|
3 سال پیش
?جهان وحش

ادامه پست قبل موش کانگورویی نام پارسی این موش در فرهنگ دهخدا، کلاوو است نام یک سرده از تیره دیگرموشا

ادامه پست قبل موش کانگورویی نام پارسی این موش در فرهنگ دهخدا، کلاوو است نام یک سرده از تیره دیگرموشا
ادامه پست قبل
موش کانگورویی(نام پارسی این موش در فرهنگ دهخدا، کلاوو است) نام یکسرده ازتیرهدیگرموشاناست
.
جونده ای است با طول (ارتفاع) ۵ سانتیمتر که قرابت نزدیکی با خانواده سنجابها دارند رنگ آنها از خاکستری روشن به قرمز متغیر است عادت به ذخیره کردن غذا دارند از ساقه گیاهان، دانه‌ها و قارچهای گوشتی تغذیه می‌کنند
.
برای انتقال مواد غذایی آنها را داخل دهان می‌گذارند به آب زیادی نیاز ندارند زیرا که بدن آب مورد نیاز را از اکسید کردن چربی‌ها و هیدراته کردن اکسیژن هوا به دست می‌آورد
.
هنگام وحشت به پاهای عقبی فشار آورده و با این عمل می‌تواند در هر ثانیه ۵متر بدود و فرار کند. دم او به عنوان فرمان عمل می‌کند و در حین پرش موش تا ۹۰ درجه می‌چرخد
.
این موش‌ها شبگرد هستند دشمنان آنها کفتارهایی هستند که به سوراخ مخفیگاه آنها وارد می‌شوند، روباه‌های صحرایی و روباه‌های طوسی که می‌توانند موشها را روی زمین شکار کنند. مارها و جغدها نیز آنها را شکار می‌کنند تا از بافتهای بدن آنها آب به دست آورند
.
@‌jahane_vahsh
@‌jahane_vahsh
@‌jahane_vahsh
.
#‌جهان_وحش #‌حیات_وحش #‌رازبقا #‌محیط_زیست #‌حیوانات #‌جانواران #‌باغ_وحش #‌دوستداران_حیوانات #‌حیوانات_وحشی #‌نشنال_جئوگرافیک #‌طبیعت

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط