|
۱ هفته پیش
NEGAREH_نگاره‌ 💧

آرام برگ بزنید..اینجا عشق جاریست..اینجا حیات جریان داره..، درود همرهان ، گاهی هم خانواده بودن دلیلی

آرام برگ بزنید..اینجا عشق جاریست..اینجا حیات جریان داره..، درود همرهان ، گاهی هم خانواده بودن دلیلی
📷
لطفــا آرام برگ بزنیــد ..
#‌اینجا_عشق_جاریست ..
#‌اینجا_حیات_جریان_داره ..
،
درود همــــــــــرهـان 🌸
،
گـاهی هم خانواده بودن دلیلی بر یڪی بودن نیـست ،
و این مقایـسہ ے بین گـرگ ها و سگ هاسـت ،
آنجـا ڪہ گـرگ ها بہ هیچ وجہ با انـسان ها ارتبـاط نداشتن ،
و جــایی ڪہ سگ ها صـاحبـش را از خـود بیشتـر دوسـت دارند ،
اهلــی شـدن و ارتبـاط با انـسـان ها در سگ ها نمـود پیـدا ڪـرده اسـت ،
،
***امــا گـرگ ها در حیــات وحـش و در طبیعـت غـذایـش را مــےیابد ،
و محتـــاج لقمہ اے از صــاحب نیـسـت*** ..
آیا گـرگ و یا سگ ؟؟!!
وفــاے سـگ ؟ یا وحشـی بـودن گـرگ ؟
،
#‌ادمین_نوشت ..
،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،
،
📷 @pedram_shobeiri 🌻🙏🙏🌻
،
،
#‌پدرام_شوبیری ..
،
سپــاس و درود بر شمـــــــــــا ،
براے ثبـت آثـارے زیبـــــــــــــا ،
و همــراهی با پیـج نگــــــــــــــاره ..
،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،
#‌admin_founder_negareh1396 :
,
@s.m_mirrezaei ..
,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،
#‌گروه_هنری_نگاره
#‌خانواده_نگاره
#‌هنر
#‌شعر
#‌ایران
#‌عکس
#‌عکاسی
#‌طبیعت
#‌حیات_وحش
#‌ایران_را_باید_دید
#‌عکسها_حرف_دارند
#‌انسانیت_زنده_است ..
#‌عکس_خوب_ببینیم🌼
#‌پیج_اصلی_نگاره_همین_جاست
.
#‌IRAN
#‌negareh_pedram_shobeiri
#‌butterfly_ir ..
#‌photos
#‌wildlife
#‌negareh1396
#‌negareh_art_group

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط