۱۶ روش برای افزایش اعتماد به نفس کودکان پرورش فرزندان با اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به نفس کودکان
اعتماد به نفس کودکان خیلی زود شروع به رشد می کند و والدین نقشی اساسی در ساختن آن دارند. از آن جا که والدین تأثیرگذارترین افراد در زندگی کودک هستند، آن چه می گویند یا رفتار می کنند، بر رشد کودک تأثیر می گذارد. به عنوان والدین، ​​این فرصت را دارید که با تشویق کودک خود برای پذیرش چالش ها و یادگیری اشتباهات خود، اعتماد به نفس او را پرورش دهید. نقش شما ارائه راهنمایی است، نه دخالت! در این مقاله چند روش وجود دارد که می توانید به افزایش اعتماد به نفس کودکان کمک کنید تا آن ها احساس سالم و مفید بودن داشته باشند.
سرفصل های مقاله
راه های افزایش اعتماد به نفس کودکان
۱. از کودکان بیش از حد تعریف و تمجید نکنید.
۲. به فرزندتان اجازه دهید خطرات سالم را بپذیرد.
۳. برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان، اجازه دهید خودشان انتخاب کنند.
۴. به کودکان اجازه دهید در کار خانه کمک کنند.
۵. کودکان را تشویق کنید تا علائق خودشان را دنبال کنند.
۶. به کودکتان نشان دهید که عشق شما بدون قید و شرط است.
۷. مطمئن شوید که اهداف کودک شما در سطحی متناسب با توانایی های اوست.
۸. به کودک احساس خاص بودن دهید.
۹. هدف تعیین کنید.
۱۰. به کودکان یاد دهید که سعی کنند و دوباره امتحان کنند.
۱۱. زندگی سالم را به کودکتان یاد دهید.
۱۲. به فرزندتان کمک کنید تا از اشتباهات درس بگیرد.
۱۳. برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان، به آن ها اجازه دهید تا به دیگران چیزی یاد دهند.
۱۴. مهارت حل مسئله را در کودکان تقویت کنید.
۱۵. برنامه ریزی چند مرحله ای را با کودکان تمرین کنید.
۱۶. به کودکتان در مستقل بودن کمک کنید.
نتیجه گیری

در ادامه به ۱۶ روش از مهمترین راه های افزایش اعتماد به نفس کودکان اشاره شده است:

 

اعتماد به نفس ناشی از احساس دوست داشتن و امنیت و رشد مهارت است، و اگرچه والدین اغلب فرزندان خود را با دو احساس اولیه تامین می کنند، اما گاهی مهارت را فراموش می کنند. مهارت در کارها به زمان و تلاش نیاز دارد. در واقع، اگر مدام به فرزند خود بگویید که او در انجام یک کار خارق العاده است، در حقیقت می گویید که دیگر نیازی به تلاش کردن و افزایش مهارت های خود ندارد. این تعریف و تمجیدهای بیش از اندازه، در تجربه شکست ها و ناکامی کودکان می تواند اعتماد به نفس آن ها را از بین ببرد.

 

عقب بایستید و اجازه دهید که کودک شما خطرهای سالم را بپذیرد. برای ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در کودکان، آن ها باید انتخاب کنند و مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند. بسیاری از والدین به دلیل علاقه بیش از حدی که به فرزند خود دارند، او را از هر شکستی در امان نگه می دارند. اشتباه است. اجازه دهید کودکتان تصمیم بگیرد، تلاش کند و با شکست روبرو شود.

 

وقتی بچه ها متناسب با سن خودشان انتخاب می کنند، احساس قدرت می کنند. به کودکان اجازه دهید انتخاب کنند تا بتوانند تفاوت ها را تشخیص دهند و فکر کردن به عواقب هر تصمیم را یاد بگیرند.

 

برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان، آن ها به فرصت هایی نیاز دارند تا توانایی خود را نشان دهند و احساس کنند که تلاش و سهم آن ها ارزشمند است. از کودکان خود حتی زمانی که سن کمی دارند بخواهید تا در مرتب کردن خانه، آماده کردن میز غذا، مرتب کردن تخت خواب خود و … کمک کنند.

 

روش مطمئن دیگر برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان، تشویق آن ها به انجام کارهایی است که به آن علاقه نشان می دهند. مهم نیست که چه کار یا وظیفه ای باشد، نکته مهم این است که آن ها به آن چه که شروع می کنند پایبند بمانند. بنابراین در پایان احساس می کنند که به موفقیت رسیده اند و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند.

افزایش اعتماد به نفس کودکان

به کودک خود بگویید که حتی در صورت عدم موفقیت یا تصمیم گیری اشتباه، همچنان او را دوست دارید. اطمینان از علاقه شما و پذیرفته شدن توسط شما به او اعتماد به نفس بیشتری برای تصمیم گیری و انجام کارها می دهد؛ در نتیجه نتایج بهتری نیز حاصل می شود.

 

عدم تناسب فعالیت ها و هدف هایی که کودکان دارند با توانایی ها و سن آن ها، می تواند تلاش برای کاری سخت و دشوار و در نهایت شکست یا به پایان نرساندن آن فعالیت ها باشد. در نتیجه مراقب باشید که کودکانتان فعالیت های معقول و مناسب خود را انجام دهند.

این مقاله هم بخوانید آیا کودکان بیش فعال باهوش هستند؟

 

برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان، به آن ها کمک کنید استعدادها و ویژگی های منحصر به فرد خود را کشف کنند و به نقاط قوت خود اهمیت دهند.اما همچنین به آن ها بیاموزید که احساس خاص بودن به معنای احساس بهتر بودن از دیگران نیست.

 

به بچه های خود بیاموزید که در جهت رسیدن به هدفی تلاش کنند و به موفقیت های خود افتخار کنند. فرصت های موفقیت را برای افزایش اعتماد به نفس کودکان فراهم کنید.

افزایش اعتماد به نفس کودکان

فرزندان خود را تشویق کنید تا چیزها را به روش خودشان امتحان کنند، با چالش روبرو شوند و ریسک کنند. اگر موفق نشدند، بارها تلاش کنند. مداومت و پشتکار به افزایش اعتماد به نفس کودکان کمک می کند؛ زیرا به بهتر شدن و پیشرفت آن ها کمک می کند.

 

با کودکان خود در مورد اهمیت سبک زندگی سالم و مراقبت از خود صحبت کنید. اگر فرزندتان به فعالیت، ورزش یا آموختن مهارت جدید علاقه نشان می دهد، اگر این فعالیت منطقی و قابل دسترس است، او را تشویق کنید تا آن را تجربه کند.

 

به فرزندتان کمک کنید تا اشتباهات را به عنوان فرصت های یادگیری، نه شکست، ببیند. به کودکتان اجازه دهید اشتباه خود را بررسی کند و دوباره تلاش کند؛ اما مداخله نکنید.

 

کودکان می توانند هنگام تعامل با دیگران، با نشان دادن مهارت های خود و یاد دادن آن ها به دیگران، اعتماد به نفس پیدا کنند.

 

حل مسئله یکی از بهترین فعالیت ها برای افزایش اعتماد به نفس کودکان است. به کودک خود یک چالش بدهید و به او اجازه دهید طوفان فکری برای ایجاد راه حل کند. یک تمرین عالی این است که چندین وسیله از سطل بازیافت مانند ظرف های شیر، قوطی ها، مقوا و … را به فرزند خود بدهید و آن ها را برای ساخت یک وسیله به چالش بکشید. بگذارید آن ها روش های مختلفی را برای کنار هم قرار دادن وسایل تجربه کنند.

 

با ارائه یک چالش چند مرحله ای به کودک، اعتماد به نفس او را در مهارت های شناختی تقویت کنید. از آن ها بخواهید یک میان وعده برنامه ریزی، تهیه و سرو کنند. این وظیفه کودک شما را مجبور می کند که به یکباره در مورد چیزهای مختلف بیندیشد: این که چه چیزی باید سرو کند، چگونه غذا آماده شود، چگونه میز غذا چیده شود و …این فعالیت برنامه ریزی چند مرحله ای را تشویق می کند و به آن ها اطمینان می دهد که می توانند یک مشکل را حل کنند.

 

تمریناستقلالبه افزایش اعتماد به نفس کودکان کمک می کند. برای مثال، قبل از این که به سفر خانوادگی بروید، از فرزند خود بخواهید چمدان خود را ببندد. پس از بسته شدن چمدان، چمدان را بررسی کنید و به کودکتان کمک کنید تا اگر چیزی را فراموش کرده است، به یاد بیاورد و آن را در چمدان قرار دهد.

 

ایجاد و افزایش اعتماد به نفس کودکان به رشد آن ها کمک می کند، توانایی مقابله با چالش های زندگی را به آن ها می آموزد و کودکان را ترغیب می کند تا انواع موقعیت های جدید را کشف کنند. با حمایت و تشویق والدین، ​​خانواده و حلقه دوستان، هر کودکی می تواند اعتماد به نفس  خود را تقویت کرده و خود را توانمند کند. به یاد داشته باشید به عنوان والدین، با نگرانی و علاقه زیاد به کودک، او را محدود نکنید و فرصت تلاش کردن، انتخاب کردن، برنامه داشتن و حتی اشتباه کردن و شکست خوردن را از کودک نگیرید. اگر کودک شما از اعتماد به نفس پایینی برخوردار است، بهتر است از یکمشاور کودککمک بگیرید.

اعتماد به نفس در کودکان ناشی از چیست؟

اعتماد به نفس ناشی از احساس دوست داشتن و امنیت و رشد مهارت است.

تعریف و تمجید بیش از اندازه از کودکان چه ضرری برای آن ها دارد؟

اگر مدام به فرزند خود بگویید که او در انجام یک کار خارق العاده است، در حقیقت می گویید که دیگر نیازی به تلاش کردن و افزایش مهارت های خود ندارد. این تعریف و تمجیدهای بیش از اندازه، در تجربه شکست ها و ناکامی کودکان می تواند اعتماد به نفس آن ها را از بین ببرد.

چگونه می توانیم مهارت حل مسئله را در کودکان خود تقویت کنیم؟

یک تمرین عالی این است که چندین وسیله از سطل بازیافت مانند ظرف های شیر، قوطی ها، مقوا و ... را به فرزند خود بدهید و آن ها را برای ساخت یک وسیله به چالش بکشید. بگذارید آن ها روش های مختلفی را برای کنار هم قرار دادن وسایل تجربه کنند.#‌افسردگی #‌روانشناسی منبع: روانشناسی روان آرام

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

اسکیزوفرنی کاتاتونیک در اسکیزوفرنی کاتاتونیک یا کاتاتونیا شخص مبتلا به آن دچار اختلالات حرکتی شده و گاهی تا مدتی طولانی بدون حرکت یا صحبت کردن ثابت مانده و در برخی موارد دیگر افراد حرکات هیجانی یا…

1 روز پیش

اختلالات شخصیت یکی از ناتوان کننده ترین اختلالات روانشناختی محسوب می شوند. اختلال شخصیت ضداجتماعی به عنوان یکی از اختلالات شایع در جامعه امروزی، با ویژگی هایی همچون ناتوانی در تن دادن به هنجارهای اجتماعی، تکانشی بودن، عدم مسئولیت پذیری، فقدان تحمل و شکیبایی و فقدان وجدان توصیف می شود.

1 روز پیش

حمله پانیک (حمله وحشت) ممکن است هرجا و در هر زمان رخ دهد، به هنگام تماشای تئاتر، خرید یا رانندگی. حمله وحشت یک دوره ناگهانی و غیر منتظره از ترسی شدید و فراگیر است که بین زمان شروع و پایان آن تمایز وجود دارد. این ترس با علائم جسمی شبیه به حمله قلبی یا خفگی همراه است.

1 روز پیش

اعتیاد اختلالی چند عاملی است که اغلب سیری مزمن و عود کننده دارد. آنچه در این زمینه مهم است، این است که اعتیاد امری قابل پیشگیری و قابل درمان است، اما درمان آن ساده نیست چرا که اعتیاد ابعاد گوناگون دارد.

2 روز پیش

اختلافات زن و شوهر در تمام ازدواج ها پیش می‌آید. اما موضوع مهم تلاش برای درک و حل آنهاست. در این مقاله به اختلافات و حل آنها اشاره شده است.

3 روز پیش

نداشتن رابطه جنسی بعد از ازدواج در روابط شایع است؛ اما نکته مهم در این موضوع، شناخت دلایل آن است.در این مقاله به علل و راه حل اشاره شده است.

4 روز پیش

اثر مهمانی شبانه پدیده‌ای است که ما را قادر می‌سازد صداهای انتخابی را از بقیه‌ی اصوات مزاحم تفکیک کنیم.

4 روز پیش

لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین، فیلسوف نامدار اتریشی قرن بیستم بود که باب‌های زیادی را در فلسفهٔ ریاضی، فلسفهٔ زبان، و فلسفهٔ ذهن گشود.

6 روز پیش

اگر صبح از خواب بیدار می‌شوید و معنایی برای شروع روز ندارید،دچار احساس پوچی در زندگی شده اید.در این مقاله راهکارهای غلبه بر آن را بخوانید.

۱ هفته پیش

اختلال اضطراب جدایی در کودکان، حالتی است که کودک هنگام دور شدن از محیط خانه یا یکی از عزیزان و یا افراد خانواده به ویژه پدر و مادر یا پرستارش، دچار ترس و استرس عصبی می شود.

۱ هفته پیش

پایان همهٔ داستان‌های عاشقانه، خوب نیست. در این مقاله به راهکارهایی برای عبور از شکست عشقی که بسیاری آن را تجربه می‌کنند، اشاره شده است.

۱ هفته پیش

تعریف خود کم‌بینی خود کم بینی نوعی حالت روانی است که در آن فرد در مورد توانایی‌ها و ارزش‌های خود نامطمئن است. همه ما احساس عدم­ کفایت را در زندگی تجربه کرده­ایم. این حس که برای موقعیتی که در آن هستیم…

۱ هفته پیش

رابطه عاشقانه همیشه شیرین و زیبا نیست، بلکه پر از مشکلاتی است که می‌تواند دلیل شکست رابطه عاطفی باشد. در این مقاله، دلایل شکست را بخوانید.

۱ هفته پیش

نشانه های سلطه جویی در ازدواج سلطه جویی در روابط زناشویی و عشق یکی از مهمترین معضلات در خانواده می باشد که می تواند به شدت به روابط خانوادگی آسیب وارد کند. دیدگاه های متعددی درباره ازدواج وجود دارند…

۱ هفته پیش

در مراقبه فرد با انجام تمرین های خاص سعی میکند به آرامش ذهنی برسد. در مراقبه لازم است روی زمین بنشینید، چشمانتان را ببندید و به یک کلمه، صدا، تصویر و یا به تنفس خود کاملا توجه کنید. این کار مستلزم این است که به محرک های دیگر پیرامون خود توجهی نداشته باشید

۱ هفته پیش

بیشتر...