفاده کنید! به همین دلیل ناخواسته لوازمی که حتی در طول روز به آن نیاز ندارید را با خود حمل می کنید.

رنگ کیف دستی و پول در فنگ شویی

بهتر است هر فرد با توجه به عدد کوای خود رنگ مشخصی را استفاده کند. (لینک محاسبه عدد کوا) بارنگ عدد کوآی خود در کیف پول که می تواند جذابیت و یاانرژیوجذب ثروتبه شما بدهد را انتخاب کنید.

در جدول زیر بیان شده است که هر عدد کوا چه رنگهایی را استفاده کند بهتر است.

عدد کوای 1

عدد کوای 2 و 8عدد کوای 3 و4عدد کوای 6 و 7عدد کوای 9

آبی

کرمسبزکرمقرمز

مشکی

قهوه ایآبیقهوه ایارغوانی

سرمه ای

خاکیسرمه اینقره ای

سبز

نقره ای

قرمز

مشکیطلایی

زرشکی

طوسیزردفیروزه ایزرد

صورتی

نارنجی

تکنیک های پاکسازی کیف پول

در بالا نکته ای گفته شد در مورد پاکسازی کیف در این بخش به توضیحات بیشتری می پردازیم.

 • زمانی که احساس می کنید کیف دستی یاکیف پولتان کثیف و چروک شده است حتما آنها را بشویید.
 • کیف پولشخصی شما هم نیاز بهفنگ شوییجداگانه از نظر پاکسازی دارد.
 • کیف شما انباری نیست پس بهکیف پولخود باید بیشتر توجه کنید.
 • لوازم مایحتاج خود در طول روز را در داخل کیف خود نگه دارید، نه بیشتر.
 • اگر کیف شما پاره شده است حتما آن را تعویض و یا تعمیر کنید؛ چون کیف از وسایلی است که هر روز آن را استفاده می کنید و انرژی آن را در طول روز با خود حمل می کنید!
 • سعی کنید کیف خود را زمانی که خیلی کهنه شده اند، رنگ پریده و پاره هستند تعویض کنید و یک کیف نو بخرید و چرخش انرژی و جذب انرژی مثبت و ثروت را برای خود ایجاد کنید.

فنگ شویی ثروت

استفاده نماد جذب ثروت

استفاده ازسکه های ایچینگبه عنواننماد جذب ثروتمی تواند در به چرخش در آمدن انرژی ثروت در کیف پول شما موثر باشد. سکه های یی چینگ طبق گفتهپروفسور یونگروانشناس سوئیسی دارای انرژی می باشند. گردی آن نمایانگر آسمان و مربع وسط آن نمایانگر زمین می باشد و انرژی های آسمان و زمین و فلسفهیین و یانگرا بیان می کند.

سنگهای جذب ثروت

استفاده از سنگهایی زیر در کیف پول شما در جذب انرژی ثروت می تواند کمک کند.

 • سیترین
 • جید
 • آماتیش

(ترجیحا سنگ های متناسب با عدد کوای خود را انتخاب و استفاده نمایید!)

کیف پول در ایران باستان

سعی کنید هر سال کیف پول جدید بخرید و انرژی نو و جدید به داخل کیف خود وارد کنید و از سکه های فنگ شویی داخل آن استفاده کنید. در ایران باستان مقداری نمک و اسفند در کیف خود قرار می دادند. به این اعتقاد داشتند که نمک نماد برکت است و برکت در کیف پول نیز باعث بهبود وضعیت مالی می شود. اگر شما نیز همچنان از این روش استفاده می کنید موارد زیر را رعایت کنید.

 • هر ماه آن را تعویض کنید
 • آن را در آب رونده بریزید یا دود کنید و یک سری جدید درست کنید
 • داخل کیف پول خود استفاده کنید

نکته : تقویت کیف پول با دارچین هیچ جای فنگ شویی تایید نشده است. در بعضی از منایع فارسی به گذاشتن چوب دارچین و میخک در کیف پول اشاره شده است که بنده تا این لحظه منابع کامل و معتبری برای این موضوع پیدا نکردم.

افسانه فنگ شویی معروف به کیف پول

در چین باوری وجود دارد به عنوان افسانه فنگ شویی معروف به کیف پول که پول های کثیف و چروک که باعث دفع ثروت می شود و همیشه به این موضوع در کیف پول خود توجه خاصی دارند. از همین رو متناسب با عدد کوای خود و رنگ ثروت در فنگ شویی و یا نماد رنگ برای کیف خود استفاده می کند.

یک سری اعداد در فرکانس های مالی و اعداد ثروت و اعداد جذب ثروت معروف هستند که در کیف خود استفاده می کنند، مانند اعداد 8 ،9،3 و 6 که به عنوان اعداد جادویی به آن نگاه می کنند که به این موضوعات به عنوان افسانه فنگ شویی نگاه می کنند.

سکه ایچینگ | فنگ شویی ایران

کلامفنگ شویی ایران

در این مقاله با چگونگی ساختار کیف پول در فنگ شویی آشنا شدیم و از نحوه استفاده و نگهداری آن اطلاعاتی به دست آوردیم. پیشنهاد ما این است که جهت بهبود شرایط مالی و جذب ثروت از این تئوری سهل استفاده کنید تا در آینده نزدیک تاثیر آن را ببینید. همچنین در صورت امکان ما را از نظرات و انتقادات و پیشنهادتان مطلع سازید. در پایان چند لینک برای تکمیل آگاهی شما آورده شده است.

62
43


#‌فنگ_شویی#‌علم_فنگ_شویی منبع: فنگ شویی ایران

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

مدرک فنگ شویی و آموزش فنگ شویی زیر نظر دانشگاه الزهرا با صورت می گیرد و تمام دانشجویان می توانند تسلط لازم و کافی بر روی علم فنگ شویی داشته باشند.

7 ماه پیش

فنگ شویی چیدمان منزل از مهمترین نکات درخانه شما است60 قانون ذکر شده از قوانین فنگ شویی در چیدمان محیط به شما کمک می کندتا محیطی آسوده وپر انرژی داشته باشید .

10 ماه پیش

فنگ شویی در طب سوزنی یکی از درمانی های بی ضرر بوده و می تواند به سلامت جسمی و روحی افراد کمک کند و تمام سیستم بدن را در یک حالت تعادل نگه دارد

1 سال پیش

گیاه 5 عنصر بامبو در فنگ شویی با روبان و گلدان قرمز در خانه باعث افزایش ثروت می شود تعداد بامبو در جذب ثروت مهم است ولی زوج یا فرد بودن آن نتایج مختلفی دارد

8 ماه پیش

کاسه تبتی در فنگ شویی برای دفع و پاکسازی انرژی های منفی در محیط کاربرد دارد که با صدای دلنشین تولید شده از کاسه موزون می توان این دفه انرژی را انجام داد

1 سال پیش

هنگامی که تفکر فنگ شویی به تعیین سرنوشت یک معامله کمک می کند، از آغاز و پایان موفق معامله می توانید آسوده خاطر باشید که دستاوردی بزرگ است.

1 سال پیش

با مولکول آب در فنگ شویی می توان پاکسازی کنید و جدب آرزوهاتون راداشته باشید وقتی 6 هفته پاکسازی انجام شود در هفته هفتم برای جذب خواسته می توانید اقدام کنید.

1 سال پیش

خانه تکانی شب عید ایرانیان بسیار با اصول و قوانین فنگ شویی هماهنگ است شما با رعایت واصول فنگ شویی در خانه تکانی عید خود می توانید انرژی ها را فعال کنید.

4 ماه پیش

فنگ شویی را راهی ساده و مطمئن برای روح بخشیدن به زندگی و خانه است. بنابراین 9 اصل بدون هزینه ایجاد آرامش در خانه را با مطالعه فنگ شویی خانه داری بیاموزید

10 ماه پیش

بیشتر...