|
1 سال پیش
ʚ•{آشےݪ}•ɞ

شب با تمام پیچیدگیش چه ساده آرامش میبخشد چه خوب میشد ما هم مثل شب باشیم پیچیده ولی آرامش بخش دلها آش

شب با تمام پیچیدگیش چه ساده آرامش میبخشد چه خوب میشد ما هم مثل شب باشیم پیچیده ولی آرامش بخش دلها آش

تبلیغات


مطالب مرتبط