? دیرین دیرین نوروز ? این قسمت: نصیحت تهی ?راهکارهایتان را کامل درست به وی بگویید، پیرمرد اصلا اعصاب

? دیرین دیرین نوروز ? این قسمت: نصیحت تهی ?راهکارهایتان را کامل درست به وی بگویید، پیرمرد اصلا اعصاب

? #‌دیرین_دیرین #‌نوروز
? این قسمت: #‌نصیحت_تهی
?راهکارهایتان را کامل و درست به وی بگویید، پیرمرد اصلا اعصاب درست حسابی ندارد، یعنی اصلا ها!!!...

? Game.doosheh.com
? Doosheh.com

? @harazdairy
? @harazdairy

? @‌dirindirincartoon

#️⃣ Hashtag
———————————————— ‌
#‌بدنگذره #‌عید #‌سال_نو #‌سال_1400 #‌نوروز_1400 #‌سال_جدید #‌سال_گاو #‌لبنیات #‌بازی #‌جایزه #‌مسابقه #‌مواد_غذایی #‌کویید19 #‌فرودگاه #‌طنز_انتقادی #‌طنز #‌کارتون #‌انیمیشن
#‌animation #‌fun
———————————————— ‌
? Comment ‌

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط