حقوق نیوز |
۱ هفته پیش

با پرسشنامه تعهد سازمانی میزان تعهد کارمندان خود را بسنجید حقوق نیوز

تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی یکی از پرسشنامه‌هایی است که سازمان‌ها و موسسات می‌توانند برای سنجش میزان تعهد در کارمندان خود، از آن استفاده کنند.

این پرسشنامه به شما نشان خواهد داد که کارمندان موسسه، تا چه حد به کار خود متعهد هستند و به پیشرفت مجموعه اهمیت می‌دهند. اگر می‌خواهید از این پرسشنامه در مجموعه خود استفاده کنید، در نظر داشته باشید که اجرا و تفسیر نمرات می‌بایست صرفا زیر نظر متخصص روانشناسی صورت بگیرد.

علاوه بر اجرای فرد به فرد آزمون و بررسی نمرات افراد، روانشناسان می‌توانند با بررسی کلیه نمرات و تحلیل اوضاع موجود، نقاط ضعف و قوتی که باعث ایجاد این نمرات شده است را پیدا کرده و از این طریق به بالا بردن بهره وری مجموعه کمک کنند.

سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی

هریک از عبارات را بخوانید و با توجه به اینکه تا چه حد شما را توصیف می‌کند با یکی از عبارات (کاملا مخالفم، نسبتا مخالفم، کمی مخالفم، نظری ندارم، کمی موافقم، نسبتا موافقم، کاملا موافقم)، به آن پاسخ دهید. ک

عبارت (کاملا موافقم) به این معناست که شما به صورت 100 درصد با این گزینه موافق هستید و عبارت (کاملا مخالفم) به این معناست که شما به هیچ عنوان، با این عبارت موافق نیستید و گزینه های دیگر میزان تمایل شما در این بازده را نشان می‌دهد.

1.خیلی خوشحال می‌شوم که مابقی دوره خدمتم را در این سازمان بگذرانم.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

2.از این که درباره سازمان محل کارم با افراد خارج از سازمان صحبت کنم لذت می برم.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

3.واقعا احساس می‌کنم که مشکلات این سازمان مشکل خود من است.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

4.فکر کنم به سادگی می‌توانم به همان اندازه‌ای که به این سازمان علاقه دارم، به سازمان دیگری نیز دلبستگی پیدا کنم.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

5.در سازمان محل کارم خود را عضوی از خانواده احساس نمی‌کنم.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

6.از لحاظ عاطفی علاقه چندانی به این سازمان ندارم.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

7.این سازمان برای من معنی و مفهوم شخصی بسیار زیادی دارد.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

8.احساس تعلق زیادی نسبت به سازمان محل کار خود ندارم.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

9.از عواقب ترک کردن کار فعلی خود بدون دسترسی داشتن به کار دیگر، ترسی به دل راه نمی‌دهم.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

10.در حال حاضر ترک کردن محل کار برایم دشوار است هر چند ممکن است به این کار نیز تمایل داشته باشم.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

11.اگر هم اکنون تصمیم به ترک سازمان محل کارم بگیرم زندگیم به شدت از هم گسیخته می‌شود.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

12.ممکن است هم اکنون ترک سازمان برایم بسیار پر هزینه و زیانبار باشد.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

13.در حال حاضر باقی ماندن در سازمان محل کارم به همان اندازه که ناشی از ضرورت است، ناشی از تمایل شخصی خودم نیز می‌باشد.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

14.احساس می‌کنم احتمال پیدا کردن کار دیگر کمتر از آن است که فکر ترک کردن این سازمان را در سر بپرورانم.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

15.یکی از عواقب جدی ترک کردن این سازمان کمبود کارهای موجود دیگر است.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

16.یکی از دلایل اساسی ادامه کارم در این سازمان این است که ترک کردن آن؛ مستلزم از خود گذشتگی قابل ملاحظه‎ای است چون ممکن است سازمان دیگر همه منافعی را که در این جا وجود دارد؛ تامین نکند.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

17.فکر می‌کنم امروزه مردم بیش از حد سازمان یا محل کار خود را تغییر می‌دهند.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

18.اعتقاد ندارم که شخص باید همیشه به محل کارش وفادار بماند.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

19.به نظر من تغییر سازمان محل کار به هیچ وجه کاری غیر اخلاقی نیست.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

20.یکی از دلایل اصلی ادامه کارم با این سازمان آن است که به اعتقاد من وفاداری مهم می‌باشد. بنابراین خود را ملزم می‌دانم در این سازمان باقی بمانم.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

21.در صورتی که در جای دیگر کار بهتری به من پیشنهاد شود، ترک کردن سازمان محل کارم را صحیح می‌دانم.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

22.اعتقاد به ارزش اخلاقی و وفادار ماندن به یک سازمان به من آموخته شده است.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

23.روزگاری که مردم بیشترین مدت زندگی شغلی خود را در یک سازمان می‌ماندند؛ اوضاع بهتر بود.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

24.دیگر معقول نیست که فردی بخواهد به عنوان طرفدار پروپا قرص سازمان معروف باشد.

کاملا مخالفم (1) نسبتا مخالفم (2) کمی مخالفم (3) نظری ندارم (4) کمی موافقم (5) نسبتا موافقم (6) کاملا موافقم (7)

پرسشنامه تعهد سازمانی

پاسخ پرسشنامه تعهد سازمانی

پاسخ‌های خود را در نظر بگیرید، برای سوالاتی که با عبارت (کاملا مخالفم) به آن‌ها نمره داده‌اید، امتیاز (1)، برای (نسبتا مخالفم) نمره (2)، (کمی مخالفم) نمره (3)، (نظری ندارم) نمره (4)، (کمی موافقم) نمره (5)، (نسبتا موافقم) نمره (6) و (کاملا موافقم) نمره (7) را در نظر بگیرید و مجموع نمرات را با یکدیگر جمع بزنید.

نمره گذاری سوالات 4، 5، 6، 8، 9، 10، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 24

برای این سوالات، نمره گذاری به شیوه برعکس حالت قبل می باشد. اگر در این 13 سوال، با عبارت (کاملا مخالفم) پاسخ داده‌اید، نمره (7)، اگر با عبارات (نسبتا مخالفم) نمره (6)، (کمی مخالفم) نمره (5)، (نظری ندارم) نمره (4)، (کمی موافقم) نمره (3)، (نسبتا موافقم) نمره (2) و (کاملا موافقم) نمره (1) در نظر بگیرید.

نمره گذاری ابعاد مختلف پرسشنامه تعهد سازمانی

در این قسمت شماره سوالات مربوط به هر یک از ابعاد پرسشنامه قرار داده شده است. با جمع کردن نمره سوالات هر بعد، می‌توانید وضعیت خود را در هر قسمت به تفکیک مشاهده کنید.

• تعهد عاطفی: 1،2،3،4،5،6،7،8

• تعهد مستمر: 9،10،11،12،13،14،15،16

• تعهد هنجاری: 17،18،19،20،21،22،23،24

تفسیر نتایج پرسشنامه تعهد سازمانی

در این پرسشنامه هر فرد بین 24 تا 168، نمره به دست خواهد آورد. نمرات بالاتر، نشان دهنده میزان تعهد بیشتر به مجموعه می‌باشند.

به میزانی که نمره فرد، از 24 فاصله گرفته و به 168 نزدیک می‌شود وی تعهد بیشتری به سازمان داشته و رضایت شغلی دارد و به میزانی که نمره به 24 نزدیک می‌شود، تعهد به سازمان کمتر بوده و احتمال جدایی بیشتر است.

در این پرسشنامه فرد علاوه بر نمره کلی، در سه بعد تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری نیز نمره می‌گیرد.

تعهد عاطفی

هر فرد در مقیاس تعهد عاطفی، بین 8 تا 42 نمره به دست می‌آورد و به میزانی که نمره وی بالاتر باشد، نشان دهنده تعهد عاطفی بیشتر است.

تعهد عاطفی به طور کلی به معنای دلبستگی و وفاداری به سازمان است. افرادی که تعهد عاطفی بالایی دارند، دلسوزانه برای پیشرفت سازمان خود تلاش می‌کنند و به همکاران خود مثل اعضای خانواده علاقه دارند.

تعهد مستمر

در این بعد نیز فرد می‌تواند بین 8 تا 42، نمره به دست آورد. به میزانی که نمره وی از 8 دورتر و به 24 نزدیک‌تر باشد، تعهد مستمر در او بالاتر است.

تعهد مستمربه معنای تمایل فرد برای باقی ماندن در مجموعه است و با احتساب سود و ضرر به دست می‌آید. افرادی که به دلیل هزینه‌ها و ضرر ناشی از جابه‌جا شدن، محل کار خود را تغییر نمی‌دهند و یا به دلیل پاداش‌ها و همراهی مدیران در مجموعه باقی می‌مانند، نمره تعهد مستمر بالاتری دارند.

تعهد هنجاری

در بعد تعهد هنجاری، هر فرد بین 8 تا 42 نمره کسب می‌کند و نمرات بالاتر به معنای تعهد هنجاری بیشتر هستند.

تعهد هنجاری به طور کلی به معنای یک وابستگی اخلاقی است. افرادی که در این بعد نمره بالایی می‌گیرند، معتقدند به لحاظ وجدانی و اخلاقی می‌بایست در کنار مجموعه بمانند و برای بهبود شرایط آن تلاش کنند.#‌روانشناسی #‌روانشناسان منبع: حقوق نیوز

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

توهم کوتارد یک نوع بیماری روانی نادر است که در آن بیمار به این باور دارد که مرده است یا وجود ندارد، بدنش در حال متعفن شدن است و یا فاقد امعا و احشا و خون می باشد.

15 ساعت پیش

ما می خواهیم به اهداف خود برسیم و رویاهایمان را به واقعیت تبدیل کنیم. ما می خواهیم با آن هدفی زندگی کنیم که در اعماق وجودمان احساس می کنیم. ما هر روز برای موفقیت برنامه ریزی و تلاش می کنیم تا موفقیت را جشن بگیریم. ما برای روزی زندگی می کنیم که شاهد تحقق تلاش های خود باشیم. اساساً تلاش برای موفقیت ما را روز به روز هدایت می کند.

دیروز

نوجوانی (10-19 سال) یک زمان منحصر به فرد و سازنده است. تغییرات متعدد جسمی، عاطفی و اجتماعی، از جمله مواجهه با فقر، بدرفتاری یا خشونت، می تواند نوجوانان را در برابر مشکلات روانی آسیب پذیر کند.

دیروز

بسیاری از ما هر چند وقت یکبار تعریف و تمجید دریافت می کنیم. در حالی که این یک چیز خوب است وقتی نوبت به پذیرش آنها و پاسخ دادن به شخص می رسد ما در مورد آنچه باید بگوییم زبان بسته هستیم یا در کل از دست رفته ایم که این موضوع گاهی اوقات منجر به توهین ناخواسته به شخص می شود

2 روز پیش

ازدواج با فرزند طلاق یکی از مواردی است  که بسیاری از فرزندان طلاق و خانواده ها را نگران کرده است. سوالی که برای بسیاری از فرزندان طلاق وجود دارد این است

3 روز پیش

وجود یک خانواده سالم هم برای خود اعضا و هم برای جامعه منافع زیادی به همراه دارد. خانواده نخستین محیطی است که کودک در آن پرورش می‌یابد و بر رفتارهای او در بزرگسالی نیز تاثیر می‌گذارد.

3 روز پیش

اختلال شخصیت نمایشی از جمله اختلالات شخصیتی است که فرد مبتلا رفتارهای اغواگرایانه و شورانگیز دارد و با روش‌های مختلفی از جمله انجام تست ها قابل تشخیص است.

5 روز پیش

موضوع تفاوت نسل‌ها و اختلاف سنی والدین با فرزندان از مواردی است که در هر خانواده‌ای مطرح می‌شود. از آنجا که تربیت فرزندان تقریبا در تمام خانواده‌ها دغدغه‌ای مشترک است، خیلی‌ها معتقدند که هر چه والدین جوان‌تر باشند انرژی و حوصلۀ بیشتری برای تربیت فرزندان دارند.

5 روز پیش

با استفاده از دستگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) ، محققان دریافتند شرکت کنندگانی که از گوش دادن حمایتی بیشتری برخوردار بودند ، سطوح بالاتری از تاب آوری شناختی را گزارش کردند

6 روز پیش

اولویت دادن به مراقبت از خود نه تنها ضروری است بلکه برای سلامت مطلوب بسیار مهم است. جسیکا گلد استادیار گروه روانپزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس گفت: مرخصی از کار و سایر مسئولیت ها…

6 روز پیش

پروپرانول نوعی مسدودکننده بتا و داروی تجویزی است که روی تکانه‌های عصبی نواحی خاصی از بدن اثر می‌گذارد تا قلب با آهستگی و ثبات بیشتری بتپد.

6 روز پیش

بیشتر کودکان نوپا بین ۱۱ تا ۱۶ ماهگی شروع به راه رفتن می‌کنند، اگرچه برخی از آن‌ها تا ۱۸ ماهگی شروع نمی‌کنند. به یاد داشته باشید که اکثر مشکلات پیاده روی با کودکان نوپا به تنهایی حل می‌شود. اگر کودک شما تا سن ۱۸ ماهگی قادر به ایستادن، حمایت از خود یا راه رفتن نیست،...

6 روز پیش

همه ما می دانیم که عشق عاشقانه و پرشور با گذشت زمان کمی محو می شود و (امیدواریم) به شکل رضایت بخش تری از عشق متعهد تبدیل شود. با این وجود، بسیاری از زوج ها مشتاق هستند تا جرقه های خواستگاری اولیه را دوباره زنده کنند. اما آیا ممکن است؟

۱ هفته پیش

چند پیشنهاد کاربردی برای تقویت رابطه زوجین روابط خوب بین مرد و زن یک شبه اتفاق نمی افتد. آنها تعهد، سازش، بخشش و بیشتر از همه - تلاش می کنند تا بتوانند به رابطه ای با ثبات همراه با عشق و احترام دست…

۱ هفته پیش

تعداد قابل‌توجهی از افراد هستند که بعد از گذشت مدتی از ازدواجشان متوجه می‌شوند که چقدر معیار، ملاک و نگاه‌شان نسبت به ازدواج تغییر کرده است؛ عده‌ای از آن‌ها آمادگی نداشتن و انتخاب در شرایط نامناسب را عامل مهم تصمیم‌گیری اشتباهشان در ازدواج می‌دانند

۱ هفته پیش

بیشتر...