گزینه هایی که با رای شما در دسته برترین نقش منفی سینما نمایش خانگی از دور اول جشنوارهمردمیانتخاب1400

گزینه هایی که با رای شما در دسته برترین نقش منفی سینما نمایش خانگی از دور اول جشنوارهمردمیانتخاب1400
گزینه هایی که با رای شما در دسته برترین نقش منفی سینما و نمایش خانگی،از دور اول #‌جشنوارهمردمیانتخاب1400 به عنوان کاندیدهای بهترین های دهه نود ایران در بخش خود بالا آمده اند. برای رای دادن به کاندید موردنظرتان در این مرحله فقط 24 ساعت فرصت باقیمانده. سه گزینه ای که کمترین میزان رای مردم را در هر بخش داشته باشند از این دور حذف خواهند شد
و به دور بعدی راه پیدا نمیکنند.
برای شرکت در نظرسنجی و ثبت رای، میبایست به سایت جشنواره انتخاب1400 مراجعه نمایید
www.1400entekhab.com

#‌تیویپلاس #‌اسنوا

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط