|
3 سال پیش
شکار و شکارچی

پدیده ای جالب نادر رفتن بز بالای درخت برای خوردن برگ های سبز درخت بنه جالب اینجاست که با خوردن برگ

پدیده ای جالب نادر رفتن بز بالای درخت برای خوردن برگ های سبز درخت بنه جالب اینجاست که با خوردن برگ
پدیده ای جالب و نادر
رفتن بز بالای درخت برای خوردن برگ های سبز درخت بنه
جالب اینجاست که با خوردن برگ ها و تکان خوردن شاخه برگ های درخت می افتد و دو کل جوان هم تغذیه میکنند

#‌ibex #‌hunter #‌hunt
#‌پازن
#‌شکارچی #‌شکاروشکارچی #‌شکار #‌حیوانات #‌حیوانات_وحشی #‌حیوان #‌کوه #‌کل #‌قوچ #‌شکاری #‌کل #‌پازن #‌بزکوهی #‌حیوان #‌پازن_کوهی #‌بز_کوهی #‌کوهستان #‌اسلحه #‌شکارچیان

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط