|
3 سال پیش
?جهان وحش

.سگ وحشی آفریقایی سگ سانی است که با نام های سگ رنگ آمیزی شده سگ شکاری دماغه نیز شناخته می شود تن

.سگ وحشی آفریقایی سگ سانی است که با نام های سگ رنگ آمیزی شده سگ شکاری دماغه نیز شناخته می شود تن
.
#‌سگ وحشی آفریقاییسگ‌سانیاست که با نام‌هایسگ رنگ‌آمیزی‌شدهوسگ شکاری دماغهنیز شناخته می‌شود وتنها درقارهٔ #‌آفریقا و به ویژه مناطقساواناییو دارای پوشش درختی اندک، یافت می‌شود
.
این حیوان بزرگ‌جثه‌ترین سگ سان بومی آفریقا است و تخمین زده می‌شود که در حدود ۶۶۰۰ قلاده سگ وحشی آفریقایی بزرگسال شامل ۱۴۰۰ قلادهبالغدر طبیعت و در ۳۹ جمعیت پراکنده هستند و این در حالی است که میزان شمارش‌شده، به دلیل تقسیم و تکه‌تکه شدن زیستگاه، تعدی و آزار انسانی و همین‌طور شیوع بیماری، رو به کاهش است
.
سگ وحشی آفریقایی تنها سگ‌سانی است که ۴ انگشت در هر پا دارد (دیگران دارای ۵ انگشت هستند)
.
جمجمه آن همانند جمجمهکفتاراست و فکی بزرگ دارد که آن را «گوشتخوار» تر از دیگر سگ‌سانان می‌کند
.
وزن این جانور ۱۸ تا ۳۶ کیلوگرم است و ارتفاعش تا شانه ۶۰ تا ۸۰ سانتی‌متر است. طول بدن این پستاندار ۷۱ تا ۱۱۲ سانتی‌متر است و اندازه طول دم ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر است
.
نرها بزرگ‌جثه‌تر از ماده‌ها هستند. وزن این جانور به‌طور میانگین ۱۸ تا ۳۶ کیلوگرم است و مقدار وزن در جمعیت‌های مختلف این حیوان متفاوت است
.
سگ‌های جمعیت‌های جنوبی سنگین تر هستنداین سگ‌ها گوش‌های گرد بزرگی دارند مملو از مو که آن‌ها را از ورود حشرات و پشه‌ها محافظت می‌کنند. آن‌ها غدد عطری دارند که ماده‌ای معطر و نامطبوع را آزاد می‌کند که به گمانی برای ارتباط برقرار کردن به کار می‌رود. با آنکه این جانوران گونه‌ای سگ‌سان هستند مانند سگ واق واق نمی‌کنند و همچون گرگ زوزه نمی‌کشند، بلکه غرغرهایی تولید می‌کنند که مانند صدای سگی هستند که از پیدا کردن صاحبش خوشحال است. پوست بدن آن‌ها دارای رنگ‌های مختلف قهوه‌ای، سیاه، زرد، و سفید است و به آسانی تشخیص داده می‌شوند. میانگینطول عمراین جانوران ۱۲ سال است
.

سگ‌های وحشی آفریقایی پس ازگردهمایی‌های اجتماعیازعطسهبه عنوان یکحد نصاببرای تصمیم‌گیری دربارهٔ زمان شروع شکار استفاده می‌کنند. این عمل را می‌توان نوعیرای‌گیریدر اجتماع این سگها تلقی نمود. هرچه تعداد عطسه‌ها بیشتر باشد گله سگها با تعداد بیشتری برای شکار به حرکت درمی‌آید
.
@‌jahane_vahsh
@‌jahane_vahsh
@‌jahane_vahsh
.
#‌جهان_وحش #‌حیات_وحش #‌رازبقا #‌محیط_زیست #‌حیوانات #‌جانواران #‌باغ_وحش #‌دوستداران_حیوانات #‌حیوانات_وحشی #‌نشنال_جئوگرافیک #‌طبیعت

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط