|
1 سال پیش
ʚ•{آشےݪ}•ɞ

ما ماهی ها بدون آب می میریم، به ابرها بگویید کمی به حالمان گریه کنند...آبا عابدین : unknown متن گراف

ما ماهی ها بدون آب می میریم، به ابرها بگویید کمی به حالمان گریه کنند...آبا عابدین : unknown متن گراف

تبلیغات


مطالب مرتبط