|
2 سال پیش
?دُچار یعنی ...?

تلخ اما واقعی...دیگر هیچ ماهی با پسوند هزارو سیصد تکرار نخواهد شد من هم عزیز ترین اشتباهم را در یکی

تلخ اما واقعی...دیگر هیچ ماهی با پسوند هزارو سیصد تکرار نخواهد شد من هم عزیز ترین اشتباهم را در یکی
/^^$/تلخ،اما واقعی ...

دیگر هیچ ماهی با پسوند

هزارو سیصد تکرار نخواهد شد

من هم عزیز ترین اشتباهم را در یکی از

این روزهای هزارو سیصد جا می‌گذارم و

میروم،آنهایی که قرار است در قرن بعد

تورا داشته باشند نمی دانند که چقدر

خوشبخت هستند جانم.فقط یادت بماند

تو مرا اینجا جا گذاشتی من هم تورا در

آخرین زمستان این قرن...

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط