|
3 سال پیش
حواشی هنرمندان

مقصر اصلی قرمزی وضعیت کرونا چه کسانی هستند

مقصر اصلی قرمزی وضعیت کرونا چه کسانی هستند
گفتگوی المیرا شریفی مقدم با حریرچی، معاون بهداشت وزیر بهداشت در برنامه «چاپ اول»

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط