تنظیم خانواده |
1 ماه پیش

تفاوت ها ویژگی های مردان زنان

تفاوت ها و ويژگی های مردان و زنان

یکی از شگفتی های آفرینش ، وجود تفاوت ها ، بین زنان و مردان است. بیولوژیست ها و پژوهش گران ، پس از بررسی و تحقیق های متعدد ، به این نتیجه دست یافته اند که رفتارهای ذهنی و فکری زنان و مردان در پاره ای از صفت های اصلی به صورت ذاتی ، با هم فرق داشته و تحت تاثیر جنسیت، به گونه ای متفاوت از یکدیگر ، عمل می کنند. بخشی از تفاوت های مردان و زنان را به صورت زیر می توان عنوان نمود.

ویژگی 1 :

- زنان تشریفاتی هستند .

- مردان کمتر تشریفاتی هستند .

ویژگی 2 :

- زنان ، رابطه گرا بوده و تمایل به تماشا و نظر دارند و استعداد بیش تری برای بینش و شهود از خودشان نشان می دهند .

- مردان هدف گرا بوده و به عمل و آزمایش، بیش تر تمایل نشان داده و استعداد بیش تری برای ارائه ی دلیل و منطق دارند .

ویژگی 3 :

- زنان نفوذ همسران خود را راحت تر می پزیرند .

- مردان در مقابل نفوذ زنان از خود مقاومت نشان می دهند .

ویژگی 4 :

- ترس زنان بیش تر است تا خشم شان

- مردان بیش تر از اینکه بترسند ، خشمگین می شوند .

ویژگی 5 :

- زنان تحمل بیش تری در برابر رنج بدنی نشان می دهند تا رنج روحی .

- مردان در برابر رنج روحی ، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند .

ویژگی 6 :

- زنان سعی دارند فرزندانشان ، همواره راضی و راحت باشند .

- مردان ، فرزندانشان را برای استقلال ، مقابله با خطر و سختی ها آماده می سازند .

ویژگی 7 :

- مادر ، همه ی فرزندان خود را بطور تقریبی یکسان دوست دارد ؛ مهر و محبت او مشروط به اطاعت و بروز استعداد نیست.

- پدران ، فرزندانی را که از آنان حرف شنویی داشته و در امر تحصیل ، اجتماعی و حرفه شان موفق تر باشند ، بیشتر دوست دارند .

ویژگی 8 :

- زنان در انتخاب همسر ، مسائل بسیاری از جمله : وضع مالی ، آینده ، موقعیت اجتماعی ، شغلی و ... را در نظر می گیرند .

- مردان سریع تر و راحت تر از زنان ، در صدد ازدواج با همسر مورد علاقه شان بر می آیند .

ویژگی 9 :

- در چهره ی زنان ، هنگام گفتگو حالت های ترس ، خشم ، تعجب ، آرامش ، اضطراب و لذت به خوبی قابل رویت است .

- مردان گوش دادن ، خونسرد بوده و چهره شان دچار تغییرهای زیادی نمی شوند .

ویژگی 10 :

- زنان هنگامی که اندیشه های غم انگیز و ناراحت کننده ای دارند ، واکنش های هیجانی تر و احساس تری را نسبت به مردان از خود بروز می دهند .

- مردان در برخورد با افکار غم انگیز و رویدادهای ناراحت کننده ، احساس های خود را بروز نداده یا کمتر بروز می دهند .

ویژگی 11 :

- زنان در هنگام گفتگو ، جر و بحث و بگو مگو های مختلف ، مسائل منطقی را با عواطف و احساس های خود در هم می آمیزند و از رفتارهای کلامی خود ، بیشتر و قوی تر استفاده می کنند .

- مردان در هنگام گفت و شنود ، جر و بحث و بگو مگو ها ، بدون اینکه عواطف و احساس های خود را بروز دهند ، می توانند خویشتن دار باشند و مستقل از احساس های خود حرف می زنند .

ویژگی 12 :

- در صحنه زندگی اجتماعی ، زنان بیشتر تساوی طلب هستند و هم دردی ، هم دلی و ملاطفت بیشتری از خود بروز می دهند .

- در صحنه ی زندگی اجتماعی ، مردان برتری طلب و مبارزه جو بوده و برای برتری خود ، بیشتر تلاش می کنند . مردان بیشتر از زنان ، پرخاشگر و تهاجمی هستند و رفتارهای خطرناک و غیر اخلاقی بیشتری از خود نشان می دهند .

ویژگی 13 :

- احساس موفقیت در زنان ، زمانی حاصل می شود که مورد تایید و تصدیق قرار بگیرند .

- مردان زمانی خود را موفق و با ارزش می دانند که به هدف هایشان برسند و اعتماد به نفس آنان زمانی بالاست که در انجام کارها موفق عمل کرده و خود را ثابت کرده باشند .

ویژگی 14 :

- در جریان زندگی ، زنان بیشتر به گذشته توجه می کنند و گوشه چشمی نیز به آینده دارند .

- مردان بیشتر به آینده توجه نشان می دهند و به راحتی می توانند گذشته را فراموش کنند .

ویژگی 15 :

- مسائل مالی و ثروت از نظر زنان ، ایستا و غیر دینامیک هستند . زنان با محافظه کاری در حفظ و نگهداری آن می کوشند و به طور کلی ، بیشتر به نگه داری چیزهای موجود ، دل بستگی دارند و نسب به مردان کمتر ریسک می کنند .

- مسائل مالی و ثروت از نظر مردان ، دینامیک و غیر ایستا هستند . مردان همواره در جهت افزایش و کسب پیروزی بیش تر، تلاش می کنند و به طور کلی ، مردان فزونی طلب بوده و در جستجوی پیروزی بیشترند و برای تحقق آرزوها و اهداف خود بیش تر ریسک پذیری هستند .

ویژگی 16 :

- زنان به گفت و گو علاقه مندند و با بیان مسائل ، از فشار ناراحتی خود می کاهند .

- مردان سکوت را دوست دارند و به تنهایی به حل مسائل خود می پردازند .

ویژگی 17 :

- زنان ، شنونده ی خوبی هستند .

- مردان شنونده ی خوبی نیستند .

ویژگی 18 :

- زنان ، کارشان را با یک روند آرام ، تدریجی ، حرکت های ملایم ، ظریف و ... به انجام می رسانند و نحوه ی رسیدن به هدف برایشان مهم است .

- مردان ، کارشان با نوسانات زیاد اما آگاهانه و با حرکت های فراوان ، مطمئن و محکم انجام می دهند و رسیدن به هدف برایشان اهمیت فراوان دارد .

ویژگی 19 :

- بدون در خواست کمک ، اگر به خانمی پیشنهاد کمک شود ، او آن را علامت مهر و محبت دانسته و اغلب موارد پذیرای آن می شود .

- در نظر یک مرد ، پیشنهاد کمک به او ، به منزله این است که قدرت انجام کاری که به عهده گرفته است ، ندارد و او از این پیشنهاد ، آزرده شده و آن را نوعی توهین به خود تلقی می نماید .

ویژگی 20 :

- برای بیشتر زنان ، گفت و شنود و هم دلی وسیله ی ارتباطی و احساسی است و زن با زبانش می خواهد با همسرش ارتباط برقرار کند .

- برای بیشتر آقایان ، گفت و شنود ، وسیله ارتباط و تبادل اطلاعات به حساب می آید . مرد با بدنش می خواهد با همسرش ارتباط برقرار کند .

ویژگی 21 :

- مرکز گویش زنان در دو نیم کره مغز قرار دارد و آنان برای صحبت کردن ، هم زمان از دو نیم کره مغز خود استفاده می کنند .

- مرکز گویش مردان فقط در نیم کره چپ قرار دارد و نسبت به مرکز گوبش زنان ، کوچک تر است .

ویژگی 22 :

- دختران زودتر از پسران حرف زدن را شروع می کنند. تا 3 سالگی ، 99 درصد صحبت آنان ، جامع است.

- پسران دیرتر از دختران حرف زدن را شروع می کنند. تا 5/4 سالگی ، 99 درصد صحبت آنان ، جامع است .

ویژگی 23 :

- زنان ، در برقراری ارتباط ، گوش دادن و فراگیری زبان ، قوی تر از مردان عمل می کنند .

- مردان در ارتباط برقرار کردن ، گوش دادن و فراگیری زبان ، ضعیف تر از زنان عمل می کنند .

ویژگی 24 :

- ارتباط دو نیم کره ی مغز ، در زنان 15 درصد بیش از مردان است . زنان بین دو نیم کره مغز ، ارتباط بهتری برقرار می سازند و توانایی بیشتری در انجام کارهای مختلف و چند وظیفه ای در یک زمان از خود نشان می دهند . ( در مجالس زنان ، هم زمان چند نفر با هم صحبت کرده و حرف های یکدیگر را گوش می دهند .

- ارتباط بین دو نیم کره ی مغز در مردان کمتر از زنان است ؛ توانایی مردان در انجام کارهای مختلف و چند وظیفه هم زمان ، از زنان کمتر است . ( در مجالس مردان به طور معمول یک نفر صحبت کرده و بقیه گوش می دهند .)

ویژگی 25 :

- زنان اندیشه ی استقرایی دارند و از جزء به کل می رسند ، خواهان احساس و عاطفه ی بیشتری هستند. در تصمیم گیری مرددند ؛ برای تصمیم گیری به اطلاعات بیشتری نیاز دارند ، ولی به آسانی اشتباهات خود را قبول می کنند .

- مردان با شیوه ی قیاسی ، استدلال می کنند و از کل به جز می رسند و خواهان اطلاعات بیشتری هستند ، سریع تر تصمیم می گیرند و کمتر حاضر می شوند به اشتباهات خود اعتراف کنند .

ویژگی 26 :

- زنان بیشتر از راه گوش ( شنیدن ) تحت تاثیر قرار می گیرند و محبت خود را بروز داده و عشق خود را انتخاب می کنند.

- مردان بیشتر از راه چشم ( دیدن ) عاشق می شوند.

ویژگی 27 :

- زنان به زندگی عشق می ورزند ، عشق برای خانم ها همه ی زندگی محسوب می شود. زنان به احساس عشق ، عنایت بیش تری دارند، همراه با آزار دوستی .

- مردان به روابط جنسی توجه دارند ، همراه با دیگر آزاری ، عشق برای مردان بخشی از زندگی است ، مردان به کارشان عشق می ورزند و آن را عاشقانه انجام می دهند .

ویژگی 28 :

- تولید هورمون استروژن ( هورمون جنسی زنانه ) باعث کمتر شدن خشونت ، کاهش پرخاشگری ، ابراز وجود ، رقابت و ... در زنان می شود. تولید هورمون زنانه ، پیوند جویی را در زنان تقویت می کند .

- تولید هرمون تستسترون (هورمون جنسی مردانه ) میل جنسی ، پرخاشگری ، تهاجم ، رقابت ، اتکا به نفس ، حرکت های تند و ... را در مردان سبب می شود. تولید بیشتر این هورمون ، مردان را به خشونت ، تجاوزهای جنسی و بدرفتاری جنسی ، حس رقابت ، اتکا به نفس و رسیدن به هدف ، سوق می دهد .

ویژگی 29 :

- میل جنسی در زنان کمتر از مردان است. زنان قلب مردان را می خواهند .

- میل جنسی در مردان بیشتر است. مردان جسم زن را می خواهند .

ویژگی 30 :

- زنان جزئی نگر هستند. ماهرانه متوجه آهنگ های ظریف صدا ، علائم ظاهری ، حالت ها و تغییرهای چهره شده و از این طریق به علاقه ها ، اندیشه ها و روحیه ی طرف مقابل به خوبی و سریع پی می برند، راست و دروغ حرف های طرف مقابل را به سرعت کشف می کنند .

- مردان کلی نگر هستند و به جزئیات زیاد توجه نمی کنند لذا تمایل ، احساس ها و هیجان های طرف مقابل را از چهره اش به خوبی درک نمی کنند .

ویژگی 31 :

- زنان ، تصاویر معمولی و هیجانی را بهتر از مردان به خاطر می آورند .

- به یاد آوردن تصاویر معمولی و هیجانی برای مردان ، به آسانی صورت نمی گیرد .

ویژگی 32 :

- زنان در به خاطر آوردن چهره ها و اسامی ، بهتر از جنس مذکر عمل می کنند و کمتر از مردان دچار فراموشی می شوند .

- مردان چهره و اسامی افراد را زودتر فراموش می کنند و بیش تر از زنان دچار آلزایمر می شوند .

ویژگی 33 :

- زنان در جوانی ، مهربان و در پیری ، تهاجمی و خشن می گردند .

- مردان در جوانی ، خشن و خودخواه و در پیری ، مهربان می شوند .

ویژگی 34 :

- بر اساس موسسه ی هاریس فقط 76 درصد زنان اعلام کرده اند که حاضرند با همسر کنونی شان ازدواج کنند .

- بر اساس موسسه ی هاریس 87 درصد مردان متاهل اعلام کرده اند که اگر قرار باشد دوباره ازدواج کنند، حاضرند با همسر کنونی شان ازدواج کنند.

ویژگی 35 :

- در یک ازدواج شکست خورده : مسائل جدایی را عمیق احساس می کنند ولی چون رابطه گرا هستند ، غم ناشی از تنها شدن و بیان مسائل شخصی و زندگی مشترک خود را به راحتی با دیگران بازگو می کنند و هم چنین با گریه کردن ، از فشارهای روحی و روانی خود می کاهند ؛ در واقع ، درد جدایی را کم می کنند .

- مردان احساس شکست از زندگی مشترک ، درد جدایی و تنهایی را به طور عمیق احساس می کنند و غمگین می شوند، ولی پس از جدایی گریه نمی کنند و درد غم ناشی از تنها شدن را در خود می ریزند ؛ چون خصوصی ترین مسائل شخصی و زندگی مشترک خود را کم تر با دیگران در میان می گذارند ، بنابراین ممکن است دچار ناراحتی های روحی و روانی شوند و جهت رهایی از فشار های درونی ، به مواد مخدر ، الکل و دیگر تسکین دهنده ها پناه ببرند و دچار ناراحتی و انواع بیماری ها و ... می شوند .

از مقایسه ی خصوصیات و ویژگی های زنان و مردان ، می توان نتیجه های زیر را به دست آورد :

1- زنان و مردان مکمل یکدیگر هستند؛ ویژگی های مردان، کمبود های زنان و ویژگی زنان، کمبود های مردان را تکمیل می کند. به عبارت دیگر ، هر کدام کمبود های دیگری را برطرف می سازند ؛ بنابراین اگر با یکدیگر هماهنگ شوند ، در بسیاری از موارد ، مسائل و مشکلها منطقی تر ، عاقلانه تر و اصولی تر برطرف می گردند .

2- وقتی زن و مرد تفاوت های یکدیگر را بدانند و آن را بپذیرند ، ارتباط قوی و موثری بین آنها برقرار می شود و عشق ، فرصت شکوفایی پیدا می کند. بنابراین ، آگاهی از ویژگی های رفتاری زنان و مردان ، در بهبود روابط همسران و ایجاد آرامش بیشتر و تنش کم تر ، موثر می باشد .

3- یکی از علت های اصلی ستیزه ها و کشمکش دائمی ، عذاب آور ، دردناک و جان فرسا بین زن و شوهرها ، این است که مردان ، زنان را با ویژگی های خود ارزیابی می کنند و زنان ، مردان را با قیاس خود می سنجند . سنجش مایعات با متر و منسوجات با لیتر ، همان قدر صحیح است که مردان و زنان، خصوصیات خود را با یکدیگر مقایسه کرده و به سنجش و ارزیابی هم بپردازند. چنین سنجش هایی به طور معمول ، حس تحقیر یا برتری کاذب را به دنبال دارد .

4- زنان در برخورد با مسائل و مشکل ها ، به جزئیات ، توجه بیشتری داشته و احساسی تر عمل می کنند ، ولی مردان در مقابله با مشکل ها و مسائل ، کلی نگری کرده و منطقی تر عمل می کنند .

5- در قیاس بین ویژگی های زنان و مردان ، نبایستی فکر کنیم که خصوصیات مردان ، از خصوصیات زنان بهتر است و یا بر عکس. برای نمونه آیا زایمان ، رابطه گرایی ، دوست داشتن تشریفات ، محافظه کاری در حفظ ثروت ، کارها را با یک روند آرام و تدریجی انجام دادن و ... صفت های خوب هستند یا بد ؟(ویژگی های غالب در زنان ) . آیا مشکل ها را در تنهایی و سکوت حل کردن ، کمتر تشریفاتی بودن ، کلی نگری در امور ، از راه چشم عاشق شدن ، به مسائل مالی ، غیر ایستا نگریستن و ... خوب هستند یا بد ؟ ( ویژگی های غالب در مردان ) .

منبع :  سایت مجله پزشکی مادر                     نویسنده :   دکتر میر عمادالین فریور - مشاور ازدواج موفق و بهبود روابط زناشویی

گرداوری شده توسط : پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده# اجتماعی #‌علمی منبع: تنظیم خانواده

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

عوارض روحی و روانی ارضا نشدن زنان

۱ هفته پیش

کارگری جنسی,تن فروشی,روسپی,کارگری جنسی دختران زیر 15 سال تا زنان متاهل

۱ هفته پیش

سرطان,درمان سرطان,واکسن سرطان,مقاوم شدن در برابر سرطان,بزودی اسنانها در برابر سرطان مقاوم می شوند

۱ هفته پیش

دلایل افزایش شوهر آزاری زنان ایرانی,شوهر آزاری زنان ایرانی

۱ هفته پیش

افزایش تجرد قطعی,تجرد قطعی,دختر مجرد,پسر مجرد,میزان رشد تجرد قطعی زنان و مردان ایرانی

۱ هفته پیش

تاثیر تغذیه بر میل جنسی

۱ هفته پیش

از کجا بفهمیم ناباروریم

۱ هفته پیش

خیلی از زنان با توجه به تغییرات رفتاری شوهر احساس می کنند شوهرشان با زن دیگری در رابطه است ، آیا شوهرم به من خیانت می کند؟ چطور بفهمم شوهرم داره خیانت می کند؟ نشانه های خیانت مردان چیست

۱ هفته پیش

طلاق کرونایی چیست ؟ طلاقی که به دلیل اختلافات زناشویی در دوران قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا اتفاق می افتد,طلاق کوویدی,طلاق کرونایی

۱ هفته پیش

کارگاه آموزشی روابط زناشویی

۱ هفته پیش

طولانی شدن دوران قاعدگی

۱ هفته پیش

خوردن ترشی در بارداری,عوارض ترشی خوردن در دوران بارداری,چرا زنان باردار نباید ترشی بخورند

۱ هفته پیش

چطور دیر ارضا شویم,دیر ارضا شدن,چگونه دیرتر ارضا شویم,زمان ارضا شدن,روشهایی برای دیر ارضا شدن

۱ هفته پیش

تاثیر شبکه های اجتماعی بر رفتار همسر

۱ هفته پیش

لقاح و باروری

۱ هفته پیش

بیشتر...