حامد بهداد در جشن حافظ با یادآوری دوبله نقش های ماندگاری بزرگان سینما ایران و جهان همچون مارلون بران
2 روز پیش
4 بازدید

حامد بهداد در جشن حافظ با یادآوری دوبله نقش های ماندگاری بزرگان سینما ایران و جهان همچون مارلون بران

حامد بهداد در جشن حافظ با یادآوری دوبله نقش های ماندگاری بزرگان سینما ایران و جهان همچون مارلون براندو، برت لندکستر، فردین و بهروز وثوقی از چنگیز جلیلوند تجلیل کرد.


مطالب مرتبط