|
1 ماه پیش
nafass.j55

.میزی برای کار ، کاری برای تخت ، تختی برای خواب ، خوابی برای جان ، جانی برای مرگ ، مرگی برای یاد ، ی

.میزی برای کار ، کاری برای تخت ، تختی برای خواب ، خوابی برای جان ، جانی برای مرگ ، مرگی برای یاد ، ی
.
میزی برای کار ،
کاری برای تخت ،
تختی برای خواب ،
خوابی برای جان ،
جانی برای مرگ ،
مرگی برای یاد ،
یادی برای سنگ ،
این بود زندگی؟…

#‌حسین_پناهی

.
@sharghi_e_ghamgin

.
.
.
.
.
.
.
#‌زندگی #‌سریال #‌سکانس #‌سکانس_ماندگار #‌سکانس_برتر #‌سکانسهای_ناب #‌دیالوگ #‌دیالوگ_ماندگار #‌دیالوگ_ناب #‌دیالوگ_فیلم #‌دیالوگ_برتر #‌سریال_خارجی #‌مرگ #‌یاد #‌شرقی_غمگین #‌حسینپناهی #‌شعر #‌حرف_دل #‌دلنوشته_خاص

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط