|
5 ماه پیش
حامد آهنگی

پس با کجا میخونی.گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش میشود هفتاد رنگ.آرزو دارم همیشه شاد باشید.حامد

پس با کجا میخونی.گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش میشود هفتاد رنگ.آرزو دارم همیشه شاد باشید.حامد

تبلیغات


مطالب مرتبط