دیرین دیرین نوروز این قسمت: نصیحت تهی راهکارهایتان را کامل درست به وی بگویید، پیرمرد اصلا اعصاب درست

دیرین دیرین نوروز این قسمت: نصیحت تهی راهکارهایتان را کامل درست به وی بگویید، پیرمرد اصلا اعصاب درست

🌱 #‌دیرین_دیرین #‌نوروز
🔻 این قسمت: #‌نصیحت_تهی
📝راهکارهایتان را کامل و درست به وی بگویید، پیرمرد اصلا اعصاب درست حسابی ندارد، یعنی اصلا ها!!!...

🎮 Game.doosheh.com
🌐 Doosheh.com

🆔 @harazdairy
🆔 @harazdairy

🆔 @dirindirincartoon

#️⃣ Hashtag
———————————————— ‌
#‌بدنگذره #‌عید #‌سال_نو #‌سال_1400 #‌نوروز_1400 #‌سال_جدید #‌سال_گاو #‌لبنیات #‌بازی #‌جایزه #‌مسابقه #‌مواد_غذایی #‌کویید19 #‌فرودگاه #‌طنز_انتقادی #‌طنز #‌کارتون #‌انیمیشن
#‌animation #‌fun
———————————————— ‌
💬 Comment ‌

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط