سریال جایزه به تهیه کنندگی کارگردانی علی حلوی شیمی نظرانه امره بنویسید ???... ...شبکه باران سریال جا

سریال جایزه به تهیه کنندگی کارگردانی علی حلوی شیمی نظرانه امره بنویسید ???... ...شبکه باران سریال جا
سریال جایزه ۵
به تهیه کنندگی و کارگردانی علی حلوی

شیمی نظرانه امره بنویسید ???

.
.
.
@guilan.irib
@alihalavi
@jayezeh_serial
@saleh.asgharii
@shirinmohseni1
@homa_mz
@s.jafar.rahimi_moghaddam
@alihalavi
@farzin_nasihati

.
.
.
#‌شبکه_باران #‌سریال_جایزه #‌جایزه_۵ #‌سریال_شبکه_باران #‌صداوسیما #‌سریال_گیلکی #‌زبان_مادری #‌ماری_زوان #‌امی_ماری_زوان #‌گویش_کیلگی #‌گیلکی #‌گیلان #‌لهجه_گیلکی #‌صداوسیمای_گیلان

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط