ایده های توپ شمع سازی واسه عید وکس یا موم خمیر بازی تهیه کنید این شمع های خوشگلو درست کنید کدومش

ایده های توپ شمع سازی واسه عید وکس یا موم خمیر بازی تهیه کنید این شمع های خوشگلو درست کنید کدومش
ایده های توپ شمع سازی واسه عید 😍
😍 وکس یا موم و خمیر بازی تهیه کنید و این شمع های خوشگلو درست کنید 😍
@‌khalaghsho.tv
کدومشو میخوای درست کنی ؟؟ اولی یا دومی؟؟ 😍
😍🤩 کلی زحمت کشیدم لایک و کامنت یادت نره 🤩
🚫⛔کپی ممنوع⛔🚫

@‌khalaghsho.tv
@‌khalaghsho.tv
#‌خلاقیت #‌خلاقشو #‌دکوری #‌شمع

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط