فنگ شویی ایران |
12 ماه پیش

یی چینگ یا ای چینگ فلسفه آن در فنگ شویی نظر روانشناس یونگ ching فنگ شویی ایران

مقدمه

کتابیی چینگیاایچینگیکی از قدیمی‌ترین کتاب موجود در جهان است! اطلاعاتی در مورد نویسنده نسخه اصلی این کتاب در دست نیست. ولی این کتاب در طول تاریخ تکامل داشته و افرادی آمده‌اند آن را تصحیح و تکمیل کردند. تلاش کتاب یی چینگ برای اطلاعاتی در آینده است تا بتوانند برای زندگی برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تری داشته باشند. در ادامه با پاسخ به سوال های زیر می خواهیم شما را با این موضوع آشنا کنیم.

یی چینگیاای چینگ I chingبه چه معناست؟ فلسفه پیدایش کتابیی چینگچیست ؟ نقطه شروع شکل‌گیری کتاب چیست؟ چگونه می توانیم از این کتاب و کاربردهای آن استفاده کنیم ؟ این کتاب چه کاربردهایی دارد و چرا امروزه در همه جای دنیا جایگاه خاص و ویژه ای پیدا کرده است؟

 

یی چینگ یا ای چینگ I ching به چه معناست؟

یی چینگ معنای لغت به لغت حاوی اطلاعات حکمت و فلسفه کهن چینی است.

 • ییبه معنی کتاب
 • چینگبه معنای تغییر (کتاب تغییرات یا کتاب تقدیرات)

کشورهای آسیای شرقی اولین کسانی هستند که در این حیطه کار کرده اند. این کشور ها عبارتند از :

 • هند
 • ایران
 • چین

اما چینی‌ها از قدیم روش سنتی برای پیشگویی داشتند که به آن لاک‌پشت یا سنگ‌پشت می‌گفتند. در این روش لاک این حیوان را آتش می زدند. و در اثر حرارت روی لاک ترک‌هایی ایجاد می شد و چینی ها از روی این ترک‌ها پیشگویی می‌کردند. بنیاد ای چینگ از همین روش و با لاک لاک‌پشت شروع شد.

لاک لاکپشت در ییچینگ | مرکز فنگ شویی ایران

لاک لاکپشت در ییچینگ | مرکز فنگ شویی ایران

یی چینگ و یین و یانگ

روش کتابای چینگو فلسفه آن‌ که بر اساسیین و یانگبنا نهاده شده است و امروزه نیز برای بسیاری از مردمان جهان سرچشمه دانایی و بینش درونی به شمار می‌رود. چینی‌ها بر این باور بودند که کائنات قبل از به وجود آمدن جهان هستی یک واحد بوده و در جهان هستی یک ماهیتی وجود دارد که بر اثر یک اتفاقی مانند بیگ بنگ شکل‌گرفته و یین و یانگ پیدایش خلقت هستند. دو جنبه متضاد و مکمل در هستی هستند و تمام کائنات ازیین و یانگبدست آمده است.

 • یانگ خط ______ ممتد و پیوست
 • یین خط ___  ___ منقطع و منفعل

هر یک از این خطوط ممتد و یا منقطع به نامیاو yaoمی‌باشد و ترکیب سه خط از این خطوطیین و یانگدر کنار یکدیگر به سه خطیکوا kuaتبدیل می‌شود که نقشهباگوا یا پاگودانیز از همین جا شکل می گیرد. در حالتهای مختلفی می‌توان این سه خطی‌ها را مشاهده کرد که به ۸ حالت و سه خطی می‌رسد در ترکیب دو تا سه خطی در کنار هم به حالتهای مختلف و ۶۴ حالت می‌توان دست پیدا کرد. کتاب اولیهیی چینگ۶۴ شش خطی بوده است. و بر مبنای ۶ خطی‌ها شروع به تفسیر و توضیح داده می شوند.

یی چینگ| ای چینگ | مرجع فنگ شویی در ایران

پایه گذاری کتاب ایچینگ

لائوتسه

مهمترین افرادی که در شکل‌گیرییی چینگنقش داشتندشاه ووناز حاکمان قدیم و امپراتور معروف و بعد از آن شخص عارف و فیلسوف بزرگ زمان خود به ناملائوتسه(فیلسوف بزرگ چینی اولین و معروف‌ترین در زمان سلسله چو هست و بنیان‌گذار آیین تائو و تائوئسیم فرهنگ دینی چینی‌ها که یک مدل دین زمینی است و بر اساس قوانین طبیعت و نه دین الهی و آسمانی تحت آیین تائو) می‌دانیم کهلائوتسهذهنیت منسوب به او در جست‌وجوی آن‌چنان کمالی است که درنهایت به خلقانسان – طلادست می‌یابد. فرزانه، در این مفهوم، حضوری است که راز بی‌عملی را ازدائومی‌آموزد و باهیچیکی می‌شود.

کنفوسیوس

کنفوسیوس( از معروف و مشهورترین فلاسفه که در زمان لائوتسه و به فاصله زمانی کوتاه از هم قرار داشتند) نیز با وجود قدمت عظیم این کتاب هنوز معروفیتی در جهان پیدا نکرده بود تا اینکه روانشناس معروف سوئدیکارل گوستاو یونگآمد و مقدمه‌ای بر کتاب نوشت و این کتاب را به غرب اروپا و امریکا آشنا کرد!

یی چینگ و کتاب حافظ :

کتاب حکمت و فلسفه بر مبناییین و یانگما را با تغییر و تحولات کیهانی هماهنگ می‌کند و به ما آگاهی می‌دهد برای درک بهتر از این کتاب و قابل‌لمس بودن آن می‌توان این کتاب عظیم را با کتاب حافظ معرفی کرد. جناب حافظ که کتاب غزلیاتی دارد خاص و بی همتا در ادبیات ایران که این غزلیات همانند گوهر الماس شکل و تراش داده شده بنابراین غزلیات خاص و بی‌نظیری است و پر از مفاهیم ادبی و عرفانی و کتاب معمولی نیست و ما ایرانیان از قدیم به این کتاب تفأل می‌زنیم ولی کتاب حافظ کتاب فال‌گیری نیست شان آن به‌مراتب بالاتر از این صحبت‌هاست و شاهکاری ادبی در آن نهفته است که نمونه از آن وجود نداشته و شاید هم در آینده هیچ‌وقت نمونه‌ای نداشته باشد.

کتاب یی چینگ

یی چینگکتاب غزلیات و شعر نیست بلکه کتاب فلسفه عمیق با مفاهیم بسیار سخت و دشوار است. کتاب زندگی و هستی و خداشناسی. مهم‌ترین کتابی که چینی‌ها از این کتاب استفاده می‌کنند برای خودشناسی و هستی‌شناسی و پیدا کردن مسیر زندگی و تکامل و تعالی در جهان هستی است ولی از این کتاب خاص فلسفی برای تفأل زدن هم استفاده می‌شود.یی چینگکتاب معمولی نیست که بخواهید آن را از اول تا آخر بخوانید این کتاب مشاور بسیار حرفه‌ای و باتجربه است که می‌توانید از آن برای امور مهم زندگی خود مشورت بگیرید. بنابراین خود چینی‌ها برای این کار می‌گویندیی چینگزدن و تفأل زدن نمی‌گویند.

کارل گوستاو یونگ | پایگاه فنگ شویی در ایران

تصویر کارل گوستاو یونگ، روانشناس و فیلسوف

معرفیکارل گوستاو یونگپدر روانشناس نوین

برای اینکه با عظمت و جایگاه این کتاب بیشتر آشنا شوید مقدمه یونگ را در اینجا مطرح می‌کنیم.

کارل گوستاو یونگروانشناس و فیلسوف بزرگی است در دنیای روانشناسی جایگاه ویژه‌ای دارد. با پزشکی شروع می‌کند و در روانپزشکی و روانشناسی که (فلسفه روانشناسی تحلیلی) به‌ عنوان نظریه ایشان مطرح‌شده است.یونگ و فرویداز بنیان گذران دانش نوین روانکاوی هستند که یونگ کارهای فروید را تکمیل نمود و امروزه یونگ را به‌ عنوان پدر روانشناس نوین می‌شناسند. اولین رئیس انجمن بین‌المللی روانکاری در دنیا بوده کتابهای مختلفی از وی در دنیا ترجمه و منتشر شده است. او ۸۵ سال عمر کرد و حدود ۳۰ سال از عمر خود را روییی چینگکار و تعامل داشته است که یک مقدمه‌ای بر این کتاب می نویسد:

ای چینگ کتاب عظیم و منحصربه‌فردی است و من بیش از ۳۰ سال وقت صرف کرده‌ام تا فنون کتاب یی چینگ و روش آن را در کشف ناخودآگاه دریابم زیرا به نظر می‌رسد یی چینگ مفهومی غیرمعمول دارد.

فلسفه یی چینگ از دیدگاه پرفسور یونگ

من ساعتها نشستم و با دقت در نتیجه تفأل و تقابل سوالها و جوابهای شیوه یی چینگ را تمرین می‌کردم! این قدرت‌ها انگار روح زنده کتاب‌اند گویی کتاب یک موجود جاندار باشد.یی چینگدر طول کتاب بر خودشناسی اصرار می ورزد اما در روش خودشناسی امکان هر نوع سوء استفاده وجود دارد. پس این روش خودشناسی نه برای افراد سبک‌مغز، نابالغ و نه برای روشنفکر نمایان و عقل‌گرایان محض، بلکه برای مردم اندیشمند و متفکر است که دوست دارند راجع به آنچه می‌کنند‌ آنچه بر ایشان پیش می‌آید بیاندیشند. ترجیح می‌دهند که تفکرشان با اندیشه‌ای ناسالم و مالیخولیایی مخدوش نشود.

تحلیل یونگ

این فقط ما هستیم که مسئله و سؤال داریم! زیرا ما با مراجعه بهیی چینگاز زمان فراتر می‌رویم اما دوباره به تعصبات خود که از ذهنیت علت و معلولی ریشه گرفته بازمی‌گردیم. خرد قدیم شرقی بر این واقعیت تأکید می‌کند که هر فرد متعهد و باهوشی بر خواسته‌های خودآگاه است. هرچند به شیوه‌های به تحقق رساندن این خواسته‌ها اصرار ندارد. ازاین‌رو لازم است بایی چینگمشورت کند به‌این‌ترتیب هر چه شخص در مورد چگونگی نظریه‌هاییی چینگکمتر فکر کند(جزءنگر نباشد)آرامشبیشتری خواهد داشت. اگر(کل‌نگر باشد)می‌تواند با روح انرژی و نوریی چینگ، ارتباط برقرار کند. ذهن علمی کنونی، تحلیل‌گر است و با حکمتیی چینگسازگار نیست.

یی چینگ | ای چینگ | مرجع فنگ شویی ایران

نمادها در فنگ شویی| مرجع فنگ شویی ایران

نظریه یونگ درباره لائوتسه و کنفوسیوس

کنفوسیوس در تمام سالهایی که روییی چینگکارکرد فقط یکبار جواب بی‌ربط دریافت کرد.

یی چینگهیچ‌وقت اشتباه نمی‌کند. یی چینگ با اندیشه علمی دنیای غرب مقیاس، معیار تجربه مادی سازگاری ندارد. برای فهمیی چینگباید نوع نگرش خود را ازعقل‌گرایی محضخارج کنید. نمی توان مغزهای بزرگی مثل لائوتسه و کنفوسیوس که سالها کارکرده‌اند را به ‌آسانی نادیده گرفت!

اگر شخصی به‌ هیچ‌ وجه قادر نباشد کیفیت افکاری را که این دو نفر عرضه می‌کنند قدر بداد به‌سختی ممکن است بتواند حقیقتیی چینگرا درک کند، حقیقتی که سرچشمه الهامات اصلی این دو نفر است. انکار این استادان قدیم، برای من ارزشی بالاتر از تعصبات فلسفی ذهن غربی دارد. اگر شخصی بخواهد خطر کند و با وجود اینکه قلباً بهیی چینگاطمینان ندارد، اصرار کند که با کوشش خاصی و به‌ اجبار خود را به یی چینگ متقاعد سازد، مثلاً با شعارهای خیلی متفاخر و امثالهم، این شخص دچار اشکال خواهد شد.

شیوه استفاده از فلسفه یی چینگ، از دیدگاه پرفسور یونگ

هر لحظه یک جواب خاص (برای سؤال شما) وجود دارد! درست همان‌طور که خواب را تعبیر می‌کنیم باید متن جواب را در نهایت دقت دنبال کنیم. پس در مشورت بایی چینگباید در ذهن داشته باشیم که سؤال را چگونه مطرح کرده‌ایم. زیرا چگونه مطرح‌شدن سؤال محدودیت مشخصی در تفسیر جواب ایجاد می‌کند! نوع سؤال مطرح‌شده مهم بوده و انطباق تفسیر با سؤال، سالها تجربه می‌خواهد. در چشم یک سو نگرترین افراد، این کتاب (یی چینگ) بطور واضحی موشکافی دقیق را توصیه می‌کند. (به درونی‌ترین لایه وجودی شخص نفوذ می‌کند و سیستم انرژی انسان را اسکن می‌کند.)

 • خصلت
 • رفتار
 • انگیزه‌ها

ویژگی های یی چینگ

از جمله ویژگی هایی که می توان برای یی چینگ نام برد موارد زیر می باشد.

 • یی چینگ خود را با ادله و براهین (برهان ها) معرفی نمی‌کند.
 • نزدیک شدن به آن آسان نیست.
 • مثل بخشی از طبیعت صبر می‌کند تا کشف شود.
 • یی چینگ نه وقایع را به دست می‌دهد نه از قدرت می‌گوید.
 • برای جویندگان خودشناسی و خرد کتاب مناسبی به نظر می‌رسد.
 • برای یکی روح این کتاب به‌ روشنی روز است، برای دیگری سایه‌دار چون هوای ابری، برای سومی تاریک است چون شب.
 • کسی که از آن لذت نمی‌برد، مجبور نیست از آن استفاده کند.
 • آن‌ کسی که با آن مخالف است، مجبور نیست به حقیقت آن باور داشته باشد.

بگذارید “یی چینگ” برای استفاده آنانی که می‌توانند معنایش را دریابند در جهان گسترش یابد.

تفال زدن بر یی چینگ با سکه های ای چینگ و یا چوب های بومادران امکان پذیر است.

یی چینگ | مرجع فنگ شویی ایران

سکه های چینگ | مرجع فنگ شویی ایران

یی چینگ و علم فنگ شویی

پایه و اساس محاسبات در علم فنگ شویی بر مبنای کتابیی چینگمی باشد!

تمام فصل های موجود در طبیعت و هر آنچه که درعلم فنگ شوییقابل توصیف و اجرا می باشدیین و یانگو سه خطی های شکل دهنده این کتاب ارزشمند است. سیستم دائو و تائویسم که بر پایه قوانین طبیعت بنا نهاده شده استاصول اولیه علم فنگ شوییرا برای ما مطرح می کند. که می توانیم برای جذب بهترین انرژی ها از موارد زیر استفاده نماییم و بهترین و اثرگذار ترین انرژی ها برای پیرامون محیط و نوعچیدمانخود فراهم کنیم و از زندگی خود لذت ببریم.

این موارد عبارتند از:

 • ثروت
 • سلامتی
 • جذب انرژی های عشق
 • و …

هر کدام از موارد بالا خود تاثیر به سزایی در زندگی ما دارد.

جمع بندی

 • کتاب تحولات درونی سرشار از ایده‌های خردمندانه است که کنفوسیوس و لائوتسه از آنها بهره‌ها برده‌اند.
 • هر نمودار، علامتی است که از خطوط ممتد و یا بریده تشکیل‌شده است.
 • این خطوط نشان‌دهنده حالت روحی کنونی و باورهای و اعتقادات ضمیر باطن شما هستند.
 • کاربرد “یی چینگ” به جریان برق می‌ماند که تا کلید آن را نزنیم روشن نخواهد شد. پس این خود شما هستید که باید نیروی آن را به کار اندازید.
 • ” یی چینگ I ching” به شما می‌آموزد که می‌توانید آرامش را اعتدال را در خود به وجود آورید و این کار را با کمک عقل و خرد بیکران انجام دهید.
 • “یی چینگ I ching ” به ما می‌آموزد که در دنیای عینی و سه‌بعدی ما برای هر چیز یک‌زمان و یک مکان وجود دارد. زمانی برای کشت و زمانی برای برداشت.
 • “یی چینگ کتابی است با عمر پنج‌ هزار ساله و سرشار از عقل و خرد و یاد می‌دهد که چگونه آرامش را در باطن و کانون وجود خویش به وجود آوریم تا با آرامش خاطر در شاهراههای زندگی گام برداریم.
 • “ای چینگ” از حالت روحی شخص خبر می‌دهد تا با اطلاع از این وضع بتواند راه‌حل مناسب برای مشکل خود پیدا کند.
 • این کتاب برای همه مردم، برای هر جنس و قشر، به زبانی ساده نگارش یافته و در آن از اصطلاحات و تعبیر و تفسیرهای پیچیده و پر ابهام اثری یافت نمی‌شود. به این دلیل هر کس می‌تواند راهی برای معضل خود آن بیابد.

کلامفنگ شویی

در این مقاله به بررسی روانشناسانه و فلسفی کتابی پرداختیم که آشنایی با آن خالی از لطف نیست. همچنین می توانید برایمشاورهو برخورداری از علم فنگ شویی به ما مراجعه کنید. در پایان حهت استفاده از نماد های چینگ اطلاعاتی در اختیارتان قرار می گیرد.

برای تهیهسکه های چینگبه بخش محصولات سایت مراجعه کنید.

سکه ای چینگ سایز بزرگ

سکه ای چینگ سایز کوچک

وزغ سه پا با سکه ای چینگ

11
13


منبع: فنگ شویی ایران

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

منظره در فنگ شویی بسیار حائز اهمیت است. از همین رو 6 روش هوشمندانه برای منظره سازی در خانه در فنگ شویی ایران برای شما تدارک دیده ایم تا بهتان کمک کند.

12 ماه پیش

. بال مرغ ? . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #مرغ #آشپزی #خنده_دار #شوخی #برنج #صف #گرانی #تورم #دهه_شصت

1 سال پیش

فنگ شویی را راهی ساده و مطمئن برای روح بخشیدن به زندگی و خانه است. بنابراین 9 اصل بدون هزینه ایجاد آرامش در خانه را با مطالعه فنگ شویی خانه داری بیاموزید

10 ماه پیش

هنگامی که تفکر فنگ شویی به تعیین سرنوشت یک معامله کمک می کند، از آغاز و پایان موفق معامله می توانید آسوده خاطر باشید که دستاوردی بزرگ است.

1 سال پیش

گلممد روزه گرفته اعصابش ضعیف شده?? اینم اولین کلیپی که سال ۹۶ ساختیم و خیلی زیاد مورد توجه شما عزیزان قرار گرفت و یه جورایی گلممد با این کلیپ خیلی دیده شد و فک کنم کسی نباشه که اینو ندیده باشه خلاصه خیلی خیلی ممنونم از حمایت ها و لطف های بی کران شما عزیزان طی این ۴ سال و ممنون که همراهی کردید و مارو دور ننداختید، ما تلاشمون و کردیم که شمارو شاد کنیم و بازهم اینکارو میکنیم امید واریم که خوشتون بیاد?❤?❤ قرعه کشی قبلیمون که به سه نفر نفری یه میلیون قراره هدیه بدیم سرجاشه و همه عزیزانی که صد نفر تگ‌کنن اسمشون تو این قرعه کشی میره.هر صد نفر یه امتیاز دوستاتون تگ کنید حتما ❤❤ @golmammadj @golmammadjorg ?پیج دوم #خدا #عشق #کلیپ_طنز #کلیپ_شاد #گلممد #کمدی #طنز #انیمیشن #روزه #ماه_رمضان #خنده #شادی

1 سال پیش

‌ ? #چهره‌های_ماندگاو #دیرین_دیرین ?قسمت نهم: #گاوریش ‌ ?? در سال گاو، با چهره‌های ماندگار دنیای گاوها یا به عبارتی " چهره‌های ماندگاو"، بیشتر آشنا شوید. ‌ ? www.ibshop.ir ‌ ? @ibshop.ir ? @ibshop.ir ‌ ? @dirindirincartoon ‌ #️⃣ Hashtag ‌ ———————————————— ‌‌ #دیرین_دیرین #کار_نو #نوروز #عاشقی #خواستگاری #عشق #گل #سال_نو_مبارک #سال_گاو #گاو #سرمایه #نوروز_1400 #خدمات_مالی #صندوق_سرمایه_گذاری #سهام #مردمی #طنز #سرگرمی #انیمیشن #کارتون ‌‌ #animation #clip #fun #ibshop #cinema ———————————————— ‌‌ ? Comment ‌‌

1 سال پیش

پوشیدن کفش از مهمترین نکاتی است که در دنیا به آن توجه خاصی می شود در فنگ شویی نیز نکاتی برای آن وجود دارد از جمله این که آیا پوشیدن کفش داخل خانه انجام شود؟

1 سال پیش

مدرک فنگ شویی و آموزش فنگ شویی زیر نظر دانشگاه الزهرا با صورت می گیرد و تمام دانشجویان می توانند تسلط لازم و کافی بر روی علم فنگ شویی داشته باشند.

7 ماه پیش

فنگ شویی حیاط و باغچه به حفظ تعادل گیاهان می پردازد. آیا به دنبال افزایش باروری وزیبایی بالاتر باغ و باغچه خود هستید ؟ با فنگ شویی حیاط موفق خواهید شد.

1 سال پیش

بیشتر...