|
۱ هفته پیش
🍀جهان وحش

یکی بود، هنوزم هست هر جانبخش می تونه زندگی تا نفر رو نجات بده.داشتن کارت اهدای عضو به مفهوم رضایت قل

یکی بود، هنوزم هست هر جانبخش می تونه زندگی تا نفر رو نجات بده.داشتن کارت اهدای عضو به مفهوم رضایت قل
“یکی بود، هنوزم هست”
هر جانبخش می‌تونه زندگی ۱ تا ۸ نفر رو نجات بده.
داشتن کارت اهدای عضو به مفهوم رضایت قلبی شماست و رضایت کتبی اولیای دم در صورت وقوع مرگ مغزی الزامی است.
 .
.

@dayins.official
.
.
.

#‌جانبخشم #‌بیمه_دی
#‌اهدای_عضو #‌باشما_برای_جبران

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط