|
1 سال پیش
حامد آهنگی

پس با کجا میخونی????.گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش میشود هفتاد رنگ.? آرزو دارم همیشه شاد باشید

پس با کجا میخونی????.گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش میشود هفتاد رنگ.? آرزو دارم همیشه شاد باشید

تبلیغات


مطالب مرتبط