حکم اعدام حمید صفت صادر شد به گزارش همشهری قضات دادگاه کیفری حمید صفت را گناهکار تشخیص داده این خوان

حکم اعدام حمید صفت صادر شد به گزارش همشهری قضات دادگاه کیفری حمید صفت را گناهکار تشخیص داده این خوان
حکم اعدام حمید صفت صادر شد
.
به گزارش همشهری قضات دادگاه کیفری حمید صفت را گناهکار تشخیص داده و این خواننده رپ به قصاص محکوم شد.

حمید صفت پیشتر به اتهام قتل همسر مادرش در دادگاه محاکمه شده بود. در صورت تائید حکم او در دیوانعالی حکم اعدامش اجرا خواهد شد.

او پیشتر در دفاع از خود گفته بود مرتکب قتل نشده‌ و ضربه‌زدن او به متوفی در حد هل‌دادن بوده است.

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط