به حضور قادر بیکران در وجودتان ایمان داشته باشید این قدرت نیکی محض است که شما بتوانید آنچه را بخواهی

به حضور قادر بیکران در وجودتان ایمان داشته باشید این قدرت نیکی محض است که شما بتوانید آنچه را بخواهی
به حضور قادر بيكران در وجودتان ايمان داشته باشيد. اين قدرت نيكي محض است كه شما بتوانيد آنچه را بخواهيد از طريق تمركز بر ذهنتان جهت ببخشيد. به هرحال بايد با قادر متعال همسو باشيد، بدين مفهوم كه بايد بر خيرات مجموع شويد. اگر رو به سوی تيرگيها كنيد، اتصال خودتان را با قادر مطلق قطع خواهيدنمود.
قادر يكتا تنها به خوبی و روشنی ياری ميرساند.
.
.
.
.
.
#‌خدا #‌خدایاشکرت #‌برگشت_عشق #‌برگشت_معشوق #‌جذب_عشق #‌عشق #‌بازگشت_معشوق #‌بازگشت_عشق #‌عاشقانه  #‌جذب_معشوق #‌همسر_الهی #‌جفت_روحی #‌ازدواج #‌سابلیمینال #‌سابلیمینال_ازدواج #‌سابلیمینال_برگشت_عشق #‌سابلیمینال_جذب_عشق #‌آرامش #‌سابلیمینال_ثروت #‌سابلیمینال_عشق #‌عشق #‌قانونجذب #‌قانون_جذب  #‌آموزش_جذب #‌ترمیم_رابطه #‌قانونجذب_ #‌جذب_همسر

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط