فنگ شویی خانه داری : اصل ساده فنگ شویی خانه داری فنگ شویی ایران

فنگ شویی خانه داری

مقدمه

فنگ شویی خانه داریچیست؟ چگونه فضای خانه را باانرژی مثبتپر کنیم؟ آیا رعایتاصول فنگ شویی در خانهبه بهبود کیفیت زندگی کمک می کند؟

از نظر فنگ شویی خانه باید محلآرامش، آسایش و دریافت انرژی مثبت باشد. به همین دلیلفنگ شویی خانهاز اهمیت بالایی برخوردار است. حتی در فنگ شویی نقشه (باگوا) وجود دارد که به کاملترین شکل ممکن، اصول فنگ شویی در خانه را برای داشتن آرامش و آسایش آموزش می دهد. البته در کنارنقشه باگوا، راهکارهای ساده ای نیز برای ایجاد انرژی مثبت در خانه وجود دارد که آگاهی از آنها بسیار کمک کننده است.

از همین رو در سری مقاله های آموزشیفنگ شویی ایران، این بار به 9 نکته ساده برای ایجاد انرژی مثبت در خانه با اصول طراحی فنگ شویی پرداختیم تا شما از آن بهره مند شوید. پس با ما همراه باشید.

عدد ۹ خوش یمن ترین عدد درفنگ شوییاست،

فنگ شویی چیست ؟

خانم دایی زادهمتخصص و مدرس فنگ شویی می گوید:

فنگ شویی یک علم فلسفی مربوط به آسیای شرقی است که بر اساس رابطهبین جهان مرئی و نامرئیپایه گذاری شده است. اگر به طور خلاصه و با مثالی مرتبط با بحث بخواهیم فنگ شویی را تعریف کنیم، می توان چنین گفت کههدف فنگ شوییدستیابی بهتأثیر مثبت انرژی فضا بر افرادیاست که در آن حضور دارند. مثلا فنگ شویی برای هماهنگی در خانه ، مثلاشیاء مورد استفاده برای تزئین،جهت قرارگیری آنها،مکان قرارگیری آنها،رنگهاو جنبه های دیگر را مورد بررسی قرار داده و تاثیرات مثبت و منفی آنها را به دست آورده است.که رعایت تمام این موارد بر اساس قوانین و محاسبات ریاضی بررسی و جایگذاری می شود. بنابراین با تکیه به این شناخت، می توان جنبه های منفی را حذف یا تعدیل و جنبه های مثبت را افزایش داد.

9 نکته ساده برای ایجاد انرژی مثبت در خانه از نظر فنگ شویی

نکاتی که در ادامه آمده است، اصولی ساده برای ایجاد و حفظ انرژی مثبت در خانه است. کافیست از آنها استفاده کنید تا تاثیرات مثبت آن را ببینید.

فنگ شویی خانه داری

1. صدای ناهنجار درب های ورودی را برطرف کنید!

آیا درب ورودی شما هنگام باز یا بسته شدن صدای ناهنجاری تولید می کند؟ دقت داشته باشید درب ورودی اولین و آخرین چیزی است که هنگام ورود یا خروج از خانه با آن روبرو می شوید. صدا جیر جیر مثل این است که در گریه می کند و این می تواند بر روحیه و رفاه شما تأثیر بگذارد.البته بسیاری از مردم آنقدر با صدا عادت کرده اند که حتی متوجه آن صدا نمی شوند. ولی در هر صورت تاثیر منفی خود را دارد. بنابراین لولا درب را روغن کاری کنید و تا هنگام ورود و خروج از خانه، انرژی مثبت بیشتری ایجاد شود. روغن کاری لولا درب های دیگر خانه نیز مفید است، امادرب ورودیمهمتر هستند.

فنگ شویی خانه داری

2. از درب ورودی خود استفاده کنید

بسیاری از مردم در خانه هایی زندگی می کنند که در ورودی آنها رو مستقیما به گاراژ است و از در عقب برای ورود به ساختمان استفاده می کنند. اگرچه که این طراحی برای ساختمان سهولت را به همراه دارد، اما ازدیدگاه فنگ شوییاین امر ممکن است انرژی و فرصت های خوب را در زندگی شما محدود کند. زیرا، درب ورودی نشان می دهد که چگونهچیوارد خانه و زندگی شما می شود. راه حل آسان فنگ شویی برای این موضوع چیست؟ حداقل هفته ای یکبار استفاده از درب ورودی غیر از پارکینگ را انتخاب کنید. هر چه بیشتر بهتر! مثلا وقتی می روید نامه را بگیرید یا شاید پیاده روی کنید، آن را باز و بسته کنید. حتما آن را در برنامه معمول خود بنویسید.

فنگ شویی خانه داری

3. چشمه یا المان های آب فنگ شویی را کجا قرار دهید

آب نشان دهندهثروت در فنگ شوییاست. بسیاری از مردم از من می پرسند بهترین مکان برای قرار دادن چشمه (حوض آب ) در فنگ شویی کجاست. طبقاصول فنگ شویی، قرار دادن عنصر آب مانند چشمه در نزدیکی ورودی خانه مفید است. این موضوع می تواند فقط در داخل یا خارج باشد، اما مهمترین مسئله این است که،آب باید جلوی ورودی و رو به سمت مرکز خانهشما جریان یابد. این بدان معناست که ثروت به سمت زندگی شما می آید و به تعبیر عامیانه تر ثروت روی شما سرازیر شود!

فنگ شویی آشپزخانه

فنگ شویی آشپزخانه نبض خانه را تنظیم می کند

4. گیاهان را بالای کابینت آشپزخانه قرار دهید

بهکابینتآشپزخانهخود نگاهی بیندازید و بررسی کنید که آیا ارتفاع آنها تا زیر سقف است یا نه . اگر فضایی بالای کابینت های بالای آشپزخانه وجود نداشته باشد،فنگ شویی خوباست. زیرا فضای خالی بالای کابینت آشپزخانه گرد و غبار و انرژی راکد را به خود جذب می کند. در واقعچیدر آنجا گیر کرده و انرژی مرده را تشویق می کند که ممکن است روی زندگی شما تاثیر نامطلوب داشته باشد. البته اگر چنین فضایی وجود دارد نگران نباشید، زیرا تنظیم انرژی فنگ شویی می تواند تولید انرژی مرده را از بین ببرد! بنابراین در این مکان ها برخی از گیاهان روشن، سبز رنگ یا اشیاء زیبا و دوست داشتنی قرار دهید. این اجسام حیات را در این منطقه ایجاد می کنند و انرژی را تغییر می دهند.

فنگ شویی حمام

به فضای حمام در فنگ شویی خانه توجه ویژه داشته باشید

5. دربحمامرا بسته نگه دارید

در فنگ شویی خانه داری مهمترین اصل شناخت محیط است. ببینید بسیاری از مردم هنگام صحبت ازفنگ شویینگران جایگاه حمام در درون آپارتمان هستند.حتی تصور می کنند فنگ شویی شرایط را برایشان سخت خواهد کرد. در صورتی که مسئله ساده است. دقت داشته باشید که آب از طریق حمام و سرویس بهداشتی از خانه خارج می شود. بنابراین از آنجا که آب با ثروت ارتباط دارد و ما نمی خواهیم ثروت ما هدر رود و به اصطلاح دور ریخته شود، فنگ شویی روی نحوه استفاده از حمام و سرویس بهداشتی حساسیت دارد. ماهم توصیه می کنیم که صندلی توالت را و درب حمام را بسته نگه دارید تا این اثر کاهش یابد.

فنگ شویی اتاق خواب

فنگ شویی اتاق خواب و جهت مناسب تخت آرامش را برای شما به ارمغان می آورد.

6. محل قرار گیری تختخواب شما؟

درفنگ شویی، ما از روش “موقعیت فرمان” برای تعیین جهت مبلمان و یا تختخواب استفاده می کنیم. بدون تردید تختخواب مهمترین اثاثیه ای است که می توانید در موقعیت فرماندهی قرار دهید، زیرا شما ساعتهای زیادی را در خواب می گذرانید! پس برای قرار دادن تختخواب خود در موقعیت فرماندهی، می خواهید در حالی که در رختخواب دراز کشیده اید روی محیط اتاق هم کنترل داشته باشید در حالی که با درب همسو نباشید . با این حال ، من درک می کنم که این همیشه ممکن نیست. در این صورت، یک آینه پیدا کنید و آن را طوری قرار دهید که بتوانید در حالی که در رختخواب دراز کشیده اید ، در را ببینید.به شرطی که تختخواب را نشانه نرود من آینه های مستقل را پیشنهاد می کنم ، زیرا جابجایی آنها راحت تر و درست است.

فنگ شویی چیندن لوازم خانه

به سنت ها احترام بگذاریم، زیرا بیشتر سنت ها پشتوانه علمی دارند

7. تلویزیون داخل اتاق خواب خود بپوشانید

اگر یادتان باشد، در سالهای نچندان دور در خانه های ما رویتلویزیونپارچه هایی انداخته می شد که حتی جلوه زیبایی هنگام خاموش شدن به آن می داد. این موضوع تنها یک کار ساده نبود، بلکه فلسفه ای پشت آن بود که در ادامه متوجه آن خواهید شد. اکثر ما در اتاق خواب خود تلویزیون داریم که این مورد از نظر علم فنگ شویی مناسب نیست تلویزیون دارای انرژی یانگ و خوابیدن یین است. بنابراین اگر در روند خواب با وجود تلویزیون دچار مشکل هستید یا حتی اگر چنین مشکلی ندارید، ایده خوبی است که وقتی از تلویزیون استفاده نمی کنید، آن را پوشش دهید. زیرا انرژی فعال تلویزیون و جنبه الکترونیکی آن ممکن است بیشتر از انرژی آرام بخش موجود در اتاق خواب باشد. پیشنهاد من ، روسری یا پارچه زیبایی انتخاب کنید و فقط آن را روی تلویزیون بیندازید!

فنگ شویی منظره ها

فنگ شویی پاکیزگی خانه را اصل مهم لذت بردن از آن می داند

8. همه پنجره ها را تمیز کنید

پنجره ها نماد چشم شما به جهان هستند. ما می خواهیم هر آنچه را که جهان به ما ارائه می دهد، ببینیم و تجربه کنیم.دقت داشته باشید که همه چیز از چشم ها سرچشمه می گیرد.شما باید زیبایی های موجود را ببینید و از انرژی آنها برخوردار شوید. بنابراین با ساده ترین روش روزنامه قدیمی پیدا کنید، یک بطری سرکه و آب و مقداری نمک بردارید و آلودگی ها موجود را تمیز کنید. چشمان (پنجره) خود را باز کنید و فضای خود را روشن کنید.

فنگ شویی سلامتی

فنگ شویی سلامتی با زدودن آلودگی ها و پاکیزگی هوای خانه معنی پیدا می کند.

9. فضای خانهپاکسازیکنید

در یک جمله می توان گفت فنگ شویی خانه داری از بین بردن و پاک سازی انرژی های منفی و سنگین است. از همین رو آخرین و مهمترین کار، پاکسازی فضا است. خانه ها و محیط های ما اثر انرژی کسانی را که در آن فضاها زندگی می کنند، حفظ می کند. همیشه خوب است که کمی وقت بگذارید و انرژی قدیمی را از بین ببرید تا ازچیتازه و جدید استقبال کنید. روشهای مورد علاقه من برای پاکسازی فضا به شرح زیر است:

  • روشن کردن عود
  • صدای کاسه تبتی
  • سوزاندن مریم گلی سفید
  • پاشیدناسانس طبیعی پرتقالبا آب

عود سبک است و برای استفاده روزمره عالی است. مریم گلی سفید برای پاکسازی فضای سنگین تر است. و روغن پرتقال عالی است اگر شما نیز به چیزی برای افزایش روحیه خود نیاز دارید. از هر چیزی که استفاده می کنید اطمینان حاصل کنید که فضا پر از انرژی مثبت و رویاهای شما برای آینده است.

کلام فنگ شویی ایران

استاد دایی زاده پیروی از فنگ شویی را راهی ساده و مطمئن برای روح بخشیدن به زندگی عنوان می کند و آن را در زندگی امروزی بسیار ضروری می داند. بنابراین بدیهی است که فنگ شویی خانه داری نیز یکی از ارکان اصلی این علم باشد. ایشان اذعان دارند که در این شرایط مدرنیته سبک زندگی مکانیکی تمام افراد دچار رخوت و فرسایشی می شوند که حتی گاهی از آن اطلاع ندارند. در چنین شرایطی برای تعادل بخشیدن به سبک زندگی نیاز داریم از علمی کمک بگیریم. به نظرم علم فنگ شویی که با توصیه و راهنمایی های خود تمام انرژی های موجود هستی را برای داشتن حال خوب شما بسیج می کند، می تواند تغییرات محسوسی را ایجاد کند.

8
0


منبع: فنگ شویی ایران

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

داشتن حیوانات خانگی در خانه هنگام تولد بچه‌ها، می‌تواند احتمال ابتلای آنها به آلرژی غذایی را کم کند به خصوص اگر سگ یا گربه باشد.

2 ماه پیش

در این مقاله با هدف حمایت از پیروزی شما در جنگ ها ترفندهای مهم وارزون 2 را افشا می کنیم که رمز موفقیت شما در عبور از مراحل دشوار این بازی خواهد بود

4 ماه پیش

در این مقاله که با عنوان «بهترین سلاح‌های بازی کالیستو پروتکل کدامند و از کجا پیدایشان کنیم؟ ابتدا توضیح کوتاهی از فضای بازی خواهیم داشت و سپس به...

3 ماه پیش

در این مقاله به معرفی لیستی 10تایی از بهترین مادهای اسکایریم برای طرفداران بازی جذاب جهان باز skyrim پرداخته ایم

4 ماه پیش

کامل ترین راهنمای معرفی شخصیت ها و اسم های کاراکترهای گنشین ایمپکت بهمراه قدرت و توانایی هرکدام از قهرمانان genshin impact

4 ماه پیش

بازی The House of Da Vinci 3 را احتمالا در نگاه اول با بازی the room اشتباه بگیرید که البته حق هم دارید! این بازی به صورت مستقیم از the room الهام گرفته شده

3 ماه پیش

هر چقدر هم که قرار دادن پاها روی هم راحت باشد آیا برای سلامتی و وضعیت بدن شما مفید است؟ در این جا نگاهی به مطالعات انجام شده می‌اندازیم.

2 ماه پیش

از آن‌جایی که تعداد مادهای ارائه شده برای این بازی بسیار زیاد است، ما در این مقاله که با عنوان «مادهای پرطرفدار بازی سایبرپانک 2077 کدامند؟» برای شما عزیزان

3 ماه پیش

یک تحقیق بزرگ از دانشگاه کمبریج ارتباط بین فعالیت بدنی و خطر مرگ زودرس را بررسی کرده و نتایج جالبی را نشان داده است.

3 ماه پیش

بیشتر...