یک نکته بسیار مهم که کسی به آن توجهی نمی کند این است که اصلاً مهم نیست که شما چیزی را دوست دارید یا

یک نکته بسیار مهم که کسی به آن توجهی نمی کند این است که اصلاً مهم نیست که شما چیزی را دوست دارید یا
یک نکته بسیار مهم که
کسی به آن توجهی نمی کند این است که
اصلاً مهم نیست که
شما چیزی را دوست دارید یا نه.
همینکه به آن توجه و فکر کنید
یعنی دارید انرژی تان را به سمت اش می فرستید و تقویتش می کنید و
این یعنی حضور آن چیز در افکار،
احساسات و حتی زندگی شما.
اگر می خواهید چیزی در زندگی تان نباشد، فرکانس تان را عوض کنید،
به زبان ساده یعنی به آن با افکار تان انرژی ندهید و تغذیه اش نکنید.

.
.
.
.
.
.
.
.
#‌خدا #‌خدایاشکرت #‌برگشت_عشق #‌برگشت_معشوق #‌جذب_عشق #‌عشق #‌بازگشت_معشوق #‌بازگشت_عشق #‌عاشقانه #‌جذب_معشوق #‌همسر_الهی #‌جفت_روحی #‌ازدواج #‌سابلیمینال #‌سابلیمینال_ازدواج #‌سابلیمینال_برگشت_عشق #‌سابلیمینال_جذب_عشق #‌آرامش #‌سابلیمینال_ثروت #‌سابلیمینال_عشق #‌عشق #‌قانونجذب #‌قانون_جذب #‌شوهر #‌ترمیم_رابطه #‌قانونجذب_ #‌جذب_همسر #‌همسر #‌عشق #‌عشقم #‌عشقولانه

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط