تئاتر اتفاقیست که در لحظه شکل می گیرد، مثل صبحی بهاریست که با تغییر فصل فراموش میشود شاید به همین دل

تئاتر اتفاقیست که در لحظه شکل می گیرد، مثل صبحی بهاریست که با تغییر فصل فراموش میشود شاید به همین دل
🎭✨
تئاتر اتفاقیست کـه در لحظه شکل می گیرد، مثل صبحی بهاریست کـه با تغییر فصل فراموش میشود
شاید بـه همین دلیل نمایشنامه اي کـه بارها و بارها اجرا شده اسـت و همه ی زیر و بم ان را می دانند باز هیجانی برای دیدن اجرای جدید ان وجوددارد . . .
روز تئاتر مبارک🎭✨
'
@pouriapoursorkh #‌pouriapoursorkh
'
⏺ @int_pouriapoursorkh
'
Graphic design : @asma_poursorkh 🔸
'
#‌پوریا_پورسرخ #‌پوریاپورسرخ #‌خانواده_پورسرخی #‌اتحاد_پورسرخی #‌بازیگر #‌کانون_هواداران_پوریاپورسرخ #‌اتحاد_فن_پیج_های_پوریاپورسرخ #‌هواداران #‌پورسرخی_ها #‌هنرمند #‌اتحاد #‌روز_تئاتر

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات


مطالب مرتبط