شیر نر یک تنه به بوفالو ها می تازد با گردن کلفتی یک بوفالو بالغ شکار می کنه ببینید این مستند کوتاه ،

شیر نر یک تنه به بوفالو ها می تازد با گردن کلفتی یک بوفالو بالغ شکار می کنه ببینید این مستند کوتاه ،
#‌شیر_نر یک تنه به بوفالو ها می‌تازد و با گردن کلفتی یک بوفالو بالغ و #‌شکار می‌کنه ببینید این مستند کوتاه و ،،این #‌شیر نر با نشان دادن قابلیت هاش خط بطلان کشید بر باور بعضی‌ها که میگن شیر نر تنبلها و برای #‌شکار متکی بی #‌ماده_شیرهاست

#‌mostanad.hayatvahsh
#‌mostanad.hayatvahsh
#‌زایمان_اسب#‌زایمان_بز#‌شکار
#‌شکارچی#‌نشنال_جئوگرافیک
#‌جفتگیری#‌شیر#‌جفتگیری_ببر
#‌حیات_وحش#‌راز_بقا#‌ببر
#‌کفتار#‌خرس#‌شیر#‌کوهی
#‌یوز_پلنگ#‌سگ#‌گربه_وحشی
#‌پلنگ_برفی#‌گوزن_اهو#‌عقاب
#‌کرکس#‌شاهین#‌افعی#‌عقرب
#‌کل_یالدار#‌پلنگ#‌خرس#‌خر
#‌mostanad.hayatvahsh
#‌mostanad.hayatvahsh

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط