|
3 سال پیش
شکار و شکارچی

کل بزهای آلپاین بسیار اجتماعی ارتباطی هستند ماده ها در یک سیستم سلسله مراتبی زندگی می کند که حاوی کل

کل بزهای آلپاین بسیار اجتماعی ارتباطی هستند ماده ها در یک سیستم سلسله مراتبی زندگی می کند که حاوی کل
کل و بزهای آلپاین بسیار اجتماعی و ارتباطی هستند. ماده ها در یک سیستم سلسله مراتبی زندگی می کند که حاوی 1 کل غالب و 10 تا 20 بز در هر گله است. نرها نیز در گله ها زندگی می کنند و سیستم سلسله مراتبی خود را دارند. به عنوان یک قاعده کلی ، گله های نر به طور قابل توجهی کوچکتر هستند: از 6 تا 8 نر در هر گله.
#‌Alpine #‌ibex #‌capra_ibex
#‌پازن
#‌شکارچی #‌شکاروشکارچی #‌شکار #‌حیوانات #‌حیوانات_وحشی #‌حیوان #‌کوه #‌کل #‌قوچ #‌شکاری #‌کل #‌پازن #‌بزکوهی #‌حیوان #‌پازن_کوهی #‌بز_کوهی #‌کوهستان #‌اسلحه #‌شکارچیان

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط