|
10 ماه پیش
❤377❤

.وقتی مردم کسی را دوست دارند این را اعلام میکنند، آن فرد مسئولیت دارد ظرفیت روانی اش را بالا ببرد که

.وقتی مردم کسی را دوست دارند این را اعلام میکنند، آن فرد مسئولیت دارد ظرفیت روانی اش را بالا ببرد که
.
وقتی مردم کسی را دوست دارند و این را اعلام میکنند، آن فرد مسئولیت دارد؛
👈ظرفیت روانی اش را بالا ببرد که مردم را استثمار یا استحمار نکند، از درون متواضع تر بشود و محبوبیتش را خرج رشد مردمش کند.
👈به مردم کمک کند آنها نیز ارزشمندتر و دوست داشتنی تر بشوند تا دسته جمعی لذت ببریم.
👈مردم اغلب «تصویر» ما را که فکر میکنند «ما» هستیم، میشناسند و دوست دارند؛ خودمان نباید اسیر آن “ تصویر” بشویم و در زندگی درجا بزنیم مبادا که از قاب ذهن مردم بیرون بزنیم!
👈اگر مردم عاشق «تصویر» تو هستند، معنایش این نیست که خودت هم شیفته آن تصویر بشوی و قفل بشوی. تو موظفی متعهد به رشد فردی ات باشی و نقشه ای که پروردگار مقابلت گذاشته است.
بدون داشتن ۱-خلوت مقدس ۲-دوستان شفیق شفاف و ۳-صداقت بیرحمانه با خودت، مدفون “ زنده باد” گفتنهای مردم میشوی!
پ.ن ۱:
آدمهای تاثیرگذار، چیزی بیش از تابلوی راهنمایی رانندگی نیستند؛ تو باید بیشتر حواست به جاده و مقصد باشد نه اینکه درگیر جنس و رنگ تابلو بشوی.
اگر برای فردی ارزش قائلی، نگاه کن آن فرد کجای بلندای زندگیت را برایت نشان میدهد که بروی؛
برو
برو
و فقط برو
اینجا توقف ممنوع است.

پ.ن ۲:
اینها را ننوشتم که بگویم معلم یا راهبرت  را دوست نداشته باش، بلکه دوست داشته باش ولی با آن دوست داشتن، رشد کن، پیشرفت کن، درجا نزن و البته که هرگز «سرسپرده» احدی مشو و چراغ عقلت را خاموش نکن لطفا
دکتر علیرضا شیری✍
*****
پی نوشت ترین:
سوار بر سرشت خویش، بارها خلق میشوم....
🙃🤍🖐

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط