پارسینما کاخ جشنواره کن، محل تزریق واکسن کرونا شد.تلویزیون فرانسه در اخبار ساعت خود ضمن پخش گزارشی ا

پارسینما کاخ جشنواره کن، محل تزریق واکسن کرونا شد.تلویزیون فرانسه در اخبار ساعت خود ضمن پخش گزارشی ا

#‌پارسینما
کاخ جشنواره کن، محل تزریق واکسن کرونا شد
.
تلویزیون فرانسه در اخبار ساعت ۲۰ خود ضمن پخش گزارشی از محل کاخ جشنواره، از گشوده شدن درهای این محل به روی مردم خبر داد. به دستور شهردار کن امروز ۱۳ ژانویه، کاخ جشنواره به روی مردم باز شد
.
جمعیت قابل توجهی به کاخ جشنواره رفته اند تا واکسن دریافت کنند. قسمت های مختلف کاخ جشنواره تبدیل به سالن های بهداری با حضور پرستاران شده است. این اقدام، نشان دهنده تلاش شهردار کن برای برپائی هفتاد و چهارمین جشنواره کن در موعد مقرر، ۱۱ تا ۲۲ ماه می ۲۰۲۱ است
.
همچنین هیات انتخاب ۴ بخش جشنواره کن، فیلمهای رسیده را مورد بررسی قرار می‌دهند. باید دید دولت فرانسه که قول داده در ماه آینده سینماهای فرانسه بازگشایی می‌شود، می‌تواند به وعده خود عمل کند
.
پیش از این نیز در فروردین ماه، با مشخص شدن تعطیلی جشنواره کن، این کاخ محلی برای اقامت و نگهداری از بی‌خانمان‌ها شد

تبلیغات


مطالب مرتبط